Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

PODRŠKA ZAHTEVU SINDIKTA

Na 104. sednici Socijalno - ekonomskog saveta Grada Novog Sada koja je održana dana 04.07.2019.godine, na zahtev Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, razmatran je radno-pravni i finansijski status zaposlenih u Apoteci Novi Sad.
Izvestilac dr Dunja Civrić, predsednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, upoznala je članove Socijalno – ekonomskog saveta Grada Novog Sada sa sledećim činjenicama:

Grad Novi Sad je zaključio ugovor o javno privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, sa Apotekom Benu, kao privatnim partnerom. Navedenim ugovorom zaštićen je javni interes, a privatni partner je obavezan na kvalitetnu zdravstvenu uslugu.
Od trenutno 61 zaposleno lice, 46 su zaključili ugovore o radu sa novim poslodavcem, Apotekom Benu
Što se tiče materijalnog položaja , poslednja plata koju su zaposleni u Apoteci Novi Sad primili je isplaćena u aprilu 2019.godine i predstavlja polovinu plate za mesec januar 2018.godine.

Predsednica POS je istakla da su zahtevi Sindikata :
1) Da iz koncesione naknade, prednost imaju neisplaćene zarade i druge naknade prema svim zaposlenima
2) Da se obezbedi pravo na rad zaposlenima koji ostaju da rade u Apoteci Novi Sad ( 14 zaposlenih )
3) Da se omogući kontinuirani rad sindikalne organizacije Apoteke

Pomoćnica gradonačelnika Grada Novog Sada , Adrijana Mesarović, istakla je odgovorno postupanje Grada i aktivnu ulogu Sindikata tokom pregovora koji je grad Novi Sad vodio sa nadležnim institucijama i zainteresovanim koncesionarima. Naglasila je da je u interesu grada zaštita svih radnika i izmirenje finansijskih obaveza prema njima .
Upoznala je prisutne sa svim merama koje grad preduzima u zaštiti zaposlenih od kojih su neke sastavni deo ugovora koji je potpisan sa Apotekom Benu i zakupcem Galenske laboratorije.
Namera Grada je da iz sredstava koncesione naknade, neisplaćene zarade prema zaposlenima, tretira kao prioritet u procesu rešavanja neizmirenih obaveza Apoteke Novi Sad.

Predsedavajući Socijalno – ekonomskog saveta , izrazio je zadovoljstvo zbog načina rešenja ovako velikog problema i prema zaposlenima i poveriocima i prema Gradu.

SAČUVAJMO POZICIJU SINDIKALNE ORGANIZACIJE APOTEKE NOVI SAD JER SAMO UDRUŽENI IMAMO SNAGU DA ZAŠTITIMO SVAKOG ČLANA SINDIKATA 

PREDSEDNICA POS-a
Dr Dunja Civrić, s.r.

Preuzmite tekst obaveštenja  preuzmi fajl

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 105

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com