Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dostavilo je Sindikatu prečišćen tekst Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Sindikat je još jednom uputio resornom ministarstvu primedbe koje nisu usvojene i konkretne predloge za izmene navedenog zakona. Određene primedbe su usvojene i biće integrisane u tekst zakona koji će ići u javnu raspravu.
Očekujemo zakazivanje javne rasprave povodom zakona koji je od krucijalnog značaja za zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Napominjemo da je tekst zakona nakon upućenih konkretnih predloga Sindikata znatno pobolјšan u odnosu na prvobitnu Radnu verziju.
Tekst zakona nije konačan i na javnoj raspravi, moći ćemo da iznesemo svoje stavove i pokušamo da pobolјšamo položaj zaposlenih.
O početku održavanja javne rasprave i svim aktivnostima Sindikata, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

Obaveštavamo Vas da je nastavlјena rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.Obaveštavamo Vas da je nastavlјena rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.Sastanku koji je održan danas u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave prisustvovali su ministar Branko Ružić sa saradnicima, predstavnici sindikata zdravstva, prosvete, nauke i predškolskog obrazovanja i predstavnici resornih ministarstava.
Nakon održane višesatne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uvažilo većinu opravdanih primedbi Sindikata. 
Dogovoreno je da se sindikatima dostavi prečišćen tekst zakona, nakon čega će Sindikat zauzeti odgovarajuće stavove.

Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavljena je rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavljena je rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Sastanku su pored ministra, Branka Ružića i predstavnika sindikata zdravstva, prosvete, nauke i predškolskog obrazovanja prisustvovali i predstavnici resornih ministarstava.
Sindikat je još jednom izneo primedbe, mišljenja, sugestije i konkretne predloge za izmene Radne verzije ovog zakona od 17.07.2017.godine, koje su i u pismenom obliku predate resornom ministarstvu.
Napominjemo da je većina primedbi usvojena.
Razgovori se nastavljaju u ponedeljak 07.avgusta 2017.godine.

Obaveštavamo Vas da je danas održan sastanak u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Sastanku su pored ministra, Branka Ružića i predstavnika sindikata zdravstva, prosvete, nauke, kulture i predškolskog obrazovanja prisusvovali i predstvnici resornih ministarstava.
Iznete su primedbde, sugestije i predlozi na radnu verziju ovog zakona od 17.07.2017. godine. Dogovoreno je da sindikati svoje primedbe dostave i pisanim putem i da se nastavi rad na dalјem usaglašavanju stavova po pitanju ovog zakona.

Obaveštavamo javnost da se nastavlja pravno nasilje nad apotekarskim ustanovama u državnoj svojini.
Prema saznanjima sa kojima raspolažemo, predstavnici lokalne samouprave su doneli ”briljatnu” odluku da se celokupna apoteka Sombor uključujući i zaposlene izda u zakup vlasnicima privatnog kapitala.
Sindikat godinama unazad ukazuje da su ovakve odluke u suprotnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o javnoj svojini, Uredbom o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kao i Zakonom o radu.
Pitamo zbog čega povodom ovakvog brutalnog kršenja prinudnih propisa i delovanja na štetu javne imovine, nadležno pravobranilaštvo ne preduzima poverena mu ovlašćenja?
Nadležnim državnim organima smo više puta ukazali da su pojedine apoteke u državnoj svojini već izdate u zakup vlasnicima privatnog kapitala na potpuno nezakonit način.
Uprkos uveravanjima resornih ministara da će problem apoteka biti rešen najkasnije do završetka 2016. godine, do danas problem ne samo da nije rešen, već se produbljuje, a kao što smo naveli, pravno nasilje se nastavlja, apoteke se izdaju u zakup na apsolutno nezakonit način.
Urušava se državni apotekarski sektor u korisnik vlasnika privatnog kapitala.           
Da li je to put EU? Ako jeste, srećan im put, mi ostajemo ovde!           
Problemi apoteka koje se nalaze u blokadi se moraju sistemski rešiti, a ne od slučaja do slučaja uz grubo kršenje zakona.           
Sindikat je uputio zahtev za održavanje sastanka sa predsednikom Vlade Republike Srbije i resornim ministrima radi hitnog rešavanja statusa apoteka i prestanak pravnog nasilja nad zaposlenima.          
Ponovićemo ranije istaknute protestne zahteve, insistiraćemo na što hitnijem donošenju Zakona o apotekarskoj delatnosti i stvaranju uslova za jednako poslovanje svih apoteka.

VLADA REPUBLIKE SRBIJEVLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Branko Ružić
PREDMET:ZAHTEV ZA HITNO REŠAVANјE STATUSA APOTEKA U SKLADU SA POZITIVNIM PROPISIMA I PRESTANAK PRAVNOG NASILjA NAD ZAPOSLENIMA 
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije vam još jednom upućuje ZAHTEV DA SE PO HITNOM POSTUPKU OBUSTAVI NEZAKONITO IZDAVANјE U ZAKUP APOTEKA IZ PLANA MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA VLASNICIMA PRIVATNOG KAPITALA, kao i da se s tim u vezi spreči da zaposlenimana apsolutno nezakonit način prestane radni odnos.
Upoznati ste da su pojedine apoteke u državnoj svojini već izdate u zakup vlasnicima privatnog kapitala na potpuno nezakonit način, grubim kršenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o javnoj svojini, Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kao i Zakona o radu, a sve na štetu kako zaposlenih, tako i imovine u javnoj svojini.
Sindikat je više puta ukazao na nezakonito postupanje pojedinih lokalnih samouprava.
Nezapamćeno pravno nasilјe nad apotekama se nastavlјa.
Ovog puta skupština grada Sombora je na sednici održanoj 11.07.2017.godine usvojila Odluku o ostvarivanju uslova za "potpuniju" i "kvalitetniju" zdravstvenu zaštitu građana grada Sombora.
Odlukom se nalaže Gradskom veću grada Sombora da donese Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup svih poslovnih prostorija koje je koristila Apoteka Sombor.
Kao pravni osnov za ovakvu nezakonitu i sramnu odluku navodi se Zakon o zdravstvenoj zaštiti????? bez navođenja konkretnog člana, koji inače ne postoji u zakonu za ovakav vid odluke, što dovolјno samo po sebi govori o ispravnosti same odluke.
Dalјe se navodi kao jedna od obaveza zakupca da zaposli svo farmaceutsko osoblјe i 20% od ukupnog broja nemedicinskog osoblјa, nigde ne navodeći pravni osnov po kojem bi zaposlenima predhodno prestao radni odnos u Apoteci Sombor i koja su njihova prava. Navodi se preuzimanje koje Zakon o radu na način kako je to predloženo ne poznaje.
Još jednom Vas pitamo ko je od lokalnih samouprava dobio saglasnost nadležne direkcije za imovinu za izdavanje u zakup imovine u javnoj svojini, u ovom slučaju apoteka i ko je dobio saglasnost Ministarstva zdravlјa???
Odgovor je svima nama poznat – NIKO!
Da li zakon važi i za nosioce javnih funkcija???
Da li će predstavnici lokalne samouprave da odgovaraju za ovakvo bahaćenje (svesno kršenje pozitivnih propisa) i postupanje na štetu imovine u javnoj svojini?
ZAHTEVAMO DA SE ZAUSTAVI BEZAKONјE I HITNO PREDUZMU MERE ZA OTKLANјANјE NAVEDENIH NEPRAVILNOSTI, U SKLADU SA DATIM NADLEŽNOSTIMA KOJE SU PROPISANE ZAKONOM O JAVNOJ SVOJINI.
Podsećamo Vas da je u skladu sa zakonom ugovor zaklјučen bez saglasnosti Direkcije ništavan i da Vlada može odlučiti da se nepokretnost oduzme od nosioca prava!
POSTUPITE PO ZAKONU I PONIŠTITE NEZAKONITE ODLUKE.
Apelujemo da se u najkraćem mogućem roku usvoji Zakon o apotekarskoj delatnosti kako bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji.
Postojeći način finansiranja apoteka je neodrživ za apotekarski sistem, a RFZO ostvaruje suficit. Milion građana više od godinu dana uzalud čeka nove zdravstvene knjižice. Bez njih oni nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu, pa su im i apoteke nepotrebne. 
Da li je cilј države urušavanje državnog apotekarskog sektora u korist vlasnika privatnog kapitala? Da li je to Vaš put u EU?
Više puta smo izneli konkretne predloge za rešavanje krucijalnih problema u apotekarskim ustanovama, ali odgovora nadležnih državnih organa nema.
Obećano je da će formirana Radna grupa koju čine četiri resorna ministra rešiti ovaj problem do kraja 2016.godine, ali do dana sačinjavanja ovog dopisa, rešenja nema, a nema ni naznaka kada će biti konkretnog predloga.
Vreme ide, a stanje u apotekama je sve gore.
Očekujemo Vašu hitnu reakciju i poziv za razgovor.
Prilog: nezakonitaOdluka Gradskog veća grada Sombora
S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

FOTO KURIR 1000x640

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Ministar, Nebojša Stefanović
MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE
Ministar, Nela Kuburović 
ZAHTEV ZA IZMENU KRIVIČNOG ZAKONIKA I POSTAVLJANJE POJAČANOG OBEZBEĐENJAU USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
Povodom tragičnog događaja ispred Centra za socijalni rad u Rakovici u kojem su smrtno stradale dve osobe, a teško povređena tri zaposlena, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje zahtev za izmenu Krivičnog zakonika i postavljanje pojačanog obezbeđenja u svim ustanovama socijalne zaštite.
Sindikat godinama unazad (prvi dopis je poslat 2006.godine) ukazuje nadležnim državnim organima da je neophodna hitna izmena Krivičnog zakonika u smislu da zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti dobiju veću zaštitu, te da se pooštri kaznena politika prema učiniocima krivičnih dela koja se izvrše protiv zaposlenih u ovim delatnostima na njihovim radnim mestima.
Ministarstvu pravde Republike Srbije smo 2015. godine poslali konkretne predloge za izmene Krivičnog zakonika, ali do današnjeg dana na podnetu inicijativu nismo dobili čak ni odgovor.
Posledice svega su evidentne.
Zahtevamo da se u svakoj ustanovi socijalne zaštite uvede obezbeđenje, iz razloga što zbog prirode posla koje zaposleni obavljaju, svakodnevno dolazi do rizičnih situacija.
Koliko još tragičnih događaja treba da se dogodi pa da nadležni državni organi konačno uzmu u razmatranje decenijski zahtev Sindikata za adekvatno sankcionisanje učinioca krivičnih dela protiv zaposlenih u vršenju njihovih poslova?
Ni nakon učestalih napada i ubistava zaposlenih u delatnosti zdravstva ništa konkretno nije urađeno i pored apela Sindikata i upućenih inicijativa. Da li je potrebno da još neko izgubi život na radnom mestu, pa da nadležni državni organi preduzmu konkretne aktivnosti?
Bezbednost zaposlenih i korisnika usluga mora biti prioritet u radu resornih ministarstava.
Zbog svega navedenog, zahtevamo da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prihvati ovu inicijativu kao svoju i preduzme sve mere i radnje u okviru svojih nadležnosti kako bi se poboljšala bezbednost zaposlenih i korisnika naših usluga i konačno izmenio Krivični zakonik u cilju zaštite zaposlenih.

Predsednik
dr Zoran Savić

Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017) usvojen je zahtev Sindikata za povećanje broja izvršilaca u zdravstvenim ustanovama u delu koji se odnosi na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017) usvojen je zahtev Sindikata za povećanje broja izvršilaca u zdravstvenim ustanovama u delu koji se odnosi na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.           
Kada je reč o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, broj izvršilaca shodno navedenoj odluci je u većini ustanova manji, što dalje znači da će se sprovoditi racionalizacija zaposlenih.           
Sindikat je apsolutno protiv smanjenja broja izvršilaca u domovima zdravlja i drastičnog umanjenja broja izvršilaca u apotekama.           
Smatramo da ne postoji višak zaposlenih, već naprotiv da u većini ustanova postoji manjak izvršilaca.           
Svakim danom sve nas je manje! Zaposleni odlaze u inostranstvo nezadovoljni pre svega niskim primanjima. Zbog otežanih uslova rada sve je više zaposlenih na bolovanju i sa profesionalnim oboljenjima.           
Plate zaposlenih i uslovi rada se moraju drastično poboljšati, u suprotnom preti nam totalno urušavanje zdravstvenog sistema.
Hoćemo da živimo dostojanstveno od svog rada.           
Sindikat kontinuirano preduzima aktivnosti na poboljšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih o čemu ćemo Vas blagovremeno obaveštavati.

OBAVEŠTENJE O POSTUPANJU SINDIKATA POVODOM RADNE VERZIJE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama i netačnog obaveštavanja pojedinih sindikata u vezi sa istim, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vasobaveštava kako sledi:
Sindikat je odmah po dostavljanju Radne verzije spornog zakona iskazao ogromno nezadovoljstvopredloženim tekstom zakona. Smatramo da se spornim zakonom ne mogu uređivati niti umanjivatiprava koja su utvrđena zakonom o radu i kolektivnim ugovorom i zbog toga smo PROTIV OVAKVOGZAKONA!
Izvršili smo detaljnu analizu zakona, a zatim konkretne predloge za izmene i dopune zakonana 8 kucanih strana sa više od 60 primedbi dostavili resornim ministarstvima.
Svoje predloge smo obrazložili i usmenim putem na sastancima koji su održavani uMinistarstvu državne uprave i lokalne samouprave o čemu smo Vas ranije blagovremeno obavestili.
Predlozi Sindikata su ozbiljno uzeti u razmatranje na Radnoj grupi za izradu zakona i s tim uvezi očekujemo da dobijemo prečišćen tekst zakona (koji će i dalje moći da se menja).
Nakon toga organi Sindikata će izvršiti detaljnu analizu zakona i doneti odluku o daljimaktivnostima.
Do trenutka dobijanja novog teksta zakona, bespredmetno je preduzimanje bilo kakvihaktivnosti iz razloga što ne znamo da li su uvaženi naši stavovi. Nadamo se da će resornaministarstva uvažiti opravdane primedbe Sindikata, ali se istovremeno spremamo za radikalnijivid aktivnosti ukoliko to bude potrebno!
Molimo Vas da putem sajta Sindikata i android aplikacije pratite aktivnosti kojepreduzimamo, KAKO BI ČLANSTVO BILO BLAGOVREMENO I PRAVILNO OBAVEŠTENO O RADU SINDIKATA povodom ovako važnog zakona i DA NE UČESTVUJETE U AKTIVNOSTIMA KOJE NE VODI NAŠ SINDIKAT!
Nećemo dozvoliti umanjenje dostignutog nivoa prava zaposlenih, a očekujemo realizacijunajavljenog povećanja plata o čemu razgovaramo sa nadležnim ministarstvima.To znači da zahtevamo realno povećanje plata, odnosno PLATE KOJE MORAJU BITI ZNATNO VEĆEod onih koje smo imali u 2014. godini (pre umanjenja).

20.juni 2017.
RTV "Vojvodinom"

7. juna ove godine je u organizaciji fondacije Centar za demokratiju održana debata na temu „Princip solidarnosti i zdravstveni sistem Srbije“. To je platforma za razmenu mišljenja koja poslednjih deset godina okuplja kompetentne sagovornike, stručnjake, državne institucije, građane i nevladine organizacije, u potrazi za najboljim rešenjima za razvoj društva.

Zoran Savić, predsednik Sindikata i Dunja Civrić, predsednica Pokrajinskog odbora Sindikata, učestvovali su u debati i izneli razloge za odlazak mladih ljudi, stručnih kadrova, lekara i medicinskih tehničara u inostranstvo: loši uslovi rada, nemogućnost zaposlenja, loši uslovi za razvoj profesionalne karijere...
Učesnici debate su upoznati sa manipulacijama kada se iznosi broj nezdravstvenih radnika i poredi sa razvijenim zemljama. Navodi se da je neproporcijalno visok udeo osoblja u našem sistemu, a zanemaruje se činjenica da razvijeni svet isključuje servisne službe iz tog broja.
Ukazano je i na nedostatak strategije razvoja zdravstvenog sistema i na nelogičnosti u raspodeli sredstava. Ako se zna da su preventivni programi, skrining malignih i hroničnih nezaraznih bolesti, osnova za očuvanje zdravlja nacije zašto se neproporcijalno malo sredstava odvaja za primarnu zdravstvenu zaštitu i zaposlenje lekara u domovima zdravlja.
Otvorena su brojna pitanja koja ukazuju na težinu problema i nedostatak sistemskih zakona u oblasti zdravstva.

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVEana brnabić 7jun
Ministar, Ana Brnabić


PREDMET:
IZJAŠNјENјE SINDIKATA POVODOM VAŠEG INTERVJUA DATOG NA RTV VOJVODINA POVODOM ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Povodom Vašeg intervjua datog 06.06.2017.godine na RTV Vojvodina u emisiji Pravi ugao, a u vezi izjave da je postignut potpuni konsenzus vezano za Zakon o zaposlenima u javnim službama sa sindikatima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije se izjašnjava kako sledi:
Prihvatili smo da kroz vođenje socijalnog dijaloga pokušamo da popravimo po zaposlene u javnim službama veoma nepovolјnu predloženu Radnu verziju Zakona o zaposlenima u javnim službama, jer smo smatrali da je najgore moguće rešenje da navedeni zakon u datom obliku uđe u skupštinsku proceduru.
Nakon što nam je Radna verzija zakona dostavlјena, Sindikat je ukazao da je reč o izuzetno nepovolјnom tekstu zakona prema kojem se derogiraju odredbe zaklјučenih kolektivnih ugovora, Zakona o radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti...
Predloženi zakon u potpunosti obesmišlјava socijalni dijalog i u celosti uređuje sistem plata i dodataka na platu što je za sindikate apsolutno neprihvatlјivo i nije u skladu sa normiranjem u uređenim zemlјama Evropske unije.
Apsolutno je neprihvatlјivo da se odredbe Zakona o radu ne primenjuju na sve zaposlene u Republici Srbiji i da zaposleni u predloženom zakonu imaju manji nivo prava.
Zakon o zaposlenima u javnim službama bi trebalo da uredi samo specifičnosti javnih službi koje nisu propisane Zakonom o radu, ne derogirajući odredbe važećih kolektivnih ugovora.
Sindikat Vam je dostavio i konkretne predloge za izmene i dopune zakona u odnosu na zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite na 8 kucanih strana sa više od 60 primedbi.
Na sastancima kojim su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlјa, Ministarstva rada i Ministarstva finansija nam je rečeno da uprkos upućenim primedbama i iznetim konkretnim predlozima za izmene i dopune zakona, određena prava moraju biti u skladu sa direktivama EU, što je nesprovodlјivo u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite zbog nedovolјnog broja izvršilaca.
Takođe, rečeno je da će Radna grupa nakon održanih sastanaka sa predstavnicima svih sindikata javnih službi dostaviti novu Radnu verziju ovog zakona.
Da li Vaša izjava data u sredstvima javnog informisanja znači da su sve primedbe Sindikata uvažene?
Ukoliko nisu, onda Vaša izjava da je postignut potpuni konzenzus sa sindikatima ne odgovara činjeničnom stanju.
Po dostavlјanju nove Radne verzije zakona, organi Sindikata će doneti odluku o dalјim aktivnostima.
Očekujemo da naše primedbe, sugestije, mišlјenja i predlozi budu uvaženi i da nećemo morati da svoja prava branimo na ulici, protestima i štrajkovima.
Razloge za takav vid aktivnosti imamo!
Jedan od razloga je i dalјe urušavanje apotekarskih ustanova i nezakonito izdavanje apoteka u zakup vlasnicima privatnog kapitala i Vaše nečinjenje u vezi sa tim.
Želimo da verujemo da je Vaša izjava data u sredstvima javnog informisanja istinita i da su uvažene sve primedbe Sindikata.
To dalјe znači da se predloženim zakonom neće zadirati u odredbe Zakona o radu i kolektivnih ugovora, kao i da će propisivati isklјučivo specifičnosti svake delatnosti javnih službi.
Očekujemo Vašu potvrdu iznetih stavova Sindikata.

S poštovanjem,
Predsednik, dr Zoran Savić

Dostavlјeno:

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Državni sekretar, prof. dr Berislav Vekić
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Aleksandar Vulin
Pomoćnik ministra, Zoran Lazić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović
Rukovodilac Grupe za sistem finansiranja plata u Sektoru budžeta, Slavica Manojlović

Na  sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 17. maja 2017. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima na donošenju Zakona o zaposlenima u javnom sektoru i stavovima, primedbama i predlozima našeg  Sindikata.  Zahteva se očuvanje stečenih prava zaposlenih i tekovina kolektivnih ugovora.                   
Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije  o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Konstatovano je da i dalje postoji nedovoljan broj izvrišilaca,  veliki broj prekovremenih sati i dežurstava i veliko opterećenje zaposlenih na poslu. Posebno je istaknut problem ostvarivanja prava na naknadu prekovremenih sati i dežurstava i teškoća u organizovanju rada. Traži se hitan odgovor nadležnih filijala RFZO na uočene probleme.
Predsednici okružnih odbora su pozvani da afirmišu Susrete zdravlja u svojim sredinama i podsete sindikalne organizacije koje nisu izvršile prijavu učesnika za 22. Susrete zdravlja u predviđenom roku, da to što pre urade.

20170517 130208         20170517 130306

Na današnjem sastanku u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavlјeni su pregovori povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlјa, Ministarstva finansija i predstavnici reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva.
Iznete su primedbe, mišlјenja, sugestije i konkretni predlozi za izmene i dopune zakona u odnosu na zaposlene u delatnosti zdravstva.
Većina primedbi našeg Sindikata je usvojena i treba da bude razmatrana i na Radnoj grupi za izradu zakona.
Sindikat je još jednom ukazao da su pojedine odredbe Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama nesprovodlјive u delatnosti zdravstva i da bez obzira na direktive EU u ovom trenutku ne mogu biti propisane na način kako je dato.
Ovo se odnosi najviše na normiranje dežurstva i prekovremenog rada zaposlenih, kao i zaposlenih koji rade sa skraćenim radnim vremenom.
Sindikat insistira da se zakon prilagodi faktičkom stanju, u suprotnom delatnost zdravstva će biti urušena.
Ponovili smo stavove iznete na ranijim sastancima da se dostignuti nivo prava zaposlenih NE MOŽE UMANјIVATI, ponovili smo predloge za uvećanje koeficijenata, uvođenje dodatnih nagrađivanja zaposlenih, prepoznavanje strukovnih škola i strukovnih specijalizacija, kao i da se kroz kolektivno pregovaranje utvrde i druga prava i sve specifičnosti koje imaju delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Predstavnici Ministarstva zdravlјa su uvažili opravdane zahteve Sindikata, što je prihvaćeno od strane resornih ministarstava.
Nakon višesatne rasprave, sastanak je završen prema planu rada i nastaviće se u narednim nedelјama.

Na današnji dan, obeležava se Međunarodni dan medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara. Ovaj dan obeležava se u znak sećanja na dan kada je rođena Florens Najtingel, bolničarka i začetnica modernog sestrinstva i profesionalnog obrazovanja medicinskih sestara.
Život je posvetila svojim pacijentima i borbi za unapređenje profesije, a ta borba i dalje traje.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije svim medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima čestita njihov Međunarodni praznik – 12.maj.

Obaveštavamo Vas da je resorno ministarstvo dostavilo Sindikatu na mišljenje Radnu verziju Zakona o zaposlenima u javnim službama.
S tim u vezi, Sindikat će se blagovremeno i detaljno izjasniti.
Napominjemo da su ponuđena rešenja daleko nepovoljnija po zaposlene čak i od ionako, po zaposlene, nepovoljnog Zakona o radu.
Predloženim odredbama umanjuju se prava zaposlenih koja su garantovana posebnim kolektivnim ugovorima.
Derogiraju se čak i odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti u uvidu normiranja dežurstva u zdravstvenim ustanovama.
Predlaže se da se dežurstvo propiše na način na koji se ne može sprovesti u delatnosti zdravstva zbog nedovoljnog broja izvršilaca, da se ograniči plaćanje prekovremenog rada, da se umanje otpremnine, pa čak i da osnivač može doneti odluku o prestanku rada ustanove.
Predviđeno je niz novih otkaznih razloga i kažnjavanja zaposlenih i za najmanji ”prekršaj”…
Ovim zakonom se vrši pokušaj obesmišljavanja socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja.
Deo primedbi koje je dao Sindikat vezano za dodatak na platu za rad nedeljom i uvećanje koeficijenta određenim kategorijama zaposlenih su uvažene i propisane su u Radnoj verziji zakona.
Kao što smo već naveli, Sindikat je vrlo temeljno pristupio izradi primedbi na zakon, a u toku je dostavljanje mišljenja sa terena.
Stavove Sindikata dostavićemo resornim ministarstvima.
O svim aktivnostima, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

Beograd, 26.4.2017. godine
Prvog maja obeležava se praznik rada. Dan kada su se naše kolege sindikalci još u 19. veku izborili za osmočasovno radno vreme.
Nadolazećim neoliberalizmom, prava radnika su svakim danom sve manja, a sindikalna borba se vratila dva veka unazad.
Danas se borimo da preživimo.
Godinama unazad zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite održavaju socijalni mir, izgarajući na poslu sa neadekvatnim primanjima.
Zbog niskih primanja i loših uslova rada, zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim životom, jer je život samo jedan i nema reprizu.
Strpljenju je došao kraj.
Zato za ovaj Svetski dan radnika PORUČUJEMO

VREME JE DA KONAČNO ŽIVIMO KAO LJUDI, DOSTOJANSTVENO, OD SVOG RADA!

ZAHTEVAMO:
    - POVEĆAJTE PLATE, zato što obezbeđuju dostojanstvo radnika, socijalnu pravdu, političku i ekonomsku stabilnost i smanjivanje jaza između sve većeg broja siromašnih i malog broja bogatih. Samo zadovoljan zaposleni koji može dostojanstveno da živi od svog rada može pružiti kvalitetnu uslugu zdravstvene i socijalne zaštite.
    - POVEĆAJTE MINIMALNU ZARADU, da se od iste može preživeti mesec.
    - POVEĆAJTE BROJ ZAPOSLENIH kako bismo pružili kvalitetniju uslugu na zadovoljstvo pacijenata i korisnika.
    - ZAPOSLITE MLADE kako bi ostali da rade u svojoj zemlji.
    - SPREČITE URUŠAVANJE ZDRAVSTVENOG SISTEMA!
    - STOP PRIVATIZACIJI APOTEKA!
    - POŠTUJTE PRAVA ZAPOSLENIH!
IMAMO PRAVO NA RAD, ALI I NA ŽIVOT I LJUDSKO DOSTOJANSTVO!

Beograd, 25.4.2017. godine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA IZRAZILO OPRAVDANU SUMNJU U POSTUPAK IZDAVANJA U ZAKUP APOTEKE ŠABAC

Ministarstvo zdravlja je dopisom broj 022-04-110/2016-02 od 21.04.2017. godine koji je upućen direktoru Apotekarske ustanove “Šabac” potvrdilo tvrdnje Sindikata i izrazilo opravdanu sumnju da se postupak otuđenja i raspolaganja imovinom ne sprovodi u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o javnoj svojini.
Sindikat pozdravlja ovakvo postupanje resornog ministarstva i očekuje da nadležni državni organi konačno preduzmu sve mere i radnje koje su u njihovoj nadležnosti u cilju sprečavanja daljeg nezakonitog izdavanja u zakup državnih apoteka.
Još jednom ukazujemo da se pored navedenih zakona, grubo krše i Zakon o radu, kao i Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova, a sve na štetu zaposlenih, državne imovine, kao i celokupnog građanstva kome se uskraćuje pravo na farmaceutsku zdravstvenu zaštitu u ruralnim sredinama.
Jedini motiv lokalnih samouprava je da se po svaku cenu reše duga.
Poštovanje Ustava i zakona njima nije prioritetni cilj.
Dok su apoteke poslovale pozitivno i lokalne samouprave ubirale prihode sve je bilo u redu, a sada kada osnivač treba da pomogne, apsolutno nezakonito izdaje u zakup javnu imovinu uključujući i zaposlene.
Kao što smo već ranije naveli, u toku je nezapamćeno pravno nasilje nad apotekama.
Očekujemo da se zahtevi Sindikata za izmenu pozitivnih propisa i stvaranje jednakih uslova za poslovanje apoteka sprovedu u delu shodno dogovoru i obećanju ministra.
Takođe, očekujemo da se konačno po ovom pitanju oglasi i nadležno pravobranilaštvo i obavi svoju osnovnu funkciju zaštite javnog interesa i javne imovine.

Beograd, 19.4.2017. godine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

PREDMET: INICIJATIVA ZA HITNO REŠAVANJE PROBLEMA U DRŽAVNOM APOTEKARSKOM SEKTORU

Obraćamo vam se sa inicijativom za hitno rešavanje problema prisutnih u državnom apotekarskom sektoru kao integralnom delu zdravstvenog sistema u Republici Srbiji.
Apoteka Pančevo je u blokadi od decembra 2015. a do danas nije pokrenuta niti jedna mera sanacije problema i prevencije svih potonjih (blokada apoteka Šabac, Bor, Sremska Mitrovica, Kikinda). Dugovanja svakodnevno rastu. Dugovanja apoteka, prema podacima Ministarstva finansija iz marta 2017. u kretala su se oko 1/5 ukupnih dugovanja u zdravstvu. U pitanju je sistemski problem koji ne trpi sporadična rešenja i dogovore na lokalnom nivou.
 Od ukupno 35 državnih ustanova ( sa oko 770 organizacionih jedinica na teritoriji RS), 26 ima dugovanja na osnovu izveštaja Ministarstva finansija (24.02.2017.),  od toga prvih 6 generiše više od 86% duga. Za apoteke koje su u blokadi (Apoteka Pančevo, Apoteka Bor, Apoteka Šabac, Apoteka Sremska Mitrovica) i koje nose najveći deo dugovanja (13.5 miliona evra ili 66%), izdavanje u zakup nije rešenje, jer sredstva koja bi se eventualno dobila od zakupa ne mogu pokriti dugovanja (primer: Apoteka Šabac).
U skladu sa dogovorom sa sastanka održanog 11. aprila 2017. godine, dostavlјamo Vam zajedničke predloge Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Farmaceutske komore Srbije i GSZSZ „Nezavisnost“ za rešenje problema:
1. Hitno donošenje zakonske regulative prvenstveno:  
• Pravilnika o Listi predmeta koji se mogu prodavati u apotekama,
• Izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za obavlјanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe,
• Zakona o apotekarskoj delatnosti (i preuzimanje osnivačkih prava od strane Ministarstva zdravlјa najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu navedenog zakona).

Donošenjem navedenih zakonskih propisa postići će se sledeći cilјevi: 

1. Stroga kontrola apotekarske delatnosi sa cilјem da se obezbedi visok nivo zaštite javnog zdravlјa građana;
2. Postizanje odgovarajućeg nivoa kvaliteta i bezbednosti farmaceutskih usluga i procesa, odnosno snabdevanja stanovništva lekovima i određenim vrstama medicinskih sredstava, kao i drugim proizvodima za unapređenje i očuvanje zdravlјa i predmetima opšte upotrebe;
3. Obezbeđivanje odgovarajuće geografske dostupnosti za pacijente i druge korisnike farmaceutskih usluga;
4. Obezbeđivanje tržišne i ekonomske isplativosti obavlјanja apotekarske delatnosti;
5. Obezbeđivanje jednakih uslova za sve pružaoce apotekarske delatnosti;
6. Obezbeđivanje transparentnog rada i pojačane kontrole.

Krajnji cilј je da se eliminišu nejasnoće i nedostaci važećih propisa i da se detalјno uredi sprovođenje apotekarske delatnosti na način koji će omogućiti da svi korisnici imaju pristup farmaceutskim uslugama pod istim uslovima, što podrazumeva ostvarivanje Ustavom zagarantovanih prava. 

Do donošenja ovih zakonskih propisa potrebno je doneti MORATORIJUM na otvaranje apoteka u cilјu očuvanja kvaliteta farmaceutske usluge, a samim tim i javnog zdravlјa, što je praksa koja se primenjuje u zemlјama Evropske unije. Tipičan primer za to je Belgija koja je 8. decembra 1999. godine uvela moratorijum od 10 godina na otvaranje apoteka, i koji je produžen 2009. godine za 5 godina i 2014, treću put za redom, za dodatnih 5 godina. Obrazloženje za uvođenje moratorijuma zasniva se na sledećem: broj apoteka u odnosu na broj stanovnika (jedna apoteka na 2244 stanovnika) je izuzetno mali. Ovaj odnos ugrožava ekonomsku stabilnost apoteka, što značajno utiče na kvalitet usluga. Zakonodavac je posebno prepoznao da je ekonomska stabilnost apoteka neophodna kako bi se obezbedio adekvatan kadar u cilјu pružanja farmaceutske usluge visokog kvaliteta, a snabdevanje lekovima bilo efikasno i redovno na celoj teritoriji Belgije. Takođe, Mađarska je pre donošenja novog Zakona o apotekama u cilјu re-regulacije apotekarskog sektora uvela  šestomesečni moratorijum na otvaranje apoteka. 

Evidencije Farmaceutske komore Srbije iz marta 2017, sa 80% obrađenih apoteka, pokazuju da je broj apoteka najveći u Beogradu, a da centralne beogradske opštine: Savski Venac, Stari grad i Vračar imaju najmanji broj stanovnika po apoteci, i to: 798 stanovnika po apoteci u opštini Savski Venac, 850 stanovnika po apoteci opština Stari Grad, 923 stanovnika po apoteci opština Vračar. Pored toga u mnogim većim gradovima broj stanovnika po apoteci je ispod svakog evropskog proseka: Šabac - 1.413 stanovnika po apoteci, Niš – 1.872 stanovnika po apoteci, Novi Sad – 1.872 stanovnika po apoteci. U manje atraktivnim mestima i gradovima, broj stanovnika po apoteci je iznad evropskog proseka, na primer: Kuršumlija 6.404 stanovnika po apoteci, Čoka 5.699 stanovnika po apoteci, Brus 8.159 stanovnika po apoteci. Prosečan broj stanovnika po apoteci u Srbiji se, po evidencijama Farmaceutske komore Srbije, kreće oko 2.100 stanovnika po apoteci. 

Posebno naglašavamo da postupanje lokalnih samouprava, gde se objavlјuju javni oglasi za izdavanje u zakup poslovnih prostorija apoteka, NIJE U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA i podsećamo da je u Nacrtu Zakona o apotekarskoj delatnosti predloženo pravo prečeg zakupa od strane diplomiranih farmaceuta/magistra farmacije, što je praksa koja se sprovodi u Hrvatskoj i Republici Srpskoj.

Važnost državnog apotekarskog sektora kao neraskidivog dela zdravstvenog sistema prepoznat je i u zemlјama EU koje imaju sličnosti sa Srbijom po pitanju zdravstvenih, društvenih, ekonomskih, kulturoloških, tradicionalnih i drugih pokazatelјa ( Slovenija, Hrvatska).
Ravnopravan položaj apoteka u pogledu ugovaranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu (ANEKSIRANјE UGOVORA):

CENTRALNE JAVNE NABAVKE za lekove koji se izdaju na recept TREBA DA SPROVODI RFZO ZA SVE APOTEKE SA KOJIMA SKLAPA UGOVOR, s tim što treba uzeti u razmatranje i UVOĐENјE PREGOVARAČKOG POSTUPKA pri nabavci lekova od strane RFZO. Analizom ukupno prenešenih sredstava za mesec januar 2017. godine koji su objavlјeni u Finansijskom izveštaju na sajtu  RFZO u iznosu od 2.221.655.333,98 dinara vidi se da je državnim apotekama, uklјučujući i apoteke pri domovima zdravlјa, prebačeno 1.139.489.148,31 dinara, što predstavalјa 51%, a da je preostalih 49% finansijskih sredstava prenešeno apotekama van Plana mreže. 
S tim u vezi postavlјa se pitanje za koga će RFZO sprovoditi centralne javne nabavke za 2018. godinu.
• Izmena Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu, odnosno brisanje člana 60. stav 4. čime bi se apoteke koje nisu u Planu mreže zdravstvenih ustanova izjednačile po pitanju sklapanja ugovora sa RFZO sa ostalim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srbije. 

• Da se u Ugovor o snabdevanju osiguranih lica lekovima i određenim vrstama pomagala u 2017. godine za apoteke van Plana mreže obavezno navede Predračun sredstava za 2017. godinu, koji je obavezni deo ugovora sa zdravstvenim ustanovama apotekama iz Plana mreže, a obzirom da se radi o javnim sredstvima. 
• S obzirom na činjenicu da su centralne javne nabavke sprovedene isklјučivo za apoteke iz Plana mreže i da je po tom osnovu RFZO ostvario znatne uštede, a ove apoteke ostale bez sredstava na ime boniteta koje imaju apoteke u privatnom vlasništvu, radi izjednačavanja uslova poslovanja PREDLAŽEMO DA SE APOTEKAMA IZ PLANA MREŽE OMOGUĆI FIKSNA NADOKNADA ZA IZDAVANјE LEKOVA NA RECEPT U VISINI OD 8%. 
• Razmatranje mogućnosti da se apotekama iz Plana mreže sredstva koja se odvajaju za participativno učešće stave na raspolaganje bez umanjenja fakturisanih usluga.  

3. Uvođenje jedinstvene maloprodajne cene lekova koji se izdaju na teret RFZO što je princip uređenih tržišta kao što je Nemačka. 

Apoteke primenjuju promotivne tehnike koje se inače koriste od strane trgovaca robe široke potrošnje: davanje poklona, sniženje cena i bonusi postali su uobičajena praksa prilikom izdavanje lekova čiji je režim izdavanja na recept, kao i lekova čiji je režim izdavanja bez lekarskog recepta (OTC lekova). Pored toga što ovakva praksa, može uticati na prekomernu potrošnju lekova, pa predstavlјa rizik po javno zdravlјe i dovodi do potencijalne štete za državna finansijska sredstva, ona ujedno dovodi i do velikih razlika u cenama lekova, čak i onih koji se izdaju na teret RFZO.  
Napominjemo da smo sve navedene predloge rešenja i u prethodnom periodu u nekoliko navrata prezentovali predstavnicima Ministarstva zdravlјa, i Vama lično, ali nijedna od predloženih aktivnosti/odluka nije sprovedena, čime je vremenom došlo do obesmišlјavanja vrlo važnih intencija Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o apotekarskoj delatnosti (prelazak primarne zdravstvene zaštite na Republički nivo), sprovođenja CJN (uništavanjem državnog apotekarskog sektora izgubiće se smisao javnih nabavki) kao i mnogih, zakonom zagarantovanih prava pacijenata (pravičnost, pristupačnost, kvalitet, efikasnost).  

Smatramo da pitanje apotekarske delatnosti, njenog kvaliteta i opstanka treba da bude u fokusu ovog ministarstva, kao i sva druga pitanja od javnog interesa. 

Očekujemo Vaše HITNO POSTUPANјE po datim predlozima.

S poštovanjem,

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić

Farmaceutska komora Srbije
Direktor, dr sci. med. Svetlana Stojkov

GSZSZ „Nezavisnost“ 
Predsednik. Zoran Ilić 

Beograd, 11.4.2017. godine
Obaveštavamo Vas da je 11.aprila 2017.godine održan sastanak u Ministarstvu zdravlja sa ministrom zdravlja ass. dr Zlatiborom Lončarom sa saradnicima.
Razgovarano je o otvorenim pitanjima.
Sindikat je insistirao na rešavanju statusa apotekarskih ustanova.
Ministar se složio za zahtevom Sindikata da se HITNOM izmenom pozitivnih propisa stvore uslovi za jednako poslovanje svih apoteka u Republici Srbiji, na čemu će se intenzivno raditi.
Sindikat je još jednom ukazao na gorući problem nedovoljnog broja izvršilaca u ustanovama.
S tim u vezi ministar zdravlja je izneo da je neophodno sprovesti još jedan krug racionalizacije, nakon čega će se u skladu sa aktom Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih izvršiti zapošljavanje zdravstvenih radnika do onog broja utvrđenog navedenim aktom.
Očekuje se prijem 2500 zdravstvenih radnika.
Obzirom da zaposlenima u delatnosti zdravstva nije isplaćena plata za decembar 2015.godine u skladu sa zakonom (uvećanje za 3%), ministar zdravlja je izneo uveravanja da će se razlika plate od 3% za decembar 2015. godine isplatiti zaposlenima do kraja tekuće 2017.godine.
Takođe, ministar je najavio da će u toku godine biti povećane plate svim zaposlenima.
Sindikat će kontinuirano vršiti pritisak na nadležne državne organe i sprovoditi aktivnosti u cilju poboljšanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

PRAVNO NASILJE NAD APOTEKAMA SE KONTINUIRANO SPROVODI

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo, sve zaposlene i celokupnu javnost da se nastavlja pravno nasilje nad apotekarskim ustanovama u državnoj svojini.
Ovoga puta predstavnici lokalne samouprave su se dosetili da isprazne poslovne prostorije apotekarskih jedinica Apoteke ”Šabac” od lica i stvari, kako bi se ”stvorili uslovi” za izdavanje u zakup ”dela” poslovnog prostora Apoteke “Šabac”, a sve na osnovu odredbe iz člana 164. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Odluke Skupštine grada Šapca, kao i Odluke Upravnog odbora Apoteke “Šabac”.
Prema Javnom oglasu koji je objavljen u sredstvima javnog informisanja poslovne prostorije Apoteke “Šabac” izdaju se u zakup pojedinačno, na period od 10 godina??? Zakupac odnosno ponuđač može podneti ponudu samo za jedan poslovni prostor ili za više.
Mišljenja smo da se na ovakav način ne mogu rešiti problemi apoteka.
Nadležnim državnim organima smo više puta ukazali da su pojedine apoteke u državnoj svojini već izdate u zakup vlasnicima privatnog kapitala na potpuno nezakonit način, grubim kršenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o javnoj svojini, Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kao i Zakona o radu, a sve na štetu kako zaposlenih, tako i imovine u javnoj svojini.
Uprkos navedenom, bezakonje i pokušaj izigravanja zakona se kontinuirano nastavljaju u pojedinim apotekama u državnoj svojini.
Problemi apoteka koje se nalaze u blokadi se moraju sistemski rešiti, a ne od slučaja do slučaja uz grubo kršenje pozitivnih propisa.
Prioritet rada resornih ministarstava mora biti rešavanje statusa apotekarskih ustanova.
Vreme teče, a dugovi se gomilaju.
Vremena za čekanje više nema.
Sindikat će nastaviti sa aktivnostima u cilju radno-pravne zaštite zaposlenih i ispunjavanja ranije postavljenih protestnih zahteva.
Insistiraćemo na što hitnijem donošenju Zakona o apotekarskoj delatnosti i stvaranju uslova za jednako poslovanje svih apoteka i što hitnijem održavanju novog sastanka Radne grupe za rešavanje statusa apoteka.

Sve tezi polozaj zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti - nastavlja se borba za kvalitetnu zdravstvenu zastitu pacijenata

I na 5.sednici Pokrajinskog odbora, koja je odrzana 29.marta 2017. godine u Novom Sadu i u cijem radu su ucestvovale clanice Nadzorog odbara, u fokusu rasprave bili su vec dugo prisutni problemi: nedostatak potrebnog broja izvrsilaca i alarmantna opterecenost zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti usled prekovremenog rada koja za satisfakciju nema povecanje plata, kao i sporost u resavanju stanja u javnom apotekarstvu.
Konstatovano je da se apoteke ubrzano izdaju u zakup privatnicima, dok je sve vise apotekarskih ustanova bez lekova a zaposleni bez zarada.
Clanovi Pokrajinskog odbora su posebno uznemireni zbog cinjenice da pojedine ustanove nemaju lekove neophodne za hitnu i kvalitetnu pomoc pacijentima, pa cak zdravstveni radnici od svojih plata kupuju najnuznije medikamente.
Povodom informacije da je radna grupa za kapitaciju intenzivirala svoj rad, clanovi Pokrajinskog odbora su ocenili da kapitacija nije uticala na poboljsanje kvaliteta zdravstvene zastite, a ni na poboljsanje materijalnog i socijalnog polozaja zaposlenih. Naprotiv, siri se krug zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti koji se nalaze na rubu egzistencije.
Clanovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izvestaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti Vojvodine za 2016. godinu, Izvestaj Nadzornog odbora, Finansijsi plan za 2017.godinu i Okvirni plan rada za 2017.godinu.

20170329 114749               20170329 114758

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Državni sekretar, prof. dr Berislav Vekić
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

Obraćamo se sa inicijativom hitnog donošenja mera za rešavanje pitanja opstanka mreže apoteka kao integralnog dela zdravstvenog sistema u Republici Srbiji.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva finansija iz marta 2017. godine, ukupna dugovanja apoteka u javnoj svojini iznose 2.402.345.917,68 dinara, što iznosi oko 22% dugovanja svih zdravstvenih ustanova u javnoj svojini. 
Od 35 apotekarskih ustanova u javnoj svojini, 11 nema dugovanja, dok je dugovanja prikazalo 24, od kojih ukupno šest generiše oko 85% ukupnog duga, a to su: apoteke u blokadi – Apoteka Pančevo, Apoteka Šabac, Apoteka Bor, Apoteka Sremska Mitrovica, Apoteka Vranje i pored navedenih Apoteka Novi Sad. 
Za apoteke u blokadi, a po pitanju dugovanja, resorna ministarstva moraju naći rešenje, koje uključuje obaveze lokalne samouprave, odnosno sredstva koja su se u postupku sprovođenja centralnih javnih nabavki prelila u Republički fond za zdravstveno osiguranje. Na osnovu analize dugovanja ovih ustanova proizilazi da izdavanje u zakup nije odgovarajuće rešenje, odnosno ne postoji mogućnost da se na ovaj način pokriju dugovanja. 

Zbog svega navedenog, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Farmaceutska komora Srbije i GSZSZ „Nezavisnost“

ZAHTEVAJU:

1. Da RFZO u celosti preuzme obavezu isplate plata zaposlenih (alternativa: Da sredstva od participacije ostanu apotekama bez umanjenja fakturisanih usluga uz naknadu za farmaceutsku uslugu ili da RFZO vrati apotekama rabat koji je usmerio u svoju kasu),
2. Da se uvede jedinstvena cena leka i isti način nabavke lekova za sve apoteke,
3. Da se do donošenja zakona o apotekarskoj delatnosti zabrani otvaranje novih apoteka,
4. Da se izmenom pozitivnih propisa stvore jednaki uslovi za poslovanje svih apoteka.

Očekujemo HITNO ZAKAZIVANjE SASTANKA na kome će se doneti odgovarajući zaključci.

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić
Farmaceutska komora Srbije

Direktor, dr sci. med. Svetlana Stojkov 

GSZSZ "Nezavisnost"
Predsednik, Zoran Ilić

Beograd, 20.3.2017. godine

Povereniky za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 15
U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Dečanska 14, Beograd, matični broj: 06198279, PIB:100058815, koga zastupa predsednik dr Zoran Savić, podnosi:

Ž A L B U

protiv

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Jovana Marinovića br.2, Beograd zbog toga što organ vlasti:
nije postupio u zakonskom roku i dostavio informaciju o postupanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje po Zaključku Vlade Republike Srbije broj 121-13723/2015-1 od 25. decembra 2015. godine i preneo sredstva zdravstvenim ustanovama za obračun i isplatu plata za decembar 2015. godine, koji podnesak je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije podneo tom organu dana 01. decembra 2016. godine, a kojim je traženo da nam se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostavi dokument koji sadrži informacije o tome da li je RFZO postupio u skladu sa navedenim zaključkom i preneo sredstva za isplatu plata za decembar 2015. godine zdravstvenim ustanovama po osnovici koja neto iznosi 2.439,27 dinara.
Sindikat se više puta obraćao nadležnim državnim organima za postupanje u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) kojim je propisano da se u 2016. godini plate zaposlenih u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite mogu povećavati za 3%.
S tim u vezi, Vlada Republike Srbije je 25. decembra 2015. godine donela Zaključak broj 121-13723/2015-1 kojim je propisano:
„ Plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.“
RFZO nije dostavio traženu informaciju koja je svakako informacija od javnog i izuzetnog značaja za više od 120.000 zaposlenih u zdravstvu.
Na osnovu iznetog, predlažemo da Poverenik uvaži ovu žalbu i omogući pristup traženoj informaciji.
Kao dokaz, uz žalbu dostavljamo kopiju zahteva broj 060v od 01.12.2016.godine sa dokazom o predaji organu vlasti.
Podnosilac žalbe
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
dr Zoran Savić
U Beogradu dana 14.03. 2017. godine

Beograd, 15.3.2017. godine
Na inicijativu našeg Sindikata vezano za rešavanje problema i statusa apotekarskih ustanova, 15.03.2017.godine održan je sastanak kome su prisustvovali Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić sa saradnicima, državni sekretar pri ministarstvu zdravlja prof. dr Berislav Vekić i šef kabineta Ministra zdravlja Nikola Pandrc sa saradnicima i predstavnici NALED-a.
Predstavnici Sindikata su još jednom ukazali na nezakonito izdavanje u zakup apoteka iz Plana mreže zdravstvenih ustanova vlasnicima privatnog kapitala i ponovili ranije istaknute protestne zahteve Sindikata.
Na sastanku je razgovarano o različitim mogućnostima za rešavanje gorućih problema, od kojih je najveći ukupan dug apotekarskih ustanova za koji u ovom trenutku nema adekvatnih rešenja.
Razmatrana je i mogućnost uvođenja naknade za farmaceutsku uslugu, što bi svakako pomoglo u prevazilaženju nastalih problema.
Razgovori na ovu temu sa predstavnicima resornih ministarstava se nastavljaju.
Sindikat će kontinuirano preduzimati aktivnosti na realizaciji postavljenih zahteva.
O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Beograd, 15.3.2017. godine
Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo zdravlja uputilo dopis Sindikatu kojim se potvrđuje da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 03.marta 2017.godine donela Zaključak broj 401-1801/2017 kojim je usvojen zahtev Sindikata i kojim su se stvorili uslovi za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.
Zaključak se odnosi na one zdravstvene ustanove iz Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova čiji se računi nalaze u blokadi, a kojima se navedene isplate vrše iz sredstava doprinosa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
U prilogu ovog obaveštenja, stavljamo Vam na uvid dopis Ministarstva zdravlja upućen našem sindikatu.    preuzmi fajl

VLADA USVOJILA ZAHTEV SINDIKATA

Beograd, 9.3.2017. godine
Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije usvojila zahtev Sindikata i donela Zaključak kojim su se stvorili uslovi za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi. Podsećamo Vas da je Sindikat uputio premijeru i resornim ministarstvima zahtev da Vlada Republike Srbije donese zaključak o transferu novčanih sredstava na posebne račune zdravstvenih ustanova koje se nalaze u blokadi, a koji računi bi bili izuzeti od prinudne naplate i koji bi koristili za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih. Usvajanjem opravdanog zahteva Sindikata, stvorili su se uslovi za isplatu plata, troškova prevoza, otpremnina, jubilarnih nagrada... Kontinuirane aktivnosti Sindikata na poboljšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih se nastavljaju.

RASTE NEZADOVOLJSTVO ČLANOVA POKRAJINSKOG ODBORA SITUACIJOM U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Na sednici Pokrajinskog odbora koja je održana 8. februara 2017. u Novom Sadu, ocenjeno je da protest članova našeg Sindikata organizovan u Novom Sadu, 10. decembra 2016.godine, nije doneo očekivane rezultate.
Argumentovani sindikalni zahtevi izneti na Protestu i upućeni nadležnim državnim organima za hitno rešavanje statusa apotekarskih ustanova, poštovanje prava zaposlenih i izmenu propisa kojim bi se obezbedila kvalitetnija zdravstvena i socijalna zaštita (unapređenje uslova rada, obezbeđenje dovoljnog broja medicinskih sestara, negovatelja, lekara, nemedicinskih radnika, obezbeđenje sredstava za plaćanje izvšenog rada rada zaposlenih) – ostali su bez značajnijih i vidljivih rezultata. Izostalo je ozbiljno i odlučno postupanje nadležnih institucija i efikasno i sistemsko rešavanje problema.
Dok se od nadležnih institucija dobijaju samo deklerativni odgovori na brojna otvorena pitanja budućnosti javnog apotekarstva, sve vise apotekarskih ustanova je bez lekova, zaposleni bez zarada i narušenih prava, a apoteke se ubrzano izdaju u zakup privatnicima.
Članovi Pokrajinskog odbora zahtevaju od nadležnih državnih organa jasan odgovor u kom pravcu se razvija model i rešenje za problem opstanka javnog apotekarstva i zaposlenih.

Situacija u zdravstvu i socijalnoj zaštiti se ubrzano pogoršava! Zdravstveni sistem i sistem socijalne zaštite su urušavaju zbog uslova rada . nedostatka potrebnog broja izvršioca, opterećenost zaposlenih usled prekovremenog rada. U toku je tiha reforma zdravstva!
Rastuće nezadovoljstvo zaposlenih uslovima rada i zaradama dovodi do sve brojnijeg odlaska stručnih kadrova u inostranstvo. Zbog značaja ovog pitanja, kao i zbog formiranja argumentovane osnove za razgovore sa predstavnicima nadležnih institucija u Sindikatu zaposlenih u zdravstva i socijalnoj zaštiti Vojvodine u toku je aktivnost na prikupljanju podataka iz ustanova o broju medicinskih sestara i tehničara i lekara, koji su raskinuli radni odnos zbog odlaska u inostranstvo u protekle dve godine.

Nezadovoljstvo članova Pokrajinskog odbora se polako kristališe u usmerenje prema inicijativi Republičkom odboru Sindikata za organizovanje protesta koji bi bio značajno masovniji, od protesta organizovanog 10.decembra 2106. godine Novom Sadu.

pos 8.feb.2017

U toku je javna rasprava o nacrtima Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o apotekarskoj delatnosti

17. januara 2017. godine organizovana je u Novom Sadu, u Skupštini AP Vojvodine, prezentacija i javna rasprava o nacrtima ova tri izuzetno značajna zakona. U javnoj raspravi učestvovali su predstavnici našeg Sindkata i dali svoj konstruktivni doprinos. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,u roku predviđenom za javnu raspravu, dostaviće predlagaču nacrta zakona - Ministarstvu zdravlja konkretne primedbe i predloge na sva uočena sporna pitanja i insistiraće na svojim stavovima.
Vaše primedbe možete dostaviti Stučnoj sluzba Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije do 24. januara, kako bi bile objedinjene i dostavljene Ministarstvu.

Poštovani članovi sindikata,
Iza nas je još jedna u nizu „teških“ godina za zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Osnaženi novim aktivistima nakon završenih sindikalnih izbora, borili smo se za očuvanje radnih mesta, materijalnog statusa, ukidanje zabrane zapošljavanja, rešavanje statusa apotekarskih ustanova. Borili smo se da zaposleni na određeno vreme koji rade dve godine i duže dobiju status stalno zaposlenog radnika, jer oni obezbeđuju funkcionisanje sistema. Zahtevali smo da nadležna ministarstva RS preduzmu mere radi izmene propisa da se uslovi rada u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite unaprede (da se plati prekovremeni rad, da se zaposli potreban broj medicinskih sestara, negovatelja, doktora)!
Branili smo prava građana na dostupnost, jednakost i dostojanstven nivo zdravstvene i socijalne zaštite. Branili smo svoje pravo na dostojanstvo profesije i pravo na pristojan život od svog rada.
Kao realni i odgovorni ljudi zahtevali smo da nas uvaže i saslušaju oni koji donose odluke, jer za lošu situaciju u zdravstvu i socijalnoj zaštiti nismo odgovorni mi, koji svakodnevno brinemo o bolesnima i nemoćnima.
Nisu nas čuli pa smo morali da nosimo zastave i transparente po trgovima. Čuli su se naši zahtevi na protestu u Novom Sadu! Čuli su se i mnogo dalje! I ako bude bilo potrebno čuće se i u 2017. godini.
Dragi članovi Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, učinite sve ono što je u vašoj moći da u 2017. godini trenuci radosti preovladaju one druge.
Zdravi bili i uspešni u svemu!
dr Dunja Civrić, predsednica PO Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine

srecna 2017

Beograd, 16.12.2016. godine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

PREDMET:ZAHTEV ZA ODRŽAVANJE SASTANKA RADI REŠAVANJA STATUSA APOTEKA

Poštovani,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Farmaceutska komora Srbije zajednički iniciraju sastanak sa Vama radi rešavanja statusa apoteka u Republici Srbiji. Stanje u apotekama usled nelojalne konkurencije, nepotpunog pravnog okvira apotekarske delatnosti, otvaranja privatnih apoteka bez ikakvog plana i reda je sve gore.
Otpočelo se uz saglasnost lokalnih samouprava i sa iznajmljivanjem prostorija u kojem se nalaze apoteke bez ikakvog valjanog pravnog osnova pozivajući se na član 164. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Stavom 1. navedenog člana propisano je da radi racionalnog korišćenja kapaciteta u zdravstvenoj delatnosti i stvaranja uslova za potpuniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana, zdravstvene ustanove sa sredstvima u državnoj svojini, koje su osnovane za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava građana u oblasti zdravstvene zaštite, ukoliko raspolažu slobodnim kapacitetom (prostor i oprema), mogu izdavati u zakup ove kapacitete, u skladu sa zakonom.
Dakle samo ukoliko raspolažu slobodnim kapacitetom u vidu prostora i opreme, deo prostora i opreme apoteke mogu biti date u zakup, a ne na način kako to čine pojedine lokalne samouprave, koje idu čak i dalje, pa čak i zaposlene zajedno sa prostorom potpuno nezakonito”iznajmljuju”vlasnicima privatnog kapitala. Čak i apoteke koje se nalaze u sastavu pojedinih Domova zdravlja su na ovaj način ustupljene privatnicima.
Zahtevamo da se zaustavi bezakonje i hitno preduzmu mere za otklanjanje navedenih nepravilnosti.
Ukazujemo Vam i na činjenicu da pojedine ustanove isplaćuju zaposlenima minimalne zarade, a pojedine nisu isplatile iste i po više meseci.
Ukoliko se hitno ne pristupi ozbiljno i odlučno u rešavanju ovog problema, urušiće se apoteke u državnom vlasništvu, a građani Republike Srbije će ostati bez Ustavom garantovanog prava da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja, iz razloga što vlasnici privatnog kapitala pretežno otvaraju apoteke u mestima u kojima mogu da ostvare profit, a ne zbog opšteg interesa –zdravstvene zaštite stanovništva.
Osnivači apoteka umesto da pomognu i da olakšaju poslovanje istih i omoguće stanovništvu da uživaju farmaceutsku zdravstvenu zaštitu, u nedostatku rešenja, čine suprotno i svojim nezakonitim postupanjem urušavaju čitav sistem.
Zbog svega navedenog tražimo hitan sastanak sa Vama radi iznalaženja adekvatnog rešenja.
S poštovanjem,

Predsednik Sindikata
dr Zoran Savić

10.12.2016. u Novom Sadu, sa početkom u minut do 12, u organizaciji Pokrajinskog odbora Sindikata održan je protest „Za očuvanje javnog zdravlja – zdravlje nije na prodaju“
Sa veličanstvenog skupa kome je prisustvovalo oko 1000 članova Sindikata poslati su zahtevi Vladi Republike Srbije:
1. ZAHTEVAMO REŠAVANJE STATUSA APOTEKARSKIH USTANOVA I POŠTOVANJE PRAVA ZAPOSLENIH

2. ZAHTEVAMO DA NADLEŽNA MINISTARSTVA RS PREDUZMU MERE RADI IZMENE PROPISA KAKO BI SE OBEZBEDILA KVALITETNIJA ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA (UNAPREĐENJE USLOVA RADA, OBEZBEĐENJE DOVOLJNOG BROJA MEDICINSKIH SESTARA, NEGOVATELJA, LEKARA, NEMEDICINSKIH RADNIKA, OBEZBEĐENJE SREDSTAVA ZA PLAĆANJE IZVRŠENOG RADA ZAPOSLENIH)

3. ZAHTEVAMO DA SE OČUVA PRAVO GRAĐANA NA DOSTUPNOST, JEDNAKOST I DOSTOJANSTVEN NIVO ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE

4. ZAHTEVAMO DA BUDEMO UVAŽENI I KAO LIČNOSTI I KAO ZAPOSLENI, JER MI NISMO ROBOVI NITI JE ZDRAVLJE NA PRODAJU. 

Pisma podrške učesnicima protesta uputili su Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Udruženje sindikata penzionera Srbije i Sindikalna organizacija „Radosno detinstvo“ iz Novog Sada.
Protestu je svojim prisustvom podršku dao i Krister Anderrson, visoki funkcioner Sindikata LO regije Zapadne Švedske.
Zahvaljujemo kolegama na masovnm prisustvu i podršci i spremamo se za dalje aktivnosti.


VIDIMO SE U BEOGRADU.


 

 

Beograd, 2.12.2016. godine
ROS DONEO ODLUKU O ORGANIZOVANJU PROTESTA U MINUT DO 12
”ZDRAVLJE NIJE NA PRODAJU”

Obaveštavamo Vas da je Republički odbor Sindikata doneo Odluku o održavanju PROTESTA U MINUT DO 12 u organizaciji Pokrajinskog odbora Sindikata, na Pozorišnom trgu 1, u Novom Sadu, u subotu 10. decembra 2016. godine, u 11:59 časova.
Protest u minut do 12 ”ZDRAVLJE NIJE NA PRODAJU” se organizuje zbog urušavanja radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Protesni ZAHTEVI SINDIKATA SU:
Rešavanje statusa apotekarskih ustanova
.Izmena propisa radi poboljšanja kvaliteta usluga zdravstvene i socijalne zaštite
Zahtevi Sindikata vezani za rešavanje statusa apoteka i položaja zaposlenih nisu realizovani iako smo od 2012. godine ukazivali na alarmantno stanje u apotekarskim ustanovama.
Sindikat je ukazao na pogubnost privatizacije apoteka, iz razloga što će građani Republike Srbije ostati bez Ustavom garantovanog prava da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja. Vlasnici privatnog kapitala ne žele da otvaraju apoteke u mestima u kojima ne mogu da ostvare profit. To dalje znači da će sve nerentabilne apoteke koje se nalaze u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima biti zatvorene, a građani ostati bez mogućnosti da se snabdeju lekovima u sredinama u kojima žive.
Pojedine apotekarske ustanove su bez ikakvog pravnog osnova izdate u zakup privatnicima, uključujući i zaposlene kao da su oni roba ili robovi.
STOP BEZAKONJU-RADNIK NIJE ROBA!!!
U brojnim ustanovama zdravstva i socijalne zaštite postoji manjak izvršilaca čak i u odnosu na onaj broj određen aktom Vlade Republike Srbije.
JEDNA SESTRA/NEGOVATELJICA NA 50 PACIJENATA/KORISNIKA!!!
SVE ”U SKLADU” SA VAŽEĆIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA!!!
RFZO gleda na svaki način da umanji primanja zaposlenih, a na pružanje kontinuirane zdravstvene zaštite koju su zaposleni dužni da pruže ne obraća pažnju.
IZGARAMO NA POSLU, A RFZO NEĆE DA PREBACI SREDSTVA ZA OBAVLJENI RAD!!!
RFZO-DRŽAVA U DRŽAVI!!!
Ukazivali smo na hitnost izmena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama..., Uredbe o koeficijentima..., iz razloga što se naglo urušio radno-pravni položaj zaposlenih i što je trenutno stanje i pravno i faktičko neodrživo.
Ništa od navedenog nije urađeno, zbog čega Sindikat organizuje Protest U MINUT DO 12.
Pozivamo Vas da se pridružite Protestu jer ”ZDRAVLJE NIJE NA PRODAJU”!!!

Pokrajinski odbor doneo odluku o organizovanju  protesta u minut do 12
„ZDRAVLJE NIJE NA PRODAJU – ZA OČUVANJE JAVNOG ZDRAVSTVA“

Na sednici Pokrajinskog odbora koja je održana 23. novembra 2016. u Novom Sadu, u središtu rasprave bili su brojni problemi: situacija u apotekarskim ustanovama, urušavanje statusa zaposlenih i uslova rada, nedostatak potrebnog broja izvršioca, opterećenost zaposlenih, onemogućavanje isplate prekovremenog rada (pripravnost, dežurstva) zaposlenima koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, odnosno sa skraćenim radnim vremenom, radno-pravni status zaposlenih koji rade na određeno vreme dve godine i duže, rastuće nezadovoljstvo zaposlenih uslovima rada i zaradama, odlazak stručnih kadrova u inostranstvo, očuvanje kvaliteta zdravstvene zaštite i drugi...
Članovi Pokrajinskog odbora su ocenili da godinama unazad ukazuju da nagomilani problemi u zdravstvu zahtevaju efikasno i sistemsko rešavanje, ozbiljna i odlučna postupanja nadležnih institucija. Međutim, argumentovani sindikalni zahtevi za hitno rešavanje ovih problema, sa predlozima konkretnih rešenja i mera za njihovo urgentno rešavanje, do sada nisu dali očekivane rezultate.
Opšta ocena je da je svim zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, a prvenstveno zaposlenima u apotekarskim ustanovama, potrebna snažnija sindikalna podrška. Izražena je spremnost da se očuvanje javnog zdravlja i interesa pacijenata i građana, kao i prava zaposlenih i dostojanstvo profesije, brane u kontaktu sa nadležnim institucijama, ali i svim sredstvima sindikalne borbe - pa i izlaskom na ulice.
Članovi Pokrajinskog odbora su zauzeli jedinstven stav da su zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti predugo bili strpljivi i doneli Odluku o organizovanju PROTESTA.
Protest u organizaciji Pokrajinskog odbora Sindikata održaće se u minut do 12 u subotu, 10. decembra o.g. u Novom Sadu, ispred zgrade Srpskog narodnog pozovrišta.

Održavanje protesta podržao je Republički Odbor Sindikata. 

Obaveštenje o protestu   preuzmi fajl   

 

IMG 1033     IMG 1041

Beograd, 9.11.2016. godine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

PREDMET: OMOGUĆAVANJE PRUŽANJA KONTINUIRANE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Poštovani,
Sindikat je u proteklom periodu primio više dopisa od strane članstva i ovlašćenih sindikalnih predstavnika u kojima se navodi da je postupanjem Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje-filijala onemogućena isplata prekovremenog rada (pripravnosti, dežurstava) zaposlenima koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, odnosno sa skraćenim radnim vremenom.
Na ovaj gorući problem smo ukazivali godinama unazad i predložili konkretan predlog za rešavanje istog kroz izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti na način da se propiše da:
”zaposleni koji rade sa skraćenim radnim vremenom mogu raditi prekovremeno radi pružanja kontinuirane zdravstvene zaštite”.
Trenutno stanje i faktičko i pravno je neodrživo i ugrožava ceo zdravstveni sistem.
Zbog nedovoljnog broja izvršilaca nije moguće obezbediti kontinuiranu zdravstvenu zaštitu bez uvođenja prekovremenog rada, a RFZO osporava isplatu ovakvog rada zaposlenima koji rade na poslovima sa povećanim rizikom.
RFZO je otpočeo sa utuženjima radi povraćaja navodno nezakonitog utrošenih novčanih sredstava.
Napominjemo da su pojedini sudski postupci prvostepeno rešeni u korist ustanova, što je još jedan dokaz nezakonitog postupanja RFZO.
Organizacija posla je u isključivoj nadležnosti direktora ustanove. Zaposleni koji su radili prekovremeno za svoj rad moraju biti plaćeni shodno pozitivnim propisima. Ukoliko RFZO nastavi sa ovakvim postupanjem urušiće se ceo zdravstveni sistem.
Zbog svega navedenog, a u cilju obezbeđenja kontinuirane zdravstvene zaštite insistiramo na hitnom rešavanju ovog problema.
Otvoreni smo za razgovor na ovu temu u vremenu koje Vama odgovara.
S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

Beograd, 27.10.2016. godine
PRIHVAĆENA INICIJATIVA SINDIKATA ZA REŠAVANJE STATUSA APOTEKARSKIH USTANOVA

Nakon upućene inicijative našeg Sindikata nadležnim državnim organima za rešavanje statusa apotekarskih ustanova, održan je sastanak kome su prisustvovali: ministar zdravlja, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministar finansija i ministar privrede.
U toku je razmatranje finansijskih izveštaja apotekarskih ustanova.
Dogovoreno je da se u naredne dve nedelje održi sastanak na kome će jedina tema biti status apotekarskih ustanova.
Očekujemo da će se na tom sastanku usaglasiti stavovi i naći rešenja za postavljene zahteve Sindikata.
Sastanku će prisustvovati pored predstavnika navedenih ministarstava i predstavnici lokalnih samouprava i direktori apotekarskih ustanova.
O svim detaljima i terminu održavanja sastanka bićete blagovremeno obavešteni.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
Ministar, Aleksandar Vulin
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

 

 PREDMET: ZAHTEV ZA ISPLATU JEDNOKRATNE POMOĆI I NOVOGODIŠNJE (BOŽIĆNE) NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Posebnim kolektivnim ugovorima za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite u Republici Srbiji propisano je pravo na isplatu novogodišnje nagrade zaposlenima.
Članom 105. stav 2. i 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 1/2015) propisano je da zaposlenima pripada pravo na isplatu novogodišnje nagrade u jednakom iznosu, a da o visini nagrade iz stava 2. ovog člana, Vlada i reprezentativni sindikati pregovaraju svake godine u postupku donošenja predloga budžeta Republike Srbije.

Članom 69. Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 11/2015) propisano je da se zaposlenima može isplatiti novogodišnji poklon.
Od dana kada je 2014.godine Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014), osnovica za obračun i isplatu plata umanjena za 10%, zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite nije isplaćivana novogodišnja, odnosno božićna nagrada, niti jednokratna pomoć.

Podsećamo Vas da smo Vam 26.avgusta 2016.godine uputili zahtev za povećanje plata za 10% uz napomenu da svako povećanje plata ispod 7,8745% ne bi vratilo plate zaposlenima na nivo koji su imali pre umanjenja iz 2014.godine.
Ukazujemo da je prosečna plata u delatnosti zdravstva niža od proseka u Republici Srbiji, a da je u delatnosti socijalne zaštite niža za čak 30% od republičkog proseka.

Obzirom na poboljšano stanje u budžetu RS, smatramo da su se stekli uslovi za realizaciju naših zahteva.


S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

Beograd, 7.10.2016. godine
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

PREDMET: ZAHTEV ZA REŠAVANJE STATUSA APOTEKARSKIH USTANOVA

Poštovani,
U skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, obraćamo Vam se sa zahtevom za konačno rešavanje statusa apotekarskih ustanova u Republici Srbiji.
Ukazivali smo godinama unazad na neodrživo stanje u apotekarskim ustanovama usled nelojalne konkurencije, nepostojanja pravnog okvira apotekarske delatnosti, otvaranja privatnih apoteka bez ikakvog plana i reda... Takvo stanje je dovelo do situacije da će većina apotekarskih ustanova godinu završiti sa negativnim saldom, a sve više istih se duži vremenski period nalaze u blokadi. To je dalje dovelo do naglog urušavanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.
Pojedine ustanove isplaćuju zaposlenima minimalne zarade, a pojedine nisu isplatile iste i po više meseci (apoteka Pančevo poslednja islaćena zarada za februar 2016.godine, apoteka Novi Sad za jun 2016. godine, apoteka Sremska Mitrovica uvedena minimalna zarada...).
Sindikat je jedini izašao sa konkretnim predlozima za rešavanje problema apotekarskih ustanova. Stav resornog ministarstva je da jedno od rešenja bude postavljanje profesionalnog menadžmenta u apotekarskim ustanovama.
Mišljenja smo da profesionalni menadžment neće rešiti nagomilane probleme apotekarskih ustanova i zbog toga insistiramo na uvažavanju ranije predatih zahteva.
Stav Sindikata je jasan i nedvosmislen, apsolutno smo protiv privatizacije apotekarskih ustanova.
U slučaju da se ne pristupi ozbiljno i odlučno u rešavanju ovog problema, odnosno ukoliko dođe do privatizacije apoteka, građani Republike Srbije će ostati bez Ustavom garantovanog prava da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja, iz razloga što vlasnici privatnog kapitala otvaraju apoteke u mestima u kojima mogu da ostvare profit, a ne zbog opšteg interesa –zdravstvene zaštite stanovništva.
To dalje znači da će sve nerentabilne apoteke koje se nalaze u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima biti zatvorene, a građani ostati bez mogućnosti da se snabdeju lekovima u sredinama u kojima žive.
Pojedini osnivači na sve načine pokušavaju mimo pozitivnih propisa da apotekarskim ustanovama uzmu sve prihode, što najoštrije osuđujemo (Kragujevac, Niš...).
Umesto da pomognu i da olakšaju poslovanje apotekarskih ustanova i omoguće stanovništvu da uživaju farmaceutsku zdravstvenu zaštitu, pojedine lokalne samouprave nastoje da svojim pravno neutemeljenim odlukama uruše i one ustanove koje u neravnopravnoj tržišnoj utakmici obavljaju delatnost zbog koje su osnovane i još uvek održavaju optimalan nivo likvidnosti. Ostvarene prihode bi trebalo uložiti u osnovna i obrtna sredstva, kao i stimulaciju zaposlenih kako bi doprineli još boljem poslovanju apotekarskih ustanova.
Sa iznetog, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije, u cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i rešavanja statusa apotekarskih ustanova, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije ponavlja ranije upućene

ZAHTEVE
1. Da se ni pod kojim uslovima ne sprovodi postupak privatizacije apotekarskih ustanova u državnom sektoru
2. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora)
3. Utvrđivanje jedinstvene cene leka
4. Da RFZO u celosti preuzme obavezu isplate zarada-plata zaposlenih
5. Da se uveća procenat marže na najmanje 20%, iz razloga što je postojeća marža od 12% neodrživa za apotekarski sistem, a smanjenje ili ukidanje marže će urušiti ceo zdravstveni sistem
6. Izmenu propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji, što do sada nije slučaj.


Očekujemo Vaše hitno postupanje u cilju sprečavanja daljeg urušavanja apotekarskih ustanova i položaja zaposlenih i donošenje konkretnih mera.
Molimo Vaše izjašnjenje na istaknute zahteve Sindikata u roku od 20 dana od dana prijema.
Ukoliko u navedenom roku ne dobijemo odgovore i ne otpočne se sa konkretnim merama, bićemo prinuđeni da svoja prava ostvarimo kroz radikalniji vid aktivnosti uključujući proteste i štrajk. Nadamo se da do toga neće doći i da ćemo vođenjem socijalnog dijaloga iznaći adekvatno rešenje.
S poštovanjem,
Predsednik Sindikata dr Zoran Savić

Beograd, 6.10.2016. godine
U organizaciji našeg Sindikata, održan je sastanak ovlašćenih predstavnika apotekarskih ustanova, predstavnika Farmaceutske komore Srbije, direktora apotekarskih ustanova, direktora domova zdravlja koji u svom sastavu imaju apoteke i predsednika sindikalnih organizacija.
U prepunoj sali, nakon višesatne rasprave izneti su krucijalni problemi apotekarskih ustanova.
Svi prisutni su dali ogromnu podršku ZAHTEVIMA SINDIKATA ZA REŠAVANJE STATUSA APOTEKARSKIH USTANOVA.
Zahtevi će biti prosleđeni nadležnim državnim organima.
Zahvaljujemo se svim učesnicima na ogromnom učešću i iskazanoj podršci.
Sindikat nastavlja aktivnosti na realizaciji postavljenih zahteva.
O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Beograd, 5.10.2016. godine
OBAVEŠTENJE
Obaveštavamo Vas da je Ustavni sud dostavio Sindikatu Odluku broj Iuz-244/2015 kojom se utvrđuje da odredbe člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru nisu u saglasnosti sa Ustavom.
Podneta inicijativa našeg Sindikata je usvojena, čime smo zaštili zaposlene pre svega žene i sprečili njihovu diskriminaciju.
U prilogu ovog obaveštenja možete videti dokaz o dostavljanju Odluke Ustavnog suda predsedniku našeg Sindikata kao i samu Odluku.
Sindikat je još jednom dokazao da čini sve u cilju zaštite prava zaposlenih.
Kontinuirane aktivnosti Sindikata na poboljšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih se nastavljaju.

Odluka Ustavnog suda   preuzmi fajl

Beograd, 29.09.2016. godine
PREDSEDNIKU SINDIKALNE ORGANIZACIJE APOTEKARSKE USTANOVE
DIREKTORU APOTEKARSKE USTANOVE
Predmet: Poziv
Poštovani,
Pozivamo Vas da učestvujete u radu sastanka koji će se održati 6. oktobra 2016. godine.
Predmet sastanka je razmatranje, utvrđivanje u potpisivanje dokumenta koji se odnosi na položaj zaposlenih u status apotekarskih ustanova u Republici Srbiji.
Dokument za razmatranje i potpisivanje dostavljamo Vam u prilogu.
MOLIMO VAS DA SA SOBOM PONESETE PEČAT SINDIKALNE ORGANIZACIJE I UPOZNATE DIREKTORE USTANOVE DA JE NEOPHODNO DA PONESU PEČAT USTANOVE UKOLIKO BUDU SAGLASNI SA PREDLOŽENIM TEKSTOM DOPISA RADI POTPISIVANJA I OVERE DOKUMENTA. Sastanak će se održati v Beogradu. ul. Dečanska br. 14. svečana sala na drugom spratu sa početkom v 11.00 sati.
Molimo Vas da potvrdite Vaš dolazak.
Za sve informacije može te se javiti Stručnoj službi Sindikata.
Srdačno,
Predsednik
dr Zoran Savić

Beograd, 26.09.2016. godine
U organizaciji MKS-FES, u saradnji sa sindikalnim centralama SSSS I UGSN održan je nacionalni sastanak o socijalnoj zaštiti u periodu od 21. do 22. septembra u Beogradu.
Učešće na sastanku pored predstavnika našeg Sindikata uzeli su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici MKS, FES, MOR, PERK i predstavnici sindikalnih centrala.
Predstavnici Pododbora za socijalnu zaštitu Sindikata su uzeli aktivno učešće u diskusijama o položaju zaposlenih u socijalnoj zaštiti, sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji i izneli aktivnosti Sindikata u narednom periodu.
Sindikat se zahvaljuje organizatorima na pozivu i upućuje čestitke na uspešno održanom seminaru.

Beograd, 22.09.2016. godine
Obaveštavamo članstvo da je dana 21.09.2016.godine održan sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su pored predstavnika reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva, prisustvovali državni sekretar prof. dr Berislav Vekić i pomoćnik ministra zdravlja Slađana Đukić sa saradnicima.
Razgovarano je o otvorenim pitanjima.
Na sastanku su ponovo razmatrani i problemi u radu apotekarskih ustanova.
Stav ministarstva je da jedno od rešenja bude postavljanje profesionalnog menadžmenta u apotekarskim ustanovama.
Mišljenja smo da profesionalni menadžment neće rešiti nagomilane probleme apotekarskih ustanova i zbog toga insistiramo na uvažavanju ranije predatih zahteva.
Pregovori sa resornim ministarstvom se nastavljaju.
Sindikat će preduzimati aktivnosti vezano za apotekarske ustanove u skladu sa ranije donetim odlukama.

Na sednici Pokrajinskog odbora koja je održana 14. septembra 2016. u Novom Sadu, u fokusu rasprave bili su brojni nagomilani problemi: urušavanje materijalnog statusa i uslova rada, situacija u apotekarskim ustanovama, radno-pravni status zaposlenih koji rade na određeno vreme dve godine i duže, problemi u vezi sa skraćenim radnim vremenom i prekovremeni rad, isplata putnih troškova zaposlenih koji promene mesto prebivališta, odlazak stručnih kadrova u inostranstvo i dr.

Članovi Pokrajinskog odbora su ocenili da naglomilani problemi zahtevaju urgentna postupanja nadležnih institucija i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

Državne apoteke su se suočile sa ozbiljnim finansijskim problemima sa perspektivom zatvaranja.Težak polozaj apoteka uslovljen je mnogobrojnim faktorima: neravnopravna i nelojalna tržišna utakmica sa apotekama iz privatnog sektora, neodrživa postojeća marža, nepostojanje plana mreže apoteka i zakonskog uređenja u sferi apotekarstva.
Državnim apotekama je potrebno veoma brzo, efikasno i sistemsko rešavanje problema, kako bi nastavile sa uspešnim radom i kako bi se očuvao radno-pravni status zaposlenih.

Ocenjeno je da je zaposlenima u apotekarskim ustanovama potrebna snažnija sindikalna podrška. Izražena je spremnost da se prava zaposlenih brane u kontaktu sa nadležnim institucijama, ali i svim sredstvima sindikalne borbe pa i izlaskom na ulice.

Velikom broju zaposlenih u zdravstvu na odredjeno vreme, koji su obavljali poslove dugi niz godina i stekli dragoceno radno iskustvo, prestao je ili će prestati radni odnos. Zbog propisa kojima se onemogućava zapošljavanje zdravstvene ustanove ostaju bez obučenog stručnog kadra, što će sigurno izazvati dodatne probleme u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite. Pogoršavaju se uslovi rada zaposlenih na neodređeno vreme i opet trpe krajnji korisnici – naši pacijenti. Članovi Pokrajinskog odbora očekuju da Ministarstvo zdravlja RS sagleda ovaj problem i izmeni propise koji bi omogućili da se sa tim zaposlenima zaključe ugovori o radu na nedredjeno vreme.

Ocenjeno je da nedostatak potrebnog broja izvršioca onemogućava kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite. Zaposleni su primorani da rade prekovremeno čak i na radnim mestima sa posebnim uslovima i sa skraćenim radnim vremenom. Nažalost ne postoji efikasan način da za sve to dobiju i odgovarajućuju finansijsku naknadu. Uslovi rada i opterećenje zaposlenih, koje nema satisfakciju u zaradama, dovodi do ogromnog nezadovoljstva, kao i želje za odlaskom u inostranstvo.

Članovi Pokrajinskog odbora su zauzeli jedinstven stav da su zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti predugo bili saradljivi i čutljivi, te da je njihovo razumevanje i strpljenje pri kraju.

IMG 0406     IMG 0418     IMG 0422

 • Beograd, 15.09.2016. godine
  Na zahtev našeg Sindikata 14.09.2016.godine održan je sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su pored predstavnika reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva, prisustvovali državni sekretar prof. dr Berislav Vekić ispred navedenog ministarstva, direktorka Farmaceutske Komore Srbije i direktori apotekarskih ustanova.
  Na sastanku su razmatrani problemi u radu apotekarskih ustanova.
  Direktori ustanova su izneli probleme vezano za poslovanje apotekarskih ustanova.
  Konstatovano je da je postojeće stanje neodrživo i da će, ukoliko ne dođe do hitnih promena, do kraja tekuće godine skoro sve apotekarske ustanove poslovati sa gubitkom.
  Otvorena su i pitanja donošenja Zakona o apotekarskoj delatnosti, akreditacije apoteka i odnosa sa lokalnom samoupravom.
  Očekujemo od Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije da preduzmu konretne mere i radnje u cilju rešavanja gorućih pitanja.
  U slučaju da se ne pristupi ozbiljno i odlučno u rešavanju ovog problema, odnosno ukoliko dođe do privatizacije apoteka, građani Republike Srbije će ostati bez Ustavom garantovanog prava da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja, iz razloga što vlasnici privatnog kapitala ne žele da otvaraju apoteke u mestima u kojima ne mogu da ostvare profit.
  To dalje znači da će sve nerentabilne apoteke koje se nalaze u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima biti zatvorene, a građani ostati bez mogućnosti da se snabdeju lekovima u sredinama u kojima žive.
  Sindikat je ostao dosledan u svojim ranije iznetim zahtevima, a pre svega da se ni pod kojim uslovima ne sprovodi postupak privatizacije jer je to suprotno interesu korisnika zdravstvene zaštite.
  Sindikat je predložio konkretna rešenja:
  1. Da se utvrdi jedinstvena cena leka
  2. Da se uveća procenat marže na najmanje 20%
  3. Da se izvrši izmena propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka, što do sada nije slučaj
  4. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora)
  Sindikat će nastaviti aktivnosti u cilju realizacije iznetih zahteva, a o svim aktuelnostima, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

Beograd, 9.09.2016. godine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Državni sekretar, prof. dr Berislav Vekić

PREDMET: MOLBA ZA REŠAVANJE PROBLEMA ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME

Poštovani,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije želi da Vam ukaže na probleme sa kojima se susreću zaposleni na određeno vreme u zdravstvenim ustanovama.
U članu 37. stav 1. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) propisano je da Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Članom 37. stav 2. istog zakona propisano je da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Stavom 3. propisano je da prekid kraći od 30 dana se ne smatra prekidom perioda iz stava 2. ovog člana. Zaposlenima koji su ugovor o radu na određeno vreme zaključili pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 75/2014 od 29.07.2014.godine), vreme do isteka tog ugovora ne računa se u rok od 24 meseca utvrđen važećim Zakonom o radu.
Dakle, rok od 24 meseca računa se samo za ugovore zaključene počev od 29.07.2014.godine.

Opširnije: Molba Ministarstvu za rešenje problema zaposlenih na određeno

Ministarstvu zdravlja upućen je Zahtev za održavanje sastanka radi rešavanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama.

Dopis možete preuzeti klikom na sliku

dopis 06.09.2016

Beograd, 26.08.2016. godine
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Aleksandar Vulin

PREDMET: ZAHTEV ZA UVEĆANJE PLATA SVIM ZAPOSLENIMA
U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Poštovani,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za uvećanje plata ZA 10% svim zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014), osnovica za obračun i isplatu plata umanjena je za 10%.

Opširnije: Vladi upućen zahtev za povećanje plata

Sutra, 26.avgusta u 9 casova na Radio Beogradu 1. o odasku mladih strucnih kadrova i sta uraditi da bi se oni zadrzali govorice dr Dunja Civric, predsednica Pokrajinskog odbora.

Radio BG 1

 

Beograd, 26.07.2016. godine

Na zahtev našeg sindikata, 27.07.2016. godine u Ministarstvu zdravlja će biti održansastanak sa direktorima zavoda za Hitnu medicinsku pomoć, predstavnicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ministarstva zdravlja i reprezentetativnih sindikata.
Tema sastanka je primena Uredbe o koeficijentima.

Beograd, 15.07.2016. godine
POTPISAN UGOVOR SA SAVA OSIGURANJEM. POPUST 30% SAMO ZA ČLANOVE SINDIKATA
Obaveštavamo Vas da je Sindikat zaključio ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Sava osiguranjem a.d.o. kojim se odobrava popust od 30% na premiju osiguranja po osnovu legitimisanja članskom kartom Sindikata ili overenom i potpisanom potvrdom sindikalne organizacije.
Promotivnom akcijom su obuhvaćeni svi članovi našeg Sindikata i članovi njihovih porodica. Akcijom su obuhvaćeni paketi autokasko osiguranja i kombinovanog osiguranja domaćinstva.
Detalje promotivne akcije možete videti u dopisima u prilogu ili klikom na ikonicu Sava osiguranja na našoj veb stranici.
Obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, napominjemo da Sava osiguranje nudi putno zdravstveno osiguranje pod najpovoljnijim uslovima, a narednih godina očekujemo specijalne popuste i u ovoj vrsti osiguranja.
Za sve informacije možete se obratiti predsedniku POS-a, okruga-grada, predsedniku sindikalne organizacije, kao i Stručnoj službi Sindikata.

Flajer promotivne akcije    preuzmi fajl  

Spisak ekspozitura SAVA osiguranja   preuzmi fajl

Beograd, 7.07.2016. godine
Obaveštavamo Vas da je danas 07.07.2016.godine održan sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su prisustvovali članovi pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije u punom sastavu i predstavnici reprezentativnih sindikata potpisnika Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
Vođeni su pregovori povodom izmena i dopuna navedenog ugovora, odnosno ispravka tehničke greške u članu 91., kao i upodobljavanje člana 129. sa pozitivnim propisima.
Pregovarački timovi su postigli saglasnost, a izmene PKU će stupiti na snagu po formiranju Vlade Republike Srbije i obavljanju tehničkih stvari neophodnih za sprovođenje iznetog.
Napominjemo da prava zaposlenih garantovana PKU OSTAJU NEPROMENJENA.
O daljim aktivnostima Sindikata, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

Beograd, 5.07.2016. godine
SREDSTVA SINDIKATA VRAĆENA SINDIKALNOM SOLIDARNOM FONDU
Nakon višegodišnjeg spora koji je Sindikat vodio protiv Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, a po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu kapaciteta, Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je presudu u korist Sindikata.
Po osnovu dobijenog spora, Sindikalnom solidarnom fondu vraćen je iznos od 4.000.000,00 dinara.
Pravda je spora, ali dostižna.
Pozivamo sve članove koji to nisu učinili, da postanu učesnici programa Sindikalnog solidarnog osiguranja.

Beograd, 21.06.2016. godine
Poštovani,
Obaveštavamo Vas da je u toku izrada izmena i dopuna Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.
Izmene se vrše radi upodobljavanja Uredbe sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i uporedivosti plata u javnom sektoru.
Napominjemo da izmenama koeficijenata PLATE OSTAJU NEPROMENJENE.
Osnovica za obračun i isplatu plate sada iznosi 17.101,29 dinara.
U prilogu ovog obaveštenja možete videti predlog izmene Uredbe za delatnost zdravstva i socijalne zaštite, kao i raspone koeficijenata platnih grupa i platnih razreda.
Srdačno,
Predsednik
dr Zoran Savić

Uredba zdravstvo    preuzmi fajl

Uredba socijalna zaštita     preuzmi fajl

Koeficijenti     preuzmi fajl

Novi Sad. 10. juni 2016. godine
Zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti trpe nasilje i doživljavaju napade na radnom mestu, vršeći svoj odgovoran i human posao. Nadležne institucije sistema reaguju kada se dogodi drastičan slučaj, kao što je gubitak života. Do sada nisu preduzete efikasne mere zaštite zaposlenih.
Zbog svega navedenog, Pokrajinski odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine doneo je odluku da ustroji evidenciju nasilja na radnom mestu. U Pokrajinskom odboru vodiće se Registar prijavljenih slučajeva nasilja i u skladu sa tim zahtevati intervenciju nadležnih organa.
U tom cilju sačinjen je obrazac za evidentiranje nasilja. Obrazac popunjava lice nad kojim je učinjeno nasilje. Nasilje može biti fizičko, verbalno ili druga vrsta nasilja pod kojom podrazumevamo sve ono što vam se događa na radnom mestu a nismo ovde naveli (preteće gestakulacije, unošenje u lice, besno izvlačenje papira iz ruke, sprečavanje kretanja bez fizičkog dodira i sl. )
Obrazac se predaje predsedniku sindikata, a fotokopija obrasca se dostavlja Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, na adresu Novi Sad, Bulevar M.Pupina br. 24 ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  Obrazac se može popuniti u elektronskoj formi ili samo rukom.

Klikom na sliku ispod možete preuzeti obrazac.

 

prijava nasilja

Beograd, 1.06.2016. godine
Na inicijativu našeg Sindikata u petak, 27.maja 2016. godine održan je sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su prisustvovali prof. dr Berislav Vekić i šef kabineta ministra zdravlja Nikola Pandrc i predstavnici našeg sindikata iz specijalnih bolnica iz Sijarinske Banje, Vranjske Banje, Soko Banje, Niške Banje i Ribarske Banje.
Razgovarano je o mogućnosti privatizacije banja.
Predstavnici ministarstva su izneli čvrste garancije da bez saglasnosti Ministarstva zdravlja nije moguće bilo koju banju privatizovati, kao i da je od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predata inicijativa Vladi Republike Srbije da se banje izuzmu iz procesa privatizacije koji je u toku.
Ministarstvo zdravlja je dalo saglasnost da se izvrši privatizacija Kuršumlijske Banje i Banje Zlatar.
Iznet je predlog da privatizacija bude realizovana kroz javno - privatno partnerstvo u kom bi država zadržala većinsko vlasništvo nad banjama.
O ovom pitanju Republički odbor Sindikata će zauzeti stav, po predhodno pribavljenom mišljenju članstva zaposlenog u banjama.

Novi Sad, 9.maj 2016. godine

Na prvoj sednici za mandatni period 2016.- 2021. godine konstituisan je Pokrajinski odbor, koji ima 31 člana. Za potpredsednika Pokrajinski odbor je izabrao Stevu Malića, predsednika JSO Kliničkog centra Vojvodine i za sekretarku  Jadranku Jakšić, stručnog saradnika u Veću SSSV.
U fokusu rasprave na sednici bili su aktivnosti sindikata na očuvanju materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih. Članovi Pokrajinskog odbora su u raspravi insistirali na rešavanju  nelikvidnosti apotekarskih ustanova i očuvanju radno-provnog položaja zaposlenih.  Ocenjeno je da je zaposlenima u apotekarskim ustanovama potrebna snažnija sindikalna podrška. Članovi POS su zahtevali organizovanje  protestnog okupljanja pred nadležnim institucijama RS.
Ukazano je  i na problem isplate otpremnina u prvom krugu racionalizacije, kada je deo  naših članova oštećen zbog  primene januarskog proseka kao osnovice.
Članovi Pokrajinskog odbora su razmotrili i  usvojili Plan rada Pokrajinskog odbora za 2016. godinu. Prioritetna aktivnost Pokrajinskog odbora tokom 2016. godine biće očuvanje i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti kroz: praćenje primene zakona i njihovog uticaja na zaposlene, zahteve za povoljniju zakonsku regulativu  i pregovore sa socijalnim partnerima na svim nivoima vlasti. Istovremeno, Pokrajinski odbor će svoju aktivnosti usmeriti i na praćenje primene kolektivnih ugovora, uz zahtev za doslednu primenu ugovorenih prava.
Pokrajinski odbor je usvojio i Plan materijalno- finansijskog poslovanja Sindikata za tekuću godinu, vodeći računa o predviđenim aktivnostima Sindikata i planiranom prilivu sindikalne članarine.
Za članovi Komisije za pomoć članovima Sindikata izabrani su: Vesna Avdić, SO Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine; Aleksandra Rankov, SO Opšta bolnica Kikinda i Miodrag Stojković, predsednik Sremskog okružnog odbora.
Za članove Komisije za pozajmice sindikalnim organizacijama izabrani su: Dušan Lazić, SO Dom zdravlja Inđija; Vojislav Živković, SO Dom zdravlja Bačka Topola i Perko Žarković,  SO Gerontološki centar Novi Sad
Za  članove Veća SSSV  izabrani su: Milan Popov, predsednik Severno-banatskog okružnog odbora; Milisav Stojković, predsednik Srednje-banatskog okružnog odbora i Saša Đašić, predsednik Severno-bačkog okružnog odbora.
Istovremeno sa održavanjem konstitutitivne sednice Pokrajinskog odbora, održane su konstitutivne sednice Nadzornog odbora i Statutarne komisije Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Za predsednicu Nadzornog odbora izabrana je Koviljka Belandžić, SO Dom zdravlja Kula, a za predsednika Statutarne komisije Dragan Mandić, SO Ustanova zajedničkih poslova Sremska Kamenica.

IMG 1468    IMG 1473

Beograd, 22.04.2016. godine
Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odgovorilo Sindikatu na zahtev koji smo im uputili vezano za poštovanje zakona i uvećanje plate svim zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite za 3%.
Navedeno ministarstvo je prosledilo zahtev Sindikata na dalje postupanje Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.
Sindikat nastavlja sa aktivnostima radi realizacije ovog zahteva.

Zahtev Sindikata   preuzmi fajl

Odgovor Ministarstva za rad   preuzmi fajl

Beograd, 7.04.2016. godine

Ovogodišnji SVETSKI DAN ZDRAVLJA je posvećen šećernoj bolesti.
U Srbiji oko 470.000 osoba živi sa dijabetesom, a ako se tome doda još 40 odsto obolelih kod kojih dijabetes još nije otkriven, ukupan broj obolelih od šećerne bolesti u Srbiji procenjuje se na 760.000. Veliki broj osoba s dijabetesom ne zna da ima ovu bolest, a otkriva je slučajno kada već postoje komplikacije, kao što su bolesti srca i krvnih sudova, bubrega, oka ili nervnog sistema.

Beograd, 5.04.2016. godine
Nakon više upućenih urgencija i obavljenih sastanaka sa predstavnicima nadležnih državnih organa, usvojen je zahtev Sindikata i otpočela je isplata novčanih naknada za zaposlene koji su se dobrovoljno prijavili za prestanak radnog odnosa shodno članu 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Isplata je otpočela za zaposlene sa kojima je sporazum o prestanku radnog odnosa zaključen u februaru 2016. godine.

Održavanjem  Skupštine  Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, 31. marta 2016. godine u Novom Sadu, završene su izborne aktivnosti  Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije  na teritoriji AP Vojvodine.
 U radu Skupštine učestvovao je 81 delegat  i gosti:  dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, sa saradnicima; Ljubisav Orbović, predsednik SSSS; Goran Milić, predsednik SSSV; dr Radmila  Obrenović, predsednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za grad Beograd i  Mirjana Januzović, predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
Delegati Skupštine razmotrili su i usvojili Poslovnik o radu Skupštine; Izveštaj o radu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine u prethodnom mandatnom periodu, sa finansijskim izveštajem; izveštaje Nadzornog odbora i Statutarne komisije, kao i  Programske zadatke Sindikata za naredni mandatni period.
U obraćanju delegatima Skupštine dr Civrić je istakla da su  izveštajni period obeležile značajne promene radno pravnih odnosa, kao posledica restriktivnih zakona i neefikasnost pravnog sistema u zaštiti pojedinačnih i kolektivnih prava zaposlenih. Povećan je broj nezaposlenih,  uz rastući strah zaposlenih za očuvanje radnog mesta. Mandatni period obuhvatao je  vreme u kome su se zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti suočili sa realnim padom zarada od 2011. godine, solidarnim porezom, smanjenjem nominalnih zarada za 10%,  strahom od gubitka posla zbog racionalizacije, povećanjem obima posla.
Očuvanje radnih mesta, materijalnog statusa, decenijama sticanih radnih i socijalnih prava i stvaranje mogućnosti za dostojanstven i stručan rad bili su u fokusu delovanja Sindikata. Realizovana su sve aktivnosti Pokrajinskog odbora, predviđene godišnjim planovima i stvorena solidna materijalna osnova za kvalitetan rad.
Delegati Skupštine su verifikovali izbor članova Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za naredni mandatni period.
Za predsednicu Pokrajinskog odbora za naredni mandatni period delegati Skupštine izabrali su   dr Dunju Civrić, dosadašnju predsednicu.
Za članove Nadzornog odbora Sindikata za naredni mandatni period izabrane su Koviljka Belandzić, SO Dom zdravlja Kula; Vanja Ljubinković, Klinički centar Vojvodine i Gordana Medić,  SO Dom zdravlja Temerin.
Za članove Statutarne komisije Sindikata za naredni mandatni period izabrani su  Dragan Mandić, SO Ustanova zajedničkih poslova; Vukan Sikimić, SO Dom zdravlja Kovin i Jasmina Caranović, SO Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad.
dr Zoran Savić, dosadašnji predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, predložen je za predsednika Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, u narednom mandatnom periodu.

skupstina 2016      skupstina 2016 2

Foto galerija na našoj Fejsbuk stranici (klikom na Fejsbuk ikonicu u gornjem desnom uglu) 

Beograd, 22.03.2016. godine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

PREDMET: ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANJE RADI OČUVANJA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Poštovani,
U skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, održan je sastanak ovlašćenih predstavnika sindikalnih organizacija apotekarskih ustanova u Republici Srbiji, a prisutni su bili i ovlašćeni predstavnici sindikalnih organizacija Domova zdravlja koji u svom sastavu imaju apoteke. Na sastanku su otvorena i razmatrana brojna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i status apotekarskih ustanova.
Zaključeno je da se radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih naglo urušava, iako je Sindikat godinama unazad ukazivao na probleme koji su i danas aktuelni. Iskazano je ogromno nezadovoljstvo Predlogom Zakona o apotekarskoj delatnosti koji je usvojen od strane Skupštine Farmaceutske komore Srbije kao polazna osnova za javnu raspravu.
Stav Sindikata je jasan i nedvosmislen, apsolutno smo protiv privatizacije apotekarskih ustanova.
Sa iznetog, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije, u cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i rešavanja statusa apotekarskih ustanova, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Z A H T E V A

Opširnije: Zahtev - Apotekarske ustanove

Beograd, 21.03.2016. godine

Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
PREDMET:ZAHTEV ZA HITNU IZMENU UREDBE O KOEFICIJENTIMA

Poštovani,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Službeni glasnik PC", br. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014) za zaposlene u Zavodima i službama hitne medicinske pomoći.
Navedeno se odnosi na medicinske sestre/tehničare hitne medicinske pomoći kako bi se omogućilo da navedeni zaposleni u ovim službama imaju isti koeficijent i stvorio zakonski osnov da se dostignuti nivo prava zaposlenima zadrži.
Napominjemo da smo Vam već uputili zahtev za izmenu navedene uredbe o koeficijentima za vozače hitne medicinske pomoći.
Sindikat očekuje da će se na ovaj način sačuvati postojeće plate i dostignuti nivo prava svih zaposlenih u navedenim službama do početka primene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Očekujemo Vaše postupanje no iskazanom zahtevu i hitnu izmenu Uredbe.
S poštovanjem,
Dr Zoran Savić

Zahtev za hitnu izmenu Uredbe o koeficijentima   preuzmi fajl

Beograd, 18.03.2016. godine

Na zahtev našeg Sindikata danas je održan sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su pored naših predstavnika, prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva, predstavnici RFZO i direktori Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
Na sastanku su razmatrani problemi zaposlenih u zavodima i službama hitne medicinske pomoći.
Zauzet je stav da se sačuvaju postojeće plate i dostignuti nivo prava svih zaposlenih u navedenim zdravstvenim ustanovama i dogovorene dalje aktivnosti na realizaciji ovog cilja.
S tim u vezi, Sindikat će nastaviti aktivnosti u cilju zaštite radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

Beograd, 17.03.2016. godine

USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA
OMOGUĆENA ISPLATA PLATA I FUNKCIONISANJE USTANOVA ČIJI SU RAČUNI U BLOKADI

Na zahtev našeg Sindikata Vlada Republike Srbije je donela Zaključak 05 broj:401-464/2016 od 23.01.2016. godine kojim se omogućava isplata plata i putnih troškova zaposlenima u zdravstvenim ustanovama čiji su računi u blokadi.
Takođe, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak 05 broj:401-2248/2016 od 03.marta 2016. godine, kojim je data saglasnost da RFZO asignacijom izmiruje obaveze prema zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže kojima su blokirani računi, a na osnovu dospelih obaveza prema poveriocima (za isporučene lekove, medicinska sredstva i dr.).
Dopis Ministra zdravlja upućen našem Sindikatu.   preuzmi fajl

 

 

Beograd, 14.03.2016. godine
USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA VEZANO ZA ISPLATU JUBILARNIH NAGRADA
Republički fond za zdravstveno osiguranje je odgovorio na dopis Sindikata broj 41/16 od 02.03.2016. godine koji se odnosi na zahtev Sindikata za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima u skladu sa PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

RFZO je potvrdio da će postupiti u skladu sa zahtevom Sindikata i dopisima Ministarstva zdravlja i da će se sredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima isplaćivati u skladu sa PROSEKOM ZARADE IZ STATISTIČKIH PODATAKA IZ DECEMBRA MESECA PREDHODNE GODINE.
Zahvaljujemo članstvu na iskazanoj podršci i strpljenju, a nadležnim državnim organima na uvažavanju opravdanog zahteva Sindikata.
U prilogu ovog obaveštenja možete videti dopis koji je RFZO uputio predsedniku našeg Sindikata, kao i dopis koji je RFZO uputio svim filijalama i Pokrajinskom fondu.

Dopis predsedniku Sindikata  preuzmi fajl

Dopis RFZO  preuzmi fajl

Beograd, 11.03.2016. godine

U skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata u četvrtak, 10. marta 2016. godine, održan je sastanak predsednika sindikalnih organizacija apotekarskih ustanova u Republici Srbiji, a prisutni su bili i predsednici sindikalnih organizacija Domova zdravlja koji u svom sastavu imaju apoteke.
Na sastanku su otvorena i razmatrana brojna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i status apotekarskih ustanova.
Iskazano je ogromno nezadovoljstvo Predlogom Zakona o apotekarskoj delatnosti koji je usvojen od strane Skupštine Farmaceutske komore Srbije kao polazna osnova za javnu raspravu.
Stav Sindikata je jasan i nedvosmislen, apsolutno smo protiv privatizacije apotekarskih ustanova. Ukoliko bi se apotekarske ustanove privatizovale na način kako je predloženo navedenim zakonom, nesumnjivo bi se dalje urušio radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u apotekarskim ustanovama.
Sindikat zahteva izmenu propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji, što do sada nije slučaj.
Iskazana je velika podrška zaposlenima u Apoteci Pančevo da istraju u svojim zahtevima i biće im pružena sva neophodna pomoć u sindikalnim aktivnostima.
Nakon što sa terena pristignu primedbe, izvršiće se sublimacija svih primedbi vezano za Zakon o apotekarskoj delatnosti, a nakon toga iste ćemo uputiti Farmaceutskoj komori Srbije.
Sindikat će nastaviti sa aktivnostima vezanim za očuvanje radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama i tim povodom se obratiti nadležnim državnim organima.

Beograd, 3.03.2016. godine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
v.d. direktora, dr Verica Lazić

PREDMET:ZAHTEV ZA ISPLATU JUBILARNIH NAGRADA ZAPOSLENIMA U SKLADU SA POSEBNIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM

Poštovani,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za poštovanje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 1/2015) u delu koji propisuje pravo zaposlenih na isplatu jubilarnih nagrada.
Članom 105. stav 6. propisano je da isplata dospeva u roku od 30 dana od dana kada je zaposleni stekao pravo na jubilarnu nagradu, u skladu sa prosekom zarade iz statističkih podataka iz decembra meseca prethodne godine.
Republički fond za zdravstveno osiguranje za ovu namenu je u čitavoj 2015. godini prebacivao manje novčanih sredstava zdravstvenim ustanovama od onih koja su propisana navedenim članom.
Dakle RFZO je neovlašćeno sam tumačio član 105. stav 6. PKU na štetu zaposlenih, na način da je zdravstvenim ustanovama, a time i zaposlenima isplaćivan prosek zarade isplaćen u novembru 2014. godine, dakle iznos od 60.982,00 dinara, a ne prosek zarade isplaćen u decembru 2014. godine koji iznosi 68.739,00 dinara. Na ovaj način zaposleni koji je u 2015.godini stekao pravo na isplatu jubilarne nagrade za 30 godina rada provedenih u radnom odnosu primio je 11.635,50 dinara manje nego što je predviđeno PKU. U 2016.godini poslodavac je u obavezi da isplati jubilarnu nagradu u skladu sa prosečnom zaradom isplaćenom u decembru 2015.godine koja iznosi 70.763 dinara, a RFZO prebacuje sredstva u daleko nižem iznosu od 60.913,00 dinara.
Podsećamo da je Komisija za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU dala tumačenje broj 110-00-00155/2015-05 od 08.februara 2016. godine kojim se potvrđuje da se jubilarna nagrada zaposlenima za 10, 20, 30 i 35 godina rada provedenih u radnom odnosu isplaćuje u skladu sa prosekom zarade iz decembra meseca prethodne godine, nezavisno od toga kada se statistički podaci o zaradi objavljuju. Navedena komisija je isključivo nadležna za tumačenje PKU, a navedeno autentično tumačenje je svojom sadržinom vezano za normu koja je doneta i stupila na snagu, te se shodno tome ovo tumačenje primenjuje od dana stupanja na snagu PKU, o čemu je Komisija takođe zauzela stav.
Uprkos svemu navedenom, RFZO i dalje postupa suprotno odredbi PKU i navedenom tumačenju koje je njegov sastavni deo i prebacuje novčana sredstva zdravstvenim ustanovama u skladu sa prosekom zarade za novembar mesec predhodne godine.
U eventualnim sudskim postupcima za naplatu razlike nespornih potraživanja zaposlenih sve troškove bi snosio poslodavac, odnosno zdravstvena ustanova, a to dalje može urušiti zdravstveni sistem.
Očekujemo Vaše hitno postupanje shodno iskazanom opravdanom zahtevu Sindikata, kako bi se u najkraćem mogućem roku ispravila nepravda prema zaposlenima.
S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

Zakon o platama u javnom sektoru, koji je juče usvojio parlament, omogućiće da zaposlenima u tom sektoru budu vraćena prava koja nisu imali godinama, poput toplog obroka i regresa, izjavio je predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Zoran Savić.
"Ne mogu da kažem da li je ova verzija i konačna, i da možda nešto nije promenjeno u amandmanima, ali ako je usvojen onaj tekst koji smo mi dogovarali na Socijalno-ekonomskom savetu i sa premijerom i koji je vlada usvojila, sindikati mogu da budu zadovoljni zato što smo posle 15 godina ponovo dobili pravo da dobijemo regres i topli obrok", rekao je Savić Tanjugu.
On je kazao da kada će se to pravo ostvariti, zavisi od uređivanja novih sektorskih zakona i sredstava u budžetu.
"Neophodno je da se obezbede sredstva u budžetu da bi zaposleni ovo pravo mogli da osete kroz svoj džep, odnosno da prime uvećanu zaradu. To ćemo morati da sačekamo, ali to je ono što su sindikati tražili", rekao je Savić.
On je dodao da je i način uređivanja minulog rada nešto povoljniji nego što je bio predviđen Zakonom o radu, što znači da su zaposleni dobili veća prava.
"Topli obrok i regres neće biti u koeficijentu već će biti iskazan posebno i zavisiće od stanja sredstava u budžetu. Zavisi od toga kada će vlada doneti odluku o visini tih primanja i koliko će ona biti iznositi. Moraćemo da sačekamo, ali je bitno da smo opet dobili pravo na to, odnosno pravo koje nismo imali poslednjih 15 godina", naveo je.
Savić kaže da pregovori u vezi rešenja u zakonu nisu bili laki i da su trajali nekoliko meseci.
"Ovo je bila prilika da su posle dužeg vremena sindikati uspeli da jedan zakon vrate iz dalje procedure na doradu i da utiču na popravljanje samog teksta i zakona u korist zaposlenih i da se takav zakon usvoji", kazao je Savić.
U narednom periodu sledi usvajanje novih, posebnih ili sektorskih zakona kako bi Zakon o platama mogao da se primeni od početka 2017. godine, rekao je Savić navodeći da je sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave dogovoreno da sindikati budu uključeni u to.
Skupština Srbije usvojila je juče Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji obuhvata oko 500.000 građana kojima je država poslodavac, kojima će sve zarade biti obračunavane na osnovu istih elemenata, iste osnovice i jedinstvene matrice raspona koeficijenata.
Time se ostvaruje princip "jednaka plata za jednak rad". Raspon koeficijenata će se definisati posebnim zakonima, čije donošenje se očekuje nakon usvajanja ovog takozvanog krovnog propisa.
Izvor: TANJUG

Beograd, 22.02.2016. godine

Komisija zauzela stav vezano za pravo zaposlenih na naknadu troškova prevoza

Komisija za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU za delatnost zdravstva dala je mišljenje broj 110-00-00063/2016-05, kojim se potvrđuje da pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u smislu člana 102. stav 1. tačka 1) navedenog kolektivnog ugovora, imaju svi zaposleni koji imaju troškove prilikom dolaska na rad i odlaska sa rada u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz. U prilogu ovog obaveštenja možete videti navedeno mišljenje Komisije.


Dopis Ministarstva zdravlja   preuzmi fajl

Beograd, 18.02.2016. godine

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo zdravlja odgovorilo na urgenciju Sindikata vezano za hitno postupanje, poštovanje zakona i uvećanje plata svim zaposlenim u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite za 3% počev od plate za decembar 2015. godine.
Tim povodom, navedeno ministarstvo je uputilo dopis Ministarstvu finansija.
U prilogu ovog obaveštenja, možete videti navedene dopise.

Dopis Ministarstvu finansija   preuzmi fajl

Dopis Sindikatu   preuzmi fajl

 

Beograd, 17.02.2016. godine

JUBILARNE NAGRADE U SKLADU SA PROSEKOM IZ DECEMBRA
Obaveštavamo Vas da je Komisija za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU dala mišljenje broj 110-00-00155/2015-05, kojim se potvrđuje da se jubilarna nagrada zaposlenima za 10, 20, 30 i 35 godina rada provedenih u radnom odnosu isplaćuje u skladu sa prosekom zarade iz statističkih podataka iz DECEMBRA MESECA PREDHODNE GODINE nezavisno od toga kada se podaci o zaradi objavljuju.

Podsećamo da prosečna zarada po zaposlenom isplaćena u decembru 2015.godine iznosi 70.763,00 dinara.
U prilogu ovog obaveštenja možete videti navedeno mišljenje Komisije, kao i podatak o prosečnoj zaradi u decembru 2015. godine koji je objavljen u Službenom Glasniku Republike Srbije.

Mišljenje Komisije      preuzmi fajl

Pregled decembarskih zarada   preuzmi fajl

Beograd, 12.02.2016. godine

ZAPOSLENIMA KOJI SU PRIMILI VIŠE ZARADA U JEDNOM MESECU BIĆE REFUNDIRAN ”SOLIDARNI POREZ”

Obaveštavamo Vas da je nakon više od dve godine od preduzimanja aktivnosti Sindikata vezano za uvođenje ”solidarnog poreza” u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, Vlada Republike Srbije donela zaključak kojim se omogućava povraćaj nezakonito naplaćenog iznosa poreza. Podsećamo da je naš Sindikat prvi preduzeo aktivnosti i ukazao na nepravilnosti do kojih je doveo ovako nakaradan zakon.
Ukazujemo još jednom da je Sindikat 12.02.2014. godine POKRENUO INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU ("Službeni glasnik RS", br. 108/2013) SA ZAHTEVOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE.
Ovim povodom, Ustavni sud se još uvek nije oglasio.Nesumnjivo je da je sporni zakon u celosti neustavan.
Zaposleni kojima je Poreska uprava obračunala i naplatila porez koji se odnosi na objedinjene zakasnele isplate plata u jednom mesecu, koje zbirno prelaze iznos od 60.000,00 dinara, mogu da PODNESU ZAHTEV NADLEŽNOJ PORESKOJ UPRAVI I NOVAC ĆE IM BITI VRAĆEN!
Sa ponosom ističemo da je naš Sindikat izvojevao još jednu pobedu i uspeo da zaštiti naše članove i sve zaposlene u javnom sektoru koji su bili oštećeni primenom navedenog zakona.
Sindikat će i nadalje biti prvi u preduzimanju aktivnosti u cilju zaštite prava zaposlenih.

Beograd, 6.02.2016. godine
Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, kojoj je prisustvovao i premijer Aleksandar Vučić, postignuta je saglasnost oko Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Iz navedenog izdvajamo sledeće:
-Plata i elementi plate uređuju se i Kolektivnim ugovorom
-Keoficijent ne sadrži naknadu za regres i topli obrok. O njihovoj visini odluku će donositi Vlada uz predhodno pribavljeno mišljenje SES-a
-Naknada za minuli rad ostaje 0,4% po godini staža (u javnom sektoru)
-Naknada plate je nepromenjena , kao u Zakonu o radu.
-Danom primene, plata zaposlenog ne može biti manja od plate koju je zaposleni imao pre primene ovog zakona!
O svim ostalim detaljima bićete obavešteni od strane predsednika Sindikata.

ses

Beograd, 2.02.2016. godine

Povodom informacija koje su se pojavile u sredstvima javnog informisanja o tome da su uvaženi zahtevi sindikata vezano za tekst Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, obaveštavamo Vas da je neophodno sprovesti sindikalne aktivnosti povodom štrajka upozorenja zakazanog za 03.02.2016.godine u skladu sa donetom odlukom ROS-a.
Reprezentativni sindikati javnih službi su održali konferenciju za štampu na kojoj je potvrđeno da će se štrajk upozorenja održati sutra u skladu sa ranije donetim odlukama.
U Sindikat je pristigla izmenjena verzija Nacrta Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Navedena verzija sadrži značajne izmene i odredbe o kojima ranije nije bilo razgovora.
Tim povodom, u četvrtak 04.02.2016.godine, održaće se sastanak ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički sa predstavnicima reprezentativnih sindikata javnih službi.
Zakazan je i sastanak sa predsednikom Vlade Republike Srbije Aleksandrom Vučićem u subotu 06.02.2016.rodine, kada će biti održana i sednica SES-a.
U zavisnosti od rezultata razgovora sa predsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem, nadležni organi Sindikata će razmatrati odluku o eventualnoj obustavi planiranih sindikalnih aktivnosti.

strajk upozorenja 2016

 

Klikom na sliku možete preuzeti plakat u .pdf formatu

Beograd, 26.01.2016. godine
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić

PREDMET: ZAHTEV ZA ODRŽAVANJE SASTANKA POVODOM ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Poštovani,
Reprezentativni sindikati javnog sektora obraćaju Vam se sa zahtevom za održavanje sastanka povodom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Nakon višemesečnih pregovora radne grupe SES-a za izradu navedenog zakona i postizanja saglasnosti vezano za ključna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, ministar finansija Dušan Vujović nije dao saglasnost na predloženi tekst. Zaposlenima je osporeno pravo pre svega na minuli rad, naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu, naknada troškova za ishranu, pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora...
Napominjemo da će se ukidanjem navedenih prava zaposlenih, plate zaposlenih drastično umanjiti. Podsećamo da je zaposlenima u 2015. godini već smanjena plata za 10%. Apsolutno je neprihvatljivo svako dodatno umanjenje ionako niskih plata.
Ukoliko Vlada Republike Srbije usvoji tekst zakona koji umanjuje dostignuti nivo prava zaposlenih koja su garantovana Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, sindikati javnog sektora će biti primorani da preduzmu radikalniji vid sindikalnih aktivnosti.
Sa iznetog, Sindikati očekuju da iskazani zahtev uzmete u razmatranje no hitnom postupku i u najkraćem mogućem roku zakažete sastanak na kome bismo Vam neposredno ukazali na opravdane zahteve reprezentagivnih sindikata javnog sektora i došli do prihvatljivog rešenja koje bi bilo u interesu svih.

preuzmi fajl

strajk1 Obaveštavamo Vas da je Republički odbor Sindikata doneo odluku da se održi jednosatni štrajk upozorenja ukoliko se ne uvaže zahtevi Sindikata vezano za predloženi tekst Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Ukoliko se zahtevi Sindikata ne uvaže, Štrajk upozorenja će se održatiu sredu 03. februara 2016. godine u periodu od 11 do 12 časova.

Podsećamo da su reprezentativni sindikati javnog sektora uputili predsedniku Vlade Republike Srbije zahtev za održavanje sastanka povodom navedenog zakona.
Ukoliko se sastanak ne održi, odnosno ne dođe do prihvatljivog rešenja, Sindikat će u skladu sa zakonom, u ponedeljak predati nadležnim državnim organima dokumentaciju o održavanju štrajka upozorenja.
Shodno postignutom dogovoru, isto će učiniti i svi ostali reprezentativni sindikati javnih službi.
Ne pristajemo na dalje umanjivanje prava zaposlenih!
Pozivamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite da uzmu učešće u aktivnostima Sindikata, kao i sve zaposlene koje će ovakav nakaradni neoliberalni zakon u potpunosti diskriminisati i dodatno pogoršati radno-pravni i materijalni položaj.

O ishodu pregovora, ukoliko ih bude, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

preuzmi fajl

 

Beograd, 22.01.2016. godine

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti obaveštava članstvo, sve zaposlene i celokupnu javnost da na sednici Socijalno-ekonomskog saveta koja je održana 21.01.2016.godine, nije postignuta saglasnost vezano za tekst Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Nakon višemesečnih pregovora radne grupe SES-a za izradu navedenog zakona i postizanja saglasnosti vezano za ključna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, ministar finansija Dušan Vujović nije dao saglasnost na predloženi teskt.
Naime, navedeni ministar je osporio pre svega prava zaposlenih na minuli rad, naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu...
Ministar je nakon svog izlaganja rekao da neće dozvoliti ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o radu i poručio prisutnima:”VI NAĐITE DRUGU DRŽAVU.”
Nije nam poznato na osnovu kojih zakonskih ovlašćenja jedan ministar finansija može osporiti tekst predlagača zakona čiji je ministar istovremeno i potpredsednik Vlade Republike Srbije i na osnovu čega poručuje zaposlenima da traže drugu državu.
Zar je malo mladih, školovanih ljudi poput lekara i medicinskih sestara i tehničara napustilo Republiku Srbiju?
Očigledno nije, jer nas ministar finansija otvoreno tera da napustimo zemlju.
Možda će u tom slučaju budžet biti u skladu sa zahtevima Svetske banke.
Napominjemo da će se ukidanjem prava zaposlenih na minuli rad i naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu, plate zaposlenih drastično umanjiti.
Zar je ministar zaboravio prošlogodišnje smanjenje plata za 10%?
Ne pristajemo na dodatno umanjenje ionako malih plata.
Ukoliko Vlada Republike Srbije usvoji tekst zakona koji umanjuje prava zaposlenih, sindikati javnog sektora će organizovati proteste i stupiti u štrajk!!!
Ovo su danas na konferenciji za novinare poručili predstavnici sindikata javnog sektora.
U toku sledeće nedelje biće održane sednice organa sindikata javnih službi na kojima će se doneti potrebne odluke, a potom i dati instrukcija članstvu o daljim aktivnostima Sindikata.

Strana 1 od 2

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje mart 2017

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top