Budi deo pravog tima
Borimo se za tvoju platu, čuvamo tvoje radno mesto
Svako treće i naredno dete naših članova dobija poklon čestitku

Beograd, 2.9.2015. godine
Na insistiranje našeg Sindikata, danas 02.09.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan je sastanak kojem su prisustvovali ispred navedenog ministarstva državni sekretar prof. dr Berislav Vekić sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu.
Na sastanku se razgovaralo o brojnim otvorenim pitanjima materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvu.

Posebno se razgovaralo o:
1) Primeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
2) Stomatologiji
3) Racionalizaciji
4) Postupku izrade kataloga radnih mesta

Shodno dogovoru između Vlade Republike Srbije i MMF-a broj zaposlenih u zdravstvu u narednih godinu dana bi trebalo da bude manji za oko 4000 zaposlenih.
U taj broj uračunavaju se: zaposleni sa Kosova i Metohije koji nisu radno angažovani, zaposleni u stomatologiji koji budu proglašeni tehnološkim viškom, zaposleni kojima prestaje radni odnos prirodnim odlivom, kao i deo zaposlenih nemedicinskih radnika.
Ha ovaj način omogućiće se zapošljavanje dodatnih 1.000 zdravstvenih radnika.

1) Direktori zdravstvenih ustanova će dobiti jasna uputstva vezano za primenu člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru na način da svim zaposlenima koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju, ukoliko postoji potreba za njihovim radom, NE MOŽE PRESTATI RADNI ODNOS do ispunjenja uslova propisanih zakonom o radu.
Zakon se primenjuje na sve zaposlene u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, kao i na zaposlene u ustanovama socijalne zaštite.
2) Kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji koji su dogovoreni sa reprezentativnim sindckatima ostaju na snazi u skladu sa važećim propisima. Postupak je u toku.
3) i 4) Novi sastanak na kojem će tema biti isključivo racionalizacija i izrada kataloga radnih mesta biće održan krajem sledeće nedelje.

Očekuje se da radni tekst kataloga bude pripremljen u narednih 15 dana.
Odmah po dobijanju predloga kataloga, Sindikat će preduzeti aktivnosti i dati svoja mišljenja, predloge i sugestije.
O svim pitanjima, članstvo će biti blagovremeno obavešteno.

Informaciju možete preuzeti ovde

Beograd, 1.9.2015. godine
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti da će Sindikat podneti Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Podsećamo da je Sindikat ukazivao da je zakon diskriminatorski, naročito u odnosu na zaposlene žene, još u fazi kada se isti nalazio u skupštinskoj proceduri, što smo istakli i na konferenciji za novinare održanoj 31.07.2015. godine.
Naše primedbe nisu tada uzete u razmatranje, zakon je usvojen po hitnoj proceduri, bez razmatranja na Socijalno-ekonomskom savetu, te smo prinuđeni da prava naših članova i zaposlenih zaštitimo obraćanjem Ustavnom sudu Republike Srbije.

Beograd, 12.08.2015. godine

Predsenik našeg sindikata uputio je danas ministru Zlatiboru Lončaru i državnom sekretaru Berislavu Vekiću zahtev za održavanje sastanka radi rešavanja otvorenih pitanja, koja se odnose na radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih
Poštovani,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije traži hitan prijem radi rešavanja otvorenih pitanja vezano za radno-pravni i materijalni položaj članstva našeg Sindikata i svih zaposlenih u zdravstvu.
Razgovor je neophodan i zbog stupanja na snagu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji još uvek nisu utvrđeni, a već se govori o eventualnim viškovima ostalih zaposlenih u delatnosti zdravstva.
Navedeni zakon ostavlja brojne nejasnoće u pogledu primene, a posebno bismo izdvojili član 20. u kojem je propisan prestanak radnog odnosa no sili zakona.
Napominjemo da još nije rešeno ni pitanje korišćenja prava zaposlenih na preventivno-rekreativne odmore. Da li očekujete da navedeno pravo koristimo na ulici?
Smatramo da je rešavanje ovih pitanja neodložno i očekujemo poziv za sastanak u najkraćem mogućem roku.
S poštovanjem,
Dr Zoran Savić

Dopis možete preuzeti  ovde

Beograd, 29.7.2015. godine

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti obaveštava članstvo, sve zaposlene i celokupnu javnost da se u skupštinskoj proceduri nalazi DISKRIMINATORSKI Predlog Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Navedenim zakonom predlaže se da zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju, nezavisno od propisa kojima se uređuje njegov radno-pravni status.
Dakle svim zaposlenim ŽENAMA PRESTAJE RADNI ODNOS SA NAVRŠENIH 60,5 GODINA I 15 GODINA STAŽA OSIGURANjA U 2015. GODINI ČIME SE NESUMLjIVO VRŠI DISKRIMINACIJA ZAPOSLENIH U ODNOSU HA POL, ukoliko se zaposlena i poslodavac drukčije ne sporazumeju.
Da li će svi zaposleni imati isti tretman ili će prednost imati partijski kadrovi?
Zaposleni u javnom sektoru su stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na zaposlene u preduzećima u restrukturiranju.
Vlada Republike Srbije je zaposlenima u preduzećima u restrukturiranju odobrila 200 evra po godini staža uz pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Zaposlenima u javnom sektoru se ne odobrava navedeni iznos UZ ZABRANU PRAVA HA NOVČANU NAKNADU KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE.
Odredbama navedenog zakona, dobrovoljno izjašnjavanje zaposlenih za sporazumni raskid radnog odnosa svelo sa na domen teorije, jer su dati APSOLUTNO NEPRIHVATLjIVI USLOVI.
Pitamo Vladu Republike Srbije:

    Zašto se i ovaj zakon kao i većina drugih donosi po hitnom postupku bez predhodno datog mišljenja Socijalno-ekonomskog saveta???
    Da li su zaposleni u javnom sektoru građani drugog reda?
    Hoće li već jednom prestati diskriminacija zaposlenih???

Sindikat je apsolutno protiv svakog vida diskriminacije i donošenja ovako bitnih zakona bez predhodno sprovedenog socijalnog dijaloga.
Zbog svega navedenog je za naš Sindikat ovakav predlog zakona apsolutno neprihvatljiv!!!

Saopštenje u .pdf formatu možete preuzeti ovde

 

Beograd, 14.7.2015. godine
Obaveštavamo Vas da je 13.07.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu.
Na sastanku su razmatrani kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji.
Reprezentativni sindikati su utvrdili predlog kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji: broj usluga, vrednost izvršenih usluga i dužina radnog staža.
Zahtev Sindikata je da se sprovede nova anketa sa jasno iskazanim kriterijumima za dobrovoljni raskid radnog odnosa.
Sindikati insistiraju da nakon dobrovoljnog izjašnjavanja zaposlenih, radni odnos prestane zaposlenima koji u kalendarskoj godini ispunjavaju ili kojima do ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine.
Ovi zaposleni bi uz otpremninu imali pravo na naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje sve do sticanja uslova za penziju.
Sindikat je zahtevao da se zaposlenima ne može isplatiti manja otpremnina od 200 evra (u dinarskoj protivvrednosti) po godini staža osiguranja.
Ministarstvo zdravlja će navedene zahteve Sindikata proslediti Ministarstvu finansija radi daljeg postupanja.
Nakon dobijanja mišljenja od strane Ministarstva finansija, održaće se novi sastanak na kojem bi trebalo da se utvrdi konačan predlog kriterijuma.
O terminu novog sastanka i svim detaljima vezano za ovo pitanje, bićete blagovremeno obavešteni.

Beograd, 10.7.2015. godine
Obaveštavamo Vas da je 09.07.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu.
Na sastanku su razmatrani kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji.
Predlog kriterijuma još uvek nije usaglašen.
Nakon sastanka u Ministarstvu zdravlja, Republički odbor našeg Sindikata je utvrdio predlog kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji.
Naš Sindikat će predlog kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji obrazložiti reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu.
Po usaglašavanju stavova, takav predlog će biti poslat Ministrastvu zdravlja na dalje postupanje.
Sindikat će insistirati da nakon dobrovoljnog izjašnjavanja na osnovu predhodno sprovedene ankete sa jasno iskazanim kriterijumima (iznos otpremnine, prava kod nacionalne službe za zapošljavanje, pravo na penziju.....), kriterijumi budu rezultat rada, dužina radnog staža i socijalni status.
Pregovori se nastavljaju sledeće nedelje.

Beograd, 10.7.2015. godine
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu da je dana 2.jula 2015. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 59/2015, objavljena Uredba o izmenama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.
Od promena koje se uvode izdvojili bismo mogućnost da se podnese molba Komisiji za davanje saglasnosti za veći broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod korisnika javnih sredstava, od onog broja zaposlenih koje su ustanove imale 1. marta 2014. godine.
Napominjemo da je članom 4. Uredbe (odredbe izmene 22/2015 koje nisu integrisane u tekst) propisano da korisnici javnih sredstava koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe dobili generalnu saglasnost Komisije iz člana 8. stav 2. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/13, 21/14, 66/14 i 118/14 - u daljem tekstu: Uredba) dužni su da do 31. marta 2015. godine, preko nadležnog organa iz člana 5. st. 1. i 3. Uredbe, odnosno neposredno (član 5. stav 2. Uredbe) podnesu Komisiji plan usklađivanja broja zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, tako da ukupan broj ovih lica ne bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme kod tog korisnika, počev od 1. jula 2015. godine.

Strana 1 od 15

Zakoni

Novi Zakon o radu

Poseban kolektivni ugovor
za zdravstvo
2015.

Zakon o zdr. zaštiti

Zakon o soc. zaštiti

pdfslika

Poseban kolektivni ugovor
za socijalnu zaštitu - 2015.

 

 

Klikni na sliku  za uvećanje

zzjz s

Iz privatnih ustanova

U poslednje vreme učestala su obraćanja našem Sindikatu od strane zaposlenih iz privatnih zdravstvenih ustanova i ukazivanja na nemogućnost ostvarivanja prava utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom ... opširnije

Možete nas pronaći i na Fejsbuku

i na Ju tjubu

jutjub3

Kliknite na sliku da vidite ceo tekst

Dokumenti

Statut 2011.

pdfslika

Pravilnik o dodeli pomoći članstvu

pdfslika

Pravilnik o pozajmicama sindikalnim organizacijama

Članovi organa Sindikata 2011 - 2016.

 

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfslika 

Povelja o solidarnosti sindikata zdravstva i socijalne zaštite jugoistočne Evrope

Prijava

Danas 86 Juče 123 Ukupno 161901

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Pretraga sajta

Nazad na vrh