Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Na sednici Pokrajinskog odbora Sindikata, koja je održana dana: 16. maja 2019. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata u periodu između dve sednice. Istaknuto je da je 01.05. 2019.god. u Beogradu, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije održan tradicionalni prvomajski protest, pod sloganom „ Veće plate za opstanak i ostanak“, na kome je i naš Sindikat uzeo aktivno učešće.
Još jednom je Sindikat ukazao na nezadovoljstvo zaposlenih niskim zaradama u zdravstvu, što je glavni razlog njihovog masovnog odlaska u inostranstvo .
Na republičkom i pokrajinskom nivou zatraženo je od RFZO da poštuje prava zaposlenih u zdravstvu i da vrši prenos sredstava za sve benefite utvrđene kolektivnim ugovorom.
Sa zadovoljstvom je konstatovano da je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti kao jedini reprezentativni sindikat , potpisao novi Posebni kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu, koji je objavljen u „Sl.glasniku RS“, br. 29/2019 od 19.04.2019.godine i koji je daleko povoljniji za zaposlene od prethodnog ugovora.
Članovi Pokrajinskog odbora su informisani o novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je objavljen u „Sl.glasniku RS“,br.25/2019 i kojim su predviđene brojne promene u organizaciji rada zdravstvenih ustanova. Predstavnici našeg Sindikata su dobili uveravanja kako na republičkom tako i na pokrajinskom nivou, da niko od zaposlenih u zdravstvu zbog predstojećih organizacionih promena i promene osnivača zdravstvenih ustanova, neće ostati bez posla, na čemu će ovaj sindikat svesrdno i dalje da insistira.
Prenete su informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine oko zaključivanja kolektivnih ugovora kod poslodavca. Ocenjeno je da je u velikom broju zdravstvenih ustanova u Vojvodini zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca, ali i da postoje određeni problemi oko zaključivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca, u onim zadravstvenim ustanovama kojima se menja osnivač.
Članovi Pokrajinskog odbora već duže vreme iskazuju nezadovoljstvo zbog postojećeg sistema smeštaja učesnika „Susreta zdravlja“.
Predloženo je da se osim kriterijuma „vreme uplate smeštaja“ boduju i drugi kriterijumi kao što je ukupan broj članova sindikata, odnosno stopa sindikalizma, zatim odnos aktivnih učesnika „Susreta zdravlja“ u odnosu na ukupan broj članova sindikata u sindikalnoj organizaciji i visina članarine po članu sindikata. Predloženo je i da se buduju sportski uspesi - broj osvojenih medalja, kao i da se koriguju cene smeštaja u objektima koji su udaljeni ili su nešto lošijeg kvaliteta.
U vezi svega navedenog, tim formiran na nivou Pokrajinskog odbora Sindikata će uputiti Republičkom odboru konkretan predlog za izmenu i dopunu kriterijuma o smeštaju učesnika na susretima zdravlja.
Zbog velikog interesovanja članstva, za „Pokrajinske susrete zdravlja“, predloženo je da formirani organizacioni odbor za Pokrajinske susrete zdravlja, uz pomoć predsednika okružnih odbora, preduzme konkretne mere za organizovanje istih.

IMG 20190517 WA0001   IMG 20190517 WA0002   IMG 20190517 WA0004

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2019

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 103

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com