Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Na 13. sednici Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, koja je održana 31. oktobra 2018. godine u Novom Sadu,  u fokusu rasprave bili su propisi koji direktno utiću na materijalni položaj zaposlenih – platne grupe i platni razredi za radna mesta u zdravstvu, kao i za generička radna mesta. Ocenjeno je da je od izuzetne koristi što su na prethodnoj sednici Pokrajinskog odbora i seminaru detaljno razložene sve aktivnosti Sindikata vezane za primenu Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, odnosno platne grupe i platne razrede i kataloge radnih mesta u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Ukazano je da je za očekivati da primena propisa neće početi kako je predviđeno od 1.januara 2019. godine, zbog daljih aktivnosti na usaglašavanju Kataloga generičkih radnih mesta.

Članovi Odbora su informisani da su, na podnetu Inicijativu Sindikata, u toku pregovori za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.Predstavnici Sindikata su zadovoljni dosadašnjim rezultatima, kao i dinamikom pregovora.Sindikat insistira da Poseban kolektivni ugovor u budućnostivaži i za zaposlene u ustanovama koje su osnovane od strane zdravstvenih  ustanova.

Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institutucijama zadravstva Vojvodine. I ovoga puta je istaknut  rastući problem odlaska zaposlenih na rad u inostranstvo zbog malih plata i loših uslova rada, koji je posebno izražen u pograničnim opštinama.

Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili novi Pravilnik o finansijskoj pomoći članovima Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, koji će biti objavljen na sajtu www.szv.org.rs

Za zadovoljstvom je konstatovano da je u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine završena aktivnost na ažuriranju baze  podataka o članstvu Sindikata i da je stopa sindikalizma vrlo visoka.

Članovi Pokrajinskog odbora su informisani o prispelim ponudama za organizovanje „Susreta zdravlja“,koji će se održati od 9. do 15. juna 2019. godine.

pos13 2018     pos13 2018 2      pos13 2018 3

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2019

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 102

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com