Budi deo pravog tima
Borimo se za tvoju platu, čuvamo tvoje radno mesto
Svako treće i naredno dete naših članova dobija poklon čestitku

MINISTARSTVO ZDRAVLjA Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar MINISTARSTVO FINANSIJA Ministar, Dušan Vujović
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA Ministar, Aleksandar Vulin 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE Ministar, dr Kori Udovički 
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE (Оdbor za zdravlje i porodicu) 

Poštovani,

Podsećamo Vas da je u Vladi Republike Srbije 21.novembra 2014. godine održan sastanak kojem su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić, ministar finansija Dušan Vujović, državni sekretar Ministarstva finansija Nenad Mijailović, načelnik sektora za budžet Slavica Manojlović, državni sekretar Ministarstva zdravlja prof. dr Berislav Vekić sa saradnicima i predstavnici
reprezentativnih sindikata. 

Na navedenom sastanku državni sekretar Ministarstva fiiaisija Nenad Mijailović je prisutne obavestio da sopstvena sredstva zdravstvenih ustanova ostaju i u 2015. godini jer se nisu stekli uslovi za primenu člana 47. Zakona o budžetskom sistemu.
Obaveštavamo Vas da su direktori pojedinih zdravstvenih ustanova dobili obaveštenje od predstavnika Komore zdravstvenih ustanova da od 01. januara 2015.godine ostaju bez sopstvenih 
sredstava. 
Obzirom da je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu već u skupštinskoj proceduri, nadamo se da ćete uvažiti više puta upućen zahtev sindikata da prihodi koje ostvare ustanove u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite zadrže karakter sopstvenih prihoda.

Ukoliko se ustanovama u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite oduzmu sopstveni prihodi, pored toga što će se ugroziti normalno funkcionisanje istih, preko 15.000 zaposlenih koje ne prepoznaje RFZO, odnosno koji platu primaju iz sopstvenih prihoda ustanove, će ostati bez ikakvih primanja, što će dalje urušiti navedene delatnosti i ostaviti zaposlene bez zarada.

Da li želite da svoja prava ponovo branimo na ulici?
Apelujemo da preduzmete sve mere u skladu sa Vašim nadležnostima kako bi navedene ustanove 
zadržale sopstvene prihode.
U suprotnom posledice će biti nesagledive.
Očekujemo Vaše postupanje po hitnom postupku i obaveštavanje o našem zahtevu, kako bi se sprečila panika među zaposlenima izazvana nejasnoćama u pogledu primedže Zakona o budžetskom 
sistemu.

S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

Beograd, 12.12.2014. godine
PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA DELATNOST ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Obaveštavamo članstvo o aktivnostima Sindikata vezano za pregovore koji se vode sa pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije povodom zaključivanja PKU za delatnost zdravstva i socijalne zaštite.
Održano je više sastanaka u Ministarstvu zdravlja radi usaglašavanja stavova predstavnika reprezentativnih sindikata i pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije. Očekujemo da se pregovori završe u toku sledeće nedelje i da se nakon toga članovi ROS-a izjasne o predloženom tekstu PKU za delatnost zdravstva.
٭٭٭
Pregovori za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu vode se svakog utorka i petka.
Radni tekst PKU za socijalnu zaštitu je usaglašen sa resornim ministarstvom.
Ostalo je da se izjasne predstavnici Ministarstva finansija.
U toku su pregovori sa predstavnicima Uprave za bezbednost i zdravlje na radu radi usaglašavanja stavova vezanih za skraćeno radno vreme i bezbednost i zdravlje na radu.
Pregovori se nastavljaju sledeće nedelje.

Beograd, 28.11.2014. godine
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite da je nakon višednevnog insistiranja našeg Sindikata, Ministarstvo finansija objavilo na svom sajtu Uputstvo za primenu Zakona o privremenom uređnvanju osnovice za obračun i isplatu plata....
Ha sastanku održanom u Vladi Republike Srbije 21.11.2014. godine, Ministar finansija Dušan Vujović je rekao da će Uputsvo biti doneto istog dana.
Navedeno uputstvo je objavljeno na sajtu Ministarstva finansija danas 28.11.2014. godine. Svaka čast ministre, Vi baš držite reč.

Beograd, 27.11.2014. godine
Republički odbor Sindikata na sednici održanoj 26. novembra 2014. godine razmatrao je radno – pravni i materijalni položaj članstva sindikata i svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštitite i konstatovao sledeće:
Obezbeđeno je da se otpremnina za odlazak u penziju isplaćuje u visini tri zarade, kako je to utvrđeno Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija sa proširenim dejstvom.
Naš Sindikat je takođe, obezbedio da nadležno ministarstvo dostavi novu instrukciju vezano za obračun i isplatu plata zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti zbog umanjenja plata.
Na zahtev našeg Sindikata sopstveni prihodi ustanova ostaju i u narednoj godini.
Problem zaposlenih u stomatologiji je u postupku rešavanja i očekuje se isplata zaostalih plata početkom naredne godine.
Odobren je prijem novih zaposlenih u zdravstvu radi popune nedostajućih kadrova.
Pregovori sa predstavnicima Ministarstva zdravlja vezano za platne razrede i Poseban kolektivni ugovor za oblast zdravstva su za sada zadovoljavajući i u najvećoj meri predlozi našeg Sindikata su usaglašeni sa Ministarstvom zdravlja.
Predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na sastanku održanom 26. novembra 2014. godine su osporili zajednički predlog Ministarstva zdravlja i reprezentativnih sindikata vezano za platne razrede i platne grupe. Predstavnici Ministarstva zdravlja i reprezentativnih sindikata su ostali pri svom predlogu.
Pregovori sa predstavnicima Vlade Republike Srbije za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite su intezivirani i obavljaju se dva puta nedeljno. Kompletan tekst predloga PKU koji su dostavili reprezentativni sindikati za oblast socijalne zaštite je razmotren sa predstavnicima Vlade RS. Pregovori se nastavljaju 27. novembra 2014. godine.
Pregovori za Poseban kolektivni ugovor za oblast zdravstva nastavljaju se 1., a za platne razrede 2. decembra 2014. godine, o čemu će članstvo biti blagovremeno izvešteno.
Republički odbor Sindikata je zaključio da se za sada pregovori sa resornim ministarstvima i Vladom Republike Srbije obavljaju na zadovoljavajući način.
U slučaju osporavanja prava zaposlenih Sindikat će nastaviti sa ranije započetim aktivnostima.
Podsećamo da Odluka o štrajku nije stavljena van snage već je privremeno zamrznuta, dok traju pregovori.
Od rezultata pregovora zavise dalje aktivnosti Sindikata.

Beograd, 24.11.2014. godine
Broj 220/14 Beograd, 24.11.2014. godine
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
Ministar, Aleksandar Vulin
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, dr Kori Udovički
PREDMET: ZAHTEV ZA IZUZIMANjE NAKNADE ZA TOPLI OBROK I REGRES OD UMANjENjA PLATE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI
Poštovani,
U skladu sa obavljenim razgovorima na sastanku održanom u Vladi Republike Srbije dana 24.11.2014.godine, kojem su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović sa saradnicima, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da mesečnu naknadu za ishranu (topli obrok) i regres za godišnji odmor izuzmete iz umanjenja plata.
Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/2014) u osnovicu neto prihoda ne uračunavaju se oni elementi plate koje zakon inače i ne podvodi pod osnovnu neto platu - naknada za ishranu u toku rada i regres za godišnji odmor i druge različite naknade troškova...
Podsećamo Vas da je članom 4. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik PC", br. 34/2001, 92/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014) propisano da koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku dana i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.
Prilikom donošenja Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, odnosnoUredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS“ br. 44/2001...) na ime naknade za ishranu u toku rada i 1/12 regresa za korišćenje godišnjeg odmora koeficijenti su uvećani za 3,17 osnovice cene rada.
S obzirom na navedeno, Sindikat zahteva da iznos od 3,17 osnovice cene rada izuzmete kao element plate, jer no zakonu isti ne čini osnovnu platu.
Sindikat ocenjuje da je zahtev opravdan i apsolutno u skladu sa pozitivnim propisima i zahteva da zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imaju isti status kao i svi zaposleni u javnom sektoru.
Napominjemo da se u delu javnog sektora zaposlenima ne umanjuje plata ni za minuli rad, ni za perpec, ni za topli obrok,
Do kada da trpimo diskriminaciju, a mere Vlade Republike Srbije naglašavaju jednak položaj svih zaposlenih u javnom sektoru?
Očekujemo da no hitnom postupku preduzmete sve mere koje su u Vašoj nadležnosti u zaštiti prava zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Otvoreni smo za razgovor radi iznalaženja rešenja i prestanka diskriminacije zaposlenih u ovim delatnostima.
S poštovanjem,
Dr Zoran Savić

Izvor: www.sekcijamladih.org

Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite da je nakon jučerašnje konferencije za štampu reprezentativnih sindikata društvenih delatnosti i inicijative koju je pokrenuo naš Sindikat vezano za nezakonito umanjenje plate zaposlenima čija je neto plata niža od 25.000,00 dinara, zakazan hitan sastanak u Vladi Republike Srbije.

Sastanku su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović sa saradnicima.

Predsednik Sindikata dr Z.Savić je ukazao na aktuelne probleme, nakon čega je dogovoreno sledeće:

1 .Ministarstvo finansija će dati novu instrukciju vezano za isplatu plata zaposlenima na način da svi zaposleni čija je neto plata niža od 25.000,00 dinara zadrže svoju dosadašnju neto platu i ista ne može biti predmet umanjenja.
2. U toku naredne nedelje Ministarstvo finansija će odgovoriti na zahtev našeg Sindikata da naknada za regres i topli obrok bude izuzeta od umanjenja.
3. Prihvaćena je inicijativa našeg Sindikata da ustanove u delatnosti zdravstva zadrže institut sopstvenih prihoda.
4. Sindikat je zahtevao da se obračun plata vrši na jedinstven način u svim zdravstvenim ustanovama.
Ovakav predlog Sindikata je prihvaćen od strane resornih ministarstava.
Očekujemo da nadležno ministarstvo blagovremeno uputi instrukciju zdravstvenim ustanovama, kako bi se zaposlenima od početka naredne godine vršio obračun plata na jedinstven način.
5. Predsednik Sindikata je zahtevao da se obračun minulog rada vrši na jedinstven način za sve zaposlene.

Obzirom da sastanku nisu prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava za ovo pitanje, ostali smo uskraćeni za odgovor.
Nakon sastanka sa premijerom, održan je i sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija kojem su prisutvovali i ostali predstavnici reprezentativnih sindikata u zdravstvu.

U razgovorima je ponovljeno da je usvojen jedan od zahteva Sindikata za popunu radnih mesta do kadrovskog plana i da se očekuje raspisivanje konkursa za prijem novih zaposlenih.

Dogovoren je nastavak pregovora za zaključivanje PKU za delatnost zdravstva naredne nedelje.

Beograd, 14.11.2014. godine
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti zahteva da se po hitnom postupku izvrši izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013).
Članom 47. stav 1. propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje pripadnost sopstvenih prihoda korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.
Članom 47. stav 2. propisano je da izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe zakona kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda koje ostvare ustanove osnovane od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, nad kojima osnivač, preko direktnih korisnika budžetskih sredstava, vrši zakonom utvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja, uključujući i zavode za izvršenje krivičnih sankcija, kao i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, prestaju da važe 1. januara 2015. godine, ukoliko se za to stvore tehnički uslovi.
Dakle, ukoliko se ustanovama u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite oduzmu sopstveni prihodi, pored toga što će se ugroziti normalno funkcionisanje istih, preko 10% zaposlenih koje ne prepoznaje RFZO, odnosno koji platu primaju iz sopstvenih prihoda ustanove, će ostati bez ikakvih primanja, što će dalje urušiti navedene delatnosti i ostaviti zaposlene bez zarada.
Shodno navedenom, Sindikat zahteva da se izvrši izmena Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013), (odredbe izmena 93/2012 koje nisu integrisane u tekst), na način da se u članu 47. stav 3. posle reči: "ustanove kulture" dodaju reči: "i zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite čiji su osnnvačp Republika Srbija i organi lokalne vlasti,".
Napominjemo još jednom, da će u slučaju nepostupanja po iskazanom zahtevu, više od 15.000 zaposlenih ostati bez plate počev odjanuara 2015. godine.
Da li želite da svoja prava ponovo branimo na ulici?
Apelujemo da izvršite izmene i dopune navedenog zakona shodno iskazanom zahtevu.
U suprotnom posledice će biti nesagledive.
Otvoreni smo za saradnju i iznalaženje rešenja koje će biti u interesu svih.
S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

Strana 1 od 12

Klikni na sliku  za uvećanje

zzjz s

Socijalna zaštita

Reprezentativni sindikati su 7. novembra 2011. godine uputili Ministarstvu za rad i socijalnu politiku usaglašenu sindikalnu verziju Predloga posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu, uz inicijativu za započinjanje pregovora. Predlog preuzmite u .pdf formatu.

Iz privatnih ustanova

U poslednje vreme učestala su obraćanja našem Sindikatu od strane zaposlenih iz privatnih zdravstvenih ustanova i ukazivanja na nemogućnost ostvarivanja prava utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom ... opširnije

Možete nas pronaći i na Fejsbuku

i na Ju tjubu

jutjub3

Kliknite na sliku da vidite ceo tekst

Dokumenti

Statut 2011.

pdfslika

Pravilnik o dodeli pomoći članstvu

pdfslika

Pravilnik o pozajmicama sindikalnim organizacijama

Članovi organa Sindikata 2011 - 2016.

Ogledni primerak kolektivnog

ugovora kod Poslodavca

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfslika 

Povelja o solidarnosti sindikata zdravstva i socijalne zaštite jugoistočne Evrope

Prijava

Danas 1 Juče 78 Ukupno 138823

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Pretraga sajta

Nazad na vrh