Budi deo pravog tima
Borimo se za tvoju platu, čuvamo tvoje radno mesto
Svako treće i naredno dete naših članova dobija poklon čestitku

Beograd, 4.9.2014. godine
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da su ovlašćeni predstavnici Sindikata obavili razgovore sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom nezakonite instrukcije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj 121-1608/14 od 15.08.2014. godine.
Podsećamo još jednom da se instrukcija odnosi na isplatu otpremnine prilikom odlaska u penziju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama u visini dve prosečne zarade, a ne na način kako je to propisano članom 107. stav 1. tačka 1) Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom, dakle najmanje u visini tri prosečne plate zaposlenog u momentu isplate, s tim što tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne plate po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.
Nakon obavljenih razgovora, nedvosmisleno je konstatovano da navedena instrukcija nije u saglasnosti sa Zakonom o radu i da će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u najkraćem mogućem roku odgovoriti Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da se isplata otpremnine prilikom odlaska u penziju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama vrši u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom.
Nakon davanja mišljenja nadležnog ministarstva, Sindikat očekuje da Republički fond za zdravstveno osiguranje po hitnom postupku povuče navedenu nezakonitu instrukciju

Preuzeto sa: www.zdravko.org.rs

 Beograd, 30.7.2014. godine

Na zahtev članstva Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, obaveštavamo Vas da se nova izmena odredbe člana 108. Zakona o radu, koji je stupio na snagu 29. jula 2014. godine, kojim se uređuje da pravo na uvećanu zaradu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, najmanje 0,4% od osnovice ne primenjuje na zaposlene u javnom sektoru odnosno, zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.
Na zaposlene u javnom sektoru, odnosno zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, u skladu sa članom 2. Zakona o radu, primenjuje se poseban zakon za obračun i isplatu plata, dodataka i ostalih primanja i to Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. Glasnik RS“ br. 48/91... i 23/13 drugi zakon).
To praktično znači da nema promena u odnosu na dosadašnji način obračuna uvećanja zarade po osnovu minulog rada.

Obaveštenje možete preuzeti ovde

Beograd, 14.7.2014. godine
Zaposlenima i svim građankama i građanima Srbije ! Decenijama unazad trošeno je više nego što je stvarano i ceh za naplatu je morao doći. Građanima je obećavan bolji život, na stotine hiljada novih radnih mesta, reforme javnog sektora i smanjenje državnih činovnika. Dešavalo se suprotno - novac je usmeravan u džepove kriminalaca, tajkuna i političara. Do posla se najsigurnije stizalo preko partijske knjižice. Porast zaposlenih u javnom sektoru poklapao se za izbornim ciklusima i borbom za vlast.
Razmere krize, dramatična nezaposlenost i rastuće siromaštvo i zaduženost, kao i neodrživi deficit i usahle investicije najbolje pokazuju da su politički i finansijski bankrot jedini izvesni rezultat nastavljanja sa starom, uhodanom praksom.
Jesu li zaposleni, sindikati i građani krivi za to? Oni su već pokazali dovoljno strpljenja i spremnosti na žrtve i ne mogu i neće da ponovo plate tuđi ceh.
Reprezentativni sindikati - Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost su pritom nebrojeno puta pokazali spremnost da se rešenja za brojne izazove nađu kroz argumentovan i ravnopravni socijalni dijalog, odnosno strpljivo građen dogovor o izlasku iz krize, razvoju i zapošljavanju.
Ako nije tako kako objasniti zašto se ključni sistemski zakon o radu, kao i zakoni o stečaju, privatizaciji ili penzijama, donosi po hitnom postupku, bez ozbiljne široke javne rasprave i javnog slušanja u parlamentu?
Umesto da vlasti prvo ukinu sopstvene privilegije, zatvore duboke i brojne koruptivne kanale i ukinu privatne i javne monopole i ozbiljno redukuju sivu ekonomuju, novo privatizaciono zakonodavstvo i ozakonjena praksa visokokoruptivnih i netransparentnih direktnih nagodbi govore da će se opet posegnuti za daljom (ras)prodajom preostalih javnih preduzeća u korist najbogatijih.
Na drugoj strani, reforme, već više puta reformisanog radnog i socijalnog zakonodavstva za osnovnu svrhu imaju dalje redukovanje prava zaposlenih i penzionera. Javno isticani razlozi, poput onog da će promene u Zakonu o radu omogućiti da se lakšim otpuštanjem dođe i do lakšeg zapošljavanja ne mogu da odgovore na pitanje kako je onda i pod dosadašnim "proradničkim" zakonom došlo do gubitka stotine hiljada radnih mesta?
Nema dokaza da je naše radno zakonodavstvo izvan evropskih standarda , kao i da je njegova promena ključan faktor ozdravljenja srpske privrede.
Šta znači praktično ukidanje plaćenog smenskog rada, smanjivanje otpremnina, obesmišljavanje minulog rada i limitiranje zarada ako se ne radi o daljem ceđenju već uniženih ? Istu svrhu ima i otežavanje uslova za odlazak u penziju.
Izvesno dalje sužavanje prava zaposlenih zakonima koje Vlada namerava da brzopotezno ove nedelje provuče kroz parlament, kao i najavljeno, tek privremeno na par meseci odloženo, smanjivanje plata i penzija jasno pokazuju šta nas očekuje.
U nameri da sprečimo dalje siromašenje i razvlašćivanje građana koji su izvor i utoka svake vlasti mi nameravamo da uđemo u proteste i sve druge legalne i legitimne oblike iskazivanja građanske neposlušnosti nepravednim zakonima.

PRIDRUŽITE NAM SE

Savez samostalnih sindikata Srbije             Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost
Predsednik                                               Predsednik
Ljubisav Orbović                                        Branislav Čanak

VELIKI PROTEST
NE ZAKONU O RADU!!!

Beograd, 12.7.2014. godine
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije poziva svoje članove, sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, sve zaposlene, nezaposlene i sve zainteresovane građane da jasno kažu NE PREDLOŽENOM ZAKONU O RADU koji umanjuje prava radnika i daje odrešene ruke poslodavcima da mogu otkazati ugovor o radu bez ikakvih ograničenja.
Veliki protest koji organizuju sindikalne centrale Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, održaće se u utorak 15.07.2014. godine u 11 časova, u Beogradu, na Trgu Nikole Pašića.
Dođimo svi!!!!!!
Jednom kada se umanje radnička prava, povratka nazad više nema!!!
Ne dozvolimo povratak u robovlasništvo!!!
Izbori se za svoja i prava naših pokolenja!!!

Nasilјe nad zaposlenima, koje pokušava da se izvrši izmenama Zakona o radu, bez javne rasprave, predstavlјa otvoreno podaništvo stranim interesima, jer još niko razuman nije rekao da je visok stepen radničkih prava uzrok lošeg ekonomskog stanja u Srbiji.
Atak na zarade, koje su najmanje u Evropi, odbijanje da se definiše minimalna zarada, iako to čine i najrazvijenije zemlјe, olakšano otpuštanje u zemlјi gde je stopa nezaposlenih najviša u Evropi, a šanse za novo zapošlјavanje nikakve - najvažniji je pravac i cilј kreatora ovog zakona, kako bi radnike učinili još siromašnijim i time pogodnijim za izrablјivanje. 
Nemogućnost zapošlјavanja i nesigurnost radnog mesta već je učinilo da mladi lјudi u Sbiji nemaju perspektivu, dok su svi ostali u strahu od gubitka posla i još veće bede koja im preti. 
Samozvani levičari i patriote nisu rešili kriminalne privatizacije, nisu pronašli investitore, nisu oživeli preduzeća i pokrenuli ekonomski oporavak Srbije, ali zato uspešno žrtve tragične ekonomske situacije proglašavaju glavnim krivcima. 
Javne rasprave o novom zakonu o radu ipak će biti. Ako ne one kakva se održava u mnogim zemlјama sveta, a i kod nas je predviđene zakonom, biće je na trgovima, u preduzećima, fabričkim krugovima, ulicama i drugim mestima širom Srbije i na njoj će učestvovati svi oni na koje se zakon odnosi, a to su radnici i svi drugi građani Srbije. I takva javna rasprava ući će u istoriju i ostati zabeležena za generacije koje dolaze, kao primer neravnopravne borbe građana za bolјu Srbiju. 
Pa i ako ovu bitku narod privremeno izgubi, pokolјenja će je pamtiti, a pobednicima će vreme suditi. 
Neće biti zaboravlјeno ni zahvalјivanje strancima na podršci u borbi protiv svog naroda, ali i zahvalnost stranih poslodavaca što se zakon, iako protiv svog naroda, donosi u njihovu korist.

polavePokrajinski odbor je doneo Odluku da za pomoć članovima čiji su domovi pretrpeli štetu u poplavama uplati iznos od 300.000,00 dinara. Pomoć je uplaćena na račun Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Komisija, koju je imenovao Repbulički odbor, će nakon 15.jula razmatrati sve prispele zahteve. Stoga upućujemo članove sa područja AP Vojvodine (Sremska Mitrovica, Rača, Šid, Morović, Višnjičevo, Jamena i dr) čiji domovi su pretrpeli štetu u poplavama, da se obrate svojim predsednicima sindikalnih organizacija za više informacija oko ove sindikalne aktivnosti i podnesu zahteve sa potrebnom dokumentacijom Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.. U slučaju potrebe i većeg broja podnetih zahteva iz Vojvodine Pokrajinski odbor će opredeliti i dodatna finansijska sredstva za ove namene.

 

JASNI ZAKLjUČCI SA POKRAJINSKOG ODBORA – ODLUČNO SE SUPROSTAVITI DALjOJ DEHUMANIZACIJI RADA I SMANjENjU PRAVA ZAPOSLENIH

POS 24Na sednici Pokrajinskog odbora, održanoj 17. juna 2014. godine u Novom Sadu, u sklopu rasprave o aktuelnoj situaciji i aktivnostima sindikata, članovi Pokrajinskog odbora su ukazali na rastuće probleme u oblastima zdravstva i socijalne zaštite.

U središtu rasprave bile su:

1. Izmene i dopune Zakona o radu kojima se, po mišljenju svih učesnika u raspravi, znatno umanjuju dostignuta radna prava zaposlenih utvrđena postojećim Zakonom o radu i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove, sa proširenim dejstvom (dodaci na platu za minuli, prekovremeni, smenski i noćni rad; dodatak za vreme pripravnosti; plaćeno odsustvo; prava sindikalnih predstavnika; prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i dr.).

2. Pitanja materijalnog i radno-pravnog položaja članstva i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti: najavljeno umanjenje plata zaposlenih u javnom sektoru za 10% i donošenje Zakona o platnim razredima, smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3%, zabrana zapošljavanja, primena kapitacije, status zdravstvenih ustanova u kojima se deo prihoda ostvaruje na tržištu, Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove i Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu, kao i otvoreno pitanje važenja potpisanih kolektivnih ugovora u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite nakon usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.

Nakon rasprave usvojeni su sledeći

ZAKLjUČCI:

1. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine zahteva odlučno vođstvo sindikalnih centrala, koje učestvuju u pregovorima za izmene i dopune Zakona o radu, u sprečavanju dehumanizacije rada i smanjenju prava zaposlenih. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine zahteva od Saveza samostalnih sindikata Srbije odlučnu i snažnu sindikalnu borbu, koja će doneti rezultate.

2. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine daje punu podršku Republičkom odboru sindikata na instistiranju na očuvanju socijalnog dijaloga i organizovanju Tribine sa temom „Mere Vlade RS i položaj zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite“. Organizovanje Tribine je prilika da reprezentatitivni sindikati sa predstavnicima nadležnih institucija i ministarstava razgovaraju o svim otvorenim pitanjima materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih, uz aktivno učešće članova pokrajinskog i okružnih-gradskog odbora sindikata.

3. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine predlaže Republičkom odboru sindikata da donese odluku o organizovanju protesta. Predlaže se da se protest zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti organizuje u roku od dve nedenje nakon održavanja Tribine.

Strana 1 od 9

Klikni na sliku  za uvećanje

zzjz s

Socijalna zaštita

Reprezentativni sindikati su 7. novembra 2011. godine uputili Ministarstvu za rad i socijalnu politiku usaglašenu sindikalnu verziju Predloga posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu, uz inicijativu za započinjanje pregovora. Predlog preuzmite u .pdf formatu.

Iz privatnih ustanova

U poslednje vreme učestala su obraćanja našem Sindikatu od strane zaposlenih iz privatnih zdravstvenih ustanova i ukazivanja na nemogućnost ostvarivanja prava utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom ... opširnije

Možete nas pronaći i na Fejsbuku

i na Ju tjubu

jutjub3

Kliknite na sliku da vidite ceo tekst

Dokumenti

Statut 2011.

pdfslika

Pravilnik o dodeli pomoći članstvu

pdfslika

Pravilnik o pozajmicama sindikalnim organizacijama

Članovi organa Sindikata 2011 - 2016.

Ogledni primerak kolektivnog

ugovora kod Poslodavca

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfslika 

Povelja o solidarnosti sindikata zdravstva i socijalne zaštite jugoistočne Evrope

Prijava

Danas 48 Juče 40 Ukupno 133559

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Pretraga sajta

Nazad na vrh