Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Dana 14.12.2022.godine, u Novom Sadu, održana je dvanaesta sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine.
Sednici su prisustvoli i Mihajlo Govedarica,sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Branislava Plančak, bivša predsednica Sindikata.
Na sednici je verifikovan izbor Saše Đapića za člana Pokrajinskog odbora Sindikata.
Predsednica POS-a, dr Dunja Civrić, je upoznala prisutne da je održan sastanak predstavnika Sindikata sa predsednicom Vlade RS A.Brnabić, ministrom finansija i ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i da se razgovaralo na temu plata, kolektivnog pregovaranja i Zakona o radu. Istakla je da očekujemo i nadamo se konkretnim odgovorima na podnete zahteve za poboljšanje položaja zaposlenih.
Dalje je navela da je u razgovoru sa pomoćnikom ministra zdravlja J.Kelečevićem o UZPI dobila potvrdu , da se očekuje sastanak ministra zdravlja sa pokrajinskim sekretarom za zdravstvo i da su sve strukture rešene da se problem zaposlenih u ovoj ustanovi okonča. Po pitanju dešavanja u oblast socijalne zaštite, predsednica je dala reč M.Govedarici, koji je bio na sastanku u Beogradu, sa ministrom rada i predstavnicima drugog reprezentativnog sindikata na kojem se vodio razgovor o povećanju plata i manjku broja zaposlenih u ovoj delatnosti.
M.Govedarica je naveo da je zajednički stav reprezentativnih sindikata u ovoj delatnosti potreba za uvođenjem jedinstvene osnovice za obračun plata, izmena Uredbe o koeficijentima i da je neophodno započeti pregovore za zaključivanje novog PKU za delatnost socijalne zaštite. Na sastanku je ukazano i na probleme zaposlenih zdravstvenih radnika u ovoj delatnosti, negovateljica, pomoćnog osoblja kao i drugih zaposlenih u socijalnoj zaštiti, a dogovoreno je da reprezentativni sindikati podnesu zajednički predlog za izmene i dopune važećeg PKU, kao i da se preduzmu sve aktivnosti neophodne za popunjavanje nedostajućeg broja izvršilaca.
Nakon podnetih izveštaja predsednika okružnih odbora sindikata o trenutnoj situaciji u njihovim sredinama, konstatovano je da su problemi skoro identični i da se odnose na neplaćanje troškova za dolazak i odlazak sa posla specijalizantima, na degradirajući položaj administrativnog – nemedicinskog kadra, čije će plate i pored obećanog povećanja biti izuzetno niske, na nepoštovanje zakonskih odredaba za plaćanje rada nedeljom i rada za vreme državnog praznika i probleme koje će imati zaposleni na određeno vreme u zdravstvenim ustanovama zbog instrukcije RFZO o prestanku radnog odnosa krajem tekuće godine.
Na sednici je data instrukcija oko podnošenja obrazaca za izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i o plaćanju eko takse.
Predsednica POS-a je pohvalila edukaciju koju je organizovao Severnobački okrug našeg sindikata u Subotici, predavanje predsednika sekcije mladih i veliko učešće sindikalnih aktivista na ovom skupu.
Pozvala je sve na aktivnije uključivanje u organizovanje ovakvih vrsta edukacija, kao i na predstavljanje sindikalnih organizacija u listu „Zdravlje“, jer rad i akcije sindikalnih aktivista treba da ostanu zabeleženi.

IMG 36344647d68f13649421a8a0996c0350 V     IMG d8bc2ff717d10bf1fe1c785a8be3beb4 V

IMG e482399cef9279775a9a1015e2f5eb11 V 3      IMG ead5529c28c94e08052a87d5aabd95d8 V

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

pdfico

Plan delovanja - rodna ravnpravnost

 

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 113 

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com