Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

Na sednici Pokrajinskog odbora Sindikata,koja je održana dana: 11. decembra 2019. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata u periodu između dve sednice.
U Zrenjaninu je 28. novembra, održan Treći kongres Saveza udruženja zdravstvenih radnika, članica ICN ( Međunarodnog veća medicinskih sestara ) i EFN ( Evropske federacije sestara) sa međunarodnim učešćem, na kome je afirmisan i predstavljen naš sindikat.
U Sindikalnoj organizaciji Opšte bolnice Sombor, je 06. decembra, organizovan radni sastanak sa direktorom i menadžmentom ove bolnice i predstavnicima Sindikalne organizacije kojoj su prisustvovali predsednica i potpredsednik PO Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine.Sastanak je protekao u izuzetno pozitivnoj atmosferi, a naročito je pohvalno što je ova sindikalna organizacija značajno podmladila svoje članstvo sa više mladih sindikalaca, za koje je održana edukacija o sindikalnim aktivnostima.
Obavljen je još jedan krug pregovora za novi Poseban kolektivni ugovor, s obzirom da rok važenja postojećeg PKU ističe 08.januara 2020.godine. Ono što je značajno je da su u predlogu novog PKU zadržana sva do sada ugovorena prava iz važećeg PKU uz određena poboljšanja i unapređenja.
U raspravi u kojoj su učestvovali članovi Pokrajinskog odbora, ponovo su istaknuti problemi oko realizacije člana 106. PKU i prava na solidarnu pomoć iz tog člana. Stav Sindikata je da se prilikom zaključivanja ugovora sa RFZO za narednu 2020.godinu, insistira da se posebno predvide sredstva neophodna za izvršenje ugovorenih prava iz navedenog člana PKU. Važećim Posebnim kolektivnim ugovorom je stvoren pravni osnov za izmirenje obaveza iz člana 106. PKU, a na osnovu dosadašnjeg iskustva i potreba, mogu se lakše planirati neophodna sredstva.
Na sednici je ukazano na položaj zdravstvenih saradnika koji su poslednjim povećanjem plata u zdravstvenoj delatnosti posebno degradirani. Takođe je navedeno da je neophodna korekcija zarada zdravstvenim radnicima u delatnosti socijalne zaštite koji su prethodnim povećanjem plata oštećeni i koji za isti rad ne dobijaju adekvatnu zaradu.
Predsednica POS-a je naglasila da je zahtev našeg sindikata i dalje nepromenjen i da će se boriti svim sindikalnim sredstvima da se ukinu različite osnovice za obračun plata u zdravstvu i da se izjednače zarade za zaposlene zdravstvene radnike koji rade u delatnosti socijalne zaštite sa zaradama u zdravstvenoj delatnosti.
Na sednici je navedeno da će se Susreti zdravlja za 2020.godinu, održati u Budvi u periodu od 07. do 13.juna, a kriterijumi za smeštaj učesnika po objektima, neće se menjati.
U raspravi u kojoj su učestvovali članovi odbora, još jednom je istaknuto nezadovoljstvo zaposlenih niskim zaradama u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

11     22     33

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2020

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

pdfico

Plan delovanja - rodna ravnpravnost

 

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 113 

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com