Budi deo pravog tima
Borimo se za tvoju platu, čuvamo tvoje radno mesto
Svako treće i naredno dete naših članova dobija poklon čestitku

Preuzeto sa: www.zdravko.org.rs

 Beograd, 30.7.2014. godine

Na zahtev članstva Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, obaveštavamo Vas da se nova izmena odredbe člana 108. Zakona o radu, koji je stupio na snagu 29. jula 2014. godine, kojim se uređuje da pravo na uvećanu zaradu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, najmanje 0,4% od osnovice ne primenjuje na zaposlene u javnom sektoru odnosno, zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.
Na zaposlene u javnom sektoru, odnosno zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, u skladu sa članom 2. Zakona o radu, primenjuje se poseban zakon za obračun i isplatu plata, dodataka i ostalih primanja i to Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. Glasnik RS“ br. 48/91... i 23/13 drugi zakon).
To praktično znači da nema promena u odnosu na dosadašnji način obračuna uvećanja zarade po osnovu minulog rada.

Obaveštenje možete preuzeti ovde

Beograd, 14.7.2014. godine
Zaposlenima i svim građankama i građanima Srbije ! Decenijama unazad trošeno je više nego što je stvarano i ceh za naplatu je morao doći. Građanima je obećavan bolji život, na stotine hiljada novih radnih mesta, reforme javnog sektora i smanjenje državnih činovnika. Dešavalo se suprotno - novac je usmeravan u džepove kriminalaca, tajkuna i političara. Do posla se najsigurnije stizalo preko partijske knjižice. Porast zaposlenih u javnom sektoru poklapao se za izbornim ciklusima i borbom za vlast.
Razmere krize, dramatična nezaposlenost i rastuće siromaštvo i zaduženost, kao i neodrživi deficit i usahle investicije najbolje pokazuju da su politički i finansijski bankrot jedini izvesni rezultat nastavljanja sa starom, uhodanom praksom.
Jesu li zaposleni, sindikati i građani krivi za to? Oni su već pokazali dovoljno strpljenja i spremnosti na žrtve i ne mogu i neće da ponovo plate tuđi ceh.
Reprezentativni sindikati - Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost su pritom nebrojeno puta pokazali spremnost da se rešenja za brojne izazove nađu kroz argumentovan i ravnopravni socijalni dijalog, odnosno strpljivo građen dogovor o izlasku iz krize, razvoju i zapošljavanju.
Ako nije tako kako objasniti zašto se ključni sistemski zakon o radu, kao i zakoni o stečaju, privatizaciji ili penzijama, donosi po hitnom postupku, bez ozbiljne široke javne rasprave i javnog slušanja u parlamentu?
Umesto da vlasti prvo ukinu sopstvene privilegije, zatvore duboke i brojne koruptivne kanale i ukinu privatne i javne monopole i ozbiljno redukuju sivu ekonomuju, novo privatizaciono zakonodavstvo i ozakonjena praksa visokokoruptivnih i netransparentnih direktnih nagodbi govore da će se opet posegnuti za daljom (ras)prodajom preostalih javnih preduzeća u korist najbogatijih.
Na drugoj strani, reforme, već više puta reformisanog radnog i socijalnog zakonodavstva za osnovnu svrhu imaju dalje redukovanje prava zaposlenih i penzionera. Javno isticani razlozi, poput onog da će promene u Zakonu o radu omogućiti da se lakšim otpuštanjem dođe i do lakšeg zapošljavanja ne mogu da odgovore na pitanje kako je onda i pod dosadašnim "proradničkim" zakonom došlo do gubitka stotine hiljada radnih mesta?
Nema dokaza da je naše radno zakonodavstvo izvan evropskih standarda , kao i da je njegova promena ključan faktor ozdravljenja srpske privrede.
Šta znači praktično ukidanje plaćenog smenskog rada, smanjivanje otpremnina, obesmišljavanje minulog rada i limitiranje zarada ako se ne radi o daljem ceđenju već uniženih ? Istu svrhu ima i otežavanje uslova za odlazak u penziju.
Izvesno dalje sužavanje prava zaposlenih zakonima koje Vlada namerava da brzopotezno ove nedelje provuče kroz parlament, kao i najavljeno, tek privremeno na par meseci odloženo, smanjivanje plata i penzija jasno pokazuju šta nas očekuje.
U nameri da sprečimo dalje siromašenje i razvlašćivanje građana koji su izvor i utoka svake vlasti mi nameravamo da uđemo u proteste i sve druge legalne i legitimne oblike iskazivanja građanske neposlušnosti nepravednim zakonima.

PRIDRUŽITE NAM SE

Savez samostalnih sindikata Srbije             Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost
Predsednik                                               Predsednik
Ljubisav Orbović                                        Branislav Čanak

VELIKI PROTEST
NE ZAKONU O RADU!!!

Beograd, 12.7.2014. godine
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije poziva svoje članove, sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, sve zaposlene, nezaposlene i sve zainteresovane građane da jasno kažu NE PREDLOŽENOM ZAKONU O RADU koji umanjuje prava radnika i daje odrešene ruke poslodavcima da mogu otkazati ugovor o radu bez ikakvih ograničenja.
Veliki protest koji organizuju sindikalne centrale Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, održaće se u utorak 15.07.2014. godine u 11 časova, u Beogradu, na Trgu Nikole Pašića.
Dođimo svi!!!!!!
Jednom kada se umanje radnička prava, povratka nazad više nema!!!
Ne dozvolimo povratak u robovlasništvo!!!
Izbori se za svoja i prava naših pokolenja!!!

Nasilјe nad zaposlenima, koje pokušava da se izvrši izmenama Zakona o radu, bez javne rasprave, predstavlјa otvoreno podaništvo stranim interesima, jer još niko razuman nije rekao da je visok stepen radničkih prava uzrok lošeg ekonomskog stanja u Srbiji.
Atak na zarade, koje su najmanje u Evropi, odbijanje da se definiše minimalna zarada, iako to čine i najrazvijenije zemlјe, olakšano otpuštanje u zemlјi gde je stopa nezaposlenih najviša u Evropi, a šanse za novo zapošlјavanje nikakve - najvažniji je pravac i cilј kreatora ovog zakona, kako bi radnike učinili još siromašnijim i time pogodnijim za izrablјivanje. 
Nemogućnost zapošlјavanja i nesigurnost radnog mesta već je učinilo da mladi lјudi u Sbiji nemaju perspektivu, dok su svi ostali u strahu od gubitka posla i još veće bede koja im preti. 
Samozvani levičari i patriote nisu rešili kriminalne privatizacije, nisu pronašli investitore, nisu oživeli preduzeća i pokrenuli ekonomski oporavak Srbije, ali zato uspešno žrtve tragične ekonomske situacije proglašavaju glavnim krivcima. 
Javne rasprave o novom zakonu o radu ipak će biti. Ako ne one kakva se održava u mnogim zemlјama sveta, a i kod nas je predviđene zakonom, biće je na trgovima, u preduzećima, fabričkim krugovima, ulicama i drugim mestima širom Srbije i na njoj će učestvovati svi oni na koje se zakon odnosi, a to su radnici i svi drugi građani Srbije. I takva javna rasprava ući će u istoriju i ostati zabeležena za generacije koje dolaze, kao primer neravnopravne borbe građana za bolјu Srbiju. 
Pa i ako ovu bitku narod privremeno izgubi, pokolјenja će je pamtiti, a pobednicima će vreme suditi. 
Neće biti zaboravlјeno ni zahvalјivanje strancima na podršci u borbi protiv svog naroda, ali i zahvalnost stranih poslodavaca što se zakon, iako protiv svog naroda, donosi u njihovu korist.

polavePokrajinski odbor je doneo Odluku da za pomoć članovima čiji su domovi pretrpeli štetu u poplavama uplati iznos od 300.000,00 dinara. Pomoć je uplaćena na račun Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Komisija, koju je imenovao Repbulički odbor, će nakon 15.jula razmatrati sve prispele zahteve. Stoga upućujemo članove sa područja AP Vojvodine (Sremska Mitrovica, Rača, Šid, Morović, Višnjičevo, Jamena i dr) čiji domovi su pretrpeli štetu u poplavama, da se obrate svojim predsednicima sindikalnih organizacija za više informacija oko ove sindikalne aktivnosti i podnesu zahteve sa potrebnom dokumentacijom Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.. U slučaju potrebe i većeg broja podnetih zahteva iz Vojvodine Pokrajinski odbor će opredeliti i dodatna finansijska sredstva za ove namene.

 

JASNI ZAKLjUČCI SA POKRAJINSKOG ODBORA – ODLUČNO SE SUPROSTAVITI DALjOJ DEHUMANIZACIJI RADA I SMANjENjU PRAVA ZAPOSLENIH

POS 24Na sednici Pokrajinskog odbora, održanoj 17. juna 2014. godine u Novom Sadu, u sklopu rasprave o aktuelnoj situaciji i aktivnostima sindikata, članovi Pokrajinskog odbora su ukazali na rastuće probleme u oblastima zdravstva i socijalne zaštite.

U središtu rasprave bile su:

1. Izmene i dopune Zakona o radu kojima se, po mišljenju svih učesnika u raspravi, znatno umanjuju dostignuta radna prava zaposlenih utvrđena postojećim Zakonom o radu i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove, sa proširenim dejstvom (dodaci na platu za minuli, prekovremeni, smenski i noćni rad; dodatak za vreme pripravnosti; plaćeno odsustvo; prava sindikalnih predstavnika; prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i dr.).

2. Pitanja materijalnog i radno-pravnog položaja članstva i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti: najavljeno umanjenje plata zaposlenih u javnom sektoru za 10% i donošenje Zakona o platnim razredima, smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3%, zabrana zapošljavanja, primena kapitacije, status zdravstvenih ustanova u kojima se deo prihoda ostvaruje na tržištu, Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove i Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu, kao i otvoreno pitanje važenja potpisanih kolektivnih ugovora u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite nakon usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.

Nakon rasprave usvojeni su sledeći

ZAKLjUČCI:

1. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine zahteva odlučno vođstvo sindikalnih centrala, koje učestvuju u pregovorima za izmene i dopune Zakona o radu, u sprečavanju dehumanizacije rada i smanjenju prava zaposlenih. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine zahteva od Saveza samostalnih sindikata Srbije odlučnu i snažnu sindikalnu borbu, koja će doneti rezultate.

2. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine daje punu podršku Republičkom odboru sindikata na instistiranju na očuvanju socijalnog dijaloga i organizovanju Tribine sa temom „Mere Vlade RS i položaj zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite“. Organizovanje Tribine je prilika da reprezentatitivni sindikati sa predstavnicima nadležnih institucija i ministarstava razgovaraju o svim otvorenim pitanjima materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih, uz aktivno učešće članova pokrajinskog i okružnih-gradskog odbora sindikata.

3. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine predlaže Republičkom odboru sindikata da donese odluku o organizovanju protesta. Predlaže se da se protest zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti organizuje u roku od dve nedenje nakon održavanja Tribine.

JASNI ZAKLjUČCI SA POKRAJINSKOG ODBORA – ODLUČNO SE SUPROSTAVITI DALjOJ DEHUMANIZACIJI RADA I SMANjENjU PRAVA ZAPOSLENIH

POS 24Na sednici Pokrajinskog odbora, održanoj 17. juna 2014. godine u Novom Sadu, u sklopu rasprave o aktuelnoj situaciji i aktivnostima sindikata, članovi Pokrajinskog odbora su ukazali na rastuće probleme u oblastima zdravstva i socijalne zaštite.

U središtu rasprave bile su:

1. Izmene i dopune Zakona o radu kojima se, po mišljenju svih učesnika u raspravi, znatno umanjuju dostignuta radna prava zaposlenih utvrđena postojećim Zakonom o radu i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove, sa proširenim dejstvom (dodaci na platu za minuli, prekovremeni, smenski i noćni rad; dodatak za vreme pripravnosti; plaćeno odsustvo; prava sindikalnih predstavnika; prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i dr.).

2. Pitanja materijalnog i radno-pravnog položaja članstva i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti: najavljeno umanjenje plata zaposlenih u javnom sektoru za 10% i donošenje Zakona o platnim razredima, smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3%, zabrana zapošljavanja, primena kapitacije, status zdravstvenih ustanova u kojima se deo prihoda ostvaruje na tržištu, Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove i Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu, kao i otvoreno pitanje važenja potpisanih kolektivnih ugovora u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite nakon usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.

Nakon rasprave usvojeni su sledeći

ZAKLjUČCI:

1. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine zahteva odlučno vođstvo sindikalnih centrala, koje učestvuju u pregovorima za izmene i dopune Zakona o radu, u sprečavanju dehumanizacije rada i smanjenju prava zaposlenih. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine zahteva od Saveza samostalnih sindikata Srbije odlučnu i snažnu sindikalnu borbu, koja će doneti rezultate.

2. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine daje punu podršku Republičkom odboru sindikata na instistiranju na očuvanju socijalnog dijaloga i organizovanju Tribine sa temom „Mere Vlade RS i položaj zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite“. Organizovanje Tribine je prilika da reprezentatitivni sindikati sa predstavnicima nadležnih institucija i ministarstava razgovaraju o svim otvorenim pitanjima materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih, uz aktivno učešće članova pokrajinskog i okružnih-gradskog odbora sindikata.

3. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine predlaže Republičkom odboru sindikata da donese odluku o organizovanju protesta. Predlaže se da se protest zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti organizuje u roku od dve nedenje nakon održavanja Tribine.

Strana 1 od 9

Klikni na sliku  za uvećanje

zzjz s

Socijalna zaštita

Reprezentativni sindikati su 7. novembra 2011. godine uputili Ministarstvu za rad i socijalnu politiku usaglašenu sindikalnu verziju Predloga posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu, uz inicijativu za započinjanje pregovora. Predlog preuzmite u .pdf formatu.

Iz privatnih ustanova

U poslednje vreme učestala su obraćanja našem Sindikatu od strane zaposlenih iz privatnih zdravstvenih ustanova i ukazivanja na nemogućnost ostvarivanja prava utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom ... opširnije

Možete nas pronaći i na Fejsbuku

i na Ju tjubu

jutjub3

Kliknite na sliku da vidite ceo tekst

Dokumenti

Statut 2011.

pdfslika

Pravilnik o dodeli pomoći članstvu

pdfslika

Pravilnik o pozajmicama sindikalnim organizacijama

Članovi organa Sindikata 2011 - 2016.

Ogledni primerak kolektivnog

ugovora kod Poslodavca

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfslika 

Povelja o solidarnosti sindikata zdravstva i socijalne zaštite jugoistočne Evrope

Prijava

Danas 0 Juče 46 Ukupno 132828

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Pretraga sajta

Nazad na vrh