Budi deo pravog tima
Borimo se za tvoju platu, čuvamo tvoje radno mesto
Svako treće i naredno dete naših članova dobija poklon čestitku

Preuzeto sa: www.zdravko.org.rs

Beograd, 2.4.2014. godine
Tehničkoj Vladi Srbije i relevantnim instancama upućen je dopis sa zahtevima našeg sindikata za hitno uređenje farmaceutske zdravstvene delanosti odmah po formiranju nove vlasti. Dopis je potpisao predsednik dr Zoran Savić, a nastao je kao rezultat dogovora na sastanku predsednika sindikalnih organizacija koje okuplja Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbje, kao i dogovora na sednici Republičkog odbora.

Dopis u pdf formatu možete preuzeti ovde

pos 22Članovi Pokrajinskog odbora su u na svojoj sednici održanoj u Novom Sadu, 26. marta 2014. godine, razmotrili i izvojili Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine i Izveštaj Nadzornog odbora. Takodje, usvojen je i Plan prihoda i rashoda za 2014. godinu, uz konstataciju da je, u ovom trenutku punom neizvesnosti i nepoznanica, veoma teško realno i odgovorno predvideti kretanje prihoda i rashoda u tekućoj godini. 
Pokrajinski odbor je informisan i o odlukama Statutarnog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

nadzorni 2014U sredu, 19.marta 2014. godine Nadzorni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine je održao svoju redovnu sednicu. Sednica je održana u Novom Sadu, u prostorijama Sindikata. Članice Nadzornog odbora: Koviljka Belančić, Jovanka Narančić i Nada Mišćević su, u skladu sa ovlašćenjima iz Statuta, izvšile nadzor nad zakonitošću finansiranja, raspodele i upotrebe sredstava Sindikata, kao i uvid u godišnji obračun i raspodelu i uplatu sindikalne članarine. Na sednici Pokrajinskog odbora, zakazanoj za 26.mart 2014. godine, članice Nadzornog odbora će podneti izveštaj o poslovanju Sindikata.

Beograd, 7.3.2014. godine
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije u vezi sa aktivnostima ostalih sindikata, a povodom primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”, obaveštava svoje članstvo kako sledi:
Sindikat je počevši od 11.10.2013. godine, odmah po saznanju da postoji mogućnost uvođenja ovako nakaradnog i neustavnog zakona, preduzeo aktivnosti u cilju da isti ne stupi na snagu ili da ukoliko stupi zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti budu izuzeti od njegove primene. 
O neprihvatljivosti predloženih ekonomskih mera, upozoreni su Vlada Republike Srbije, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo finansija i Narodna skupština Republike Srbije. 
Tim povodom izjava predsednika Sindikata dr Zorana Savića objavljena je u dnevnom listu ”Politika”.
Zatim je održana i Javna sednica u Beogradu ispred Vlade Republike Srbije i u Novom Sadu o čemu su izvestili brojni mediji. 
Podsećamo da je Sindikat Vladi Republike Srbije i resornim ministarstvima dana 25.12.2013.godine, uputio PETICIJU sa više od 25.000 potpisa u kojoj je zahtevano pored poboljšanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih i preispitivanje ekonomskih mera Vlade Republike Srbije o povećanju PDV-a i izuzimanje zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti od plaćanja ”solidarnog poreza”.
Stavove Sindikata i saopštenje povodom ”solidarnog poreza” dana 07.02.2014. godine objavili su mnogi mediji. 
Pored brojnih radio stanica i pisanih sredstava informisanja, interesovanje za delovanje našeg Sindikat iskazale su i brojne TV ekipe. 
Dana 12.02.2014. godine održana je konferencija za novinare na kojoj su obrazloženi stavovi našeg Sindikata povodom uvođenja ”solidarnog poreza” (Tanjug, TV Prva). 
Dana 21.02.2014. godine na TV Prva, u udarnom terminu, prenet je deo izjave predsednika Sindikata dr Zorana Savića. 
Zatim je 04.03.2014.godine na RTS 2 u emisiji ”TV Mreža”, objavljen intervju predsednika Sindikata povodom ”solidarnog poreza” koji je objavljen i na sajtu Sindikata. 
Napominjemo još jednom, da je Sindikat pred Ustavnim sudom Republike Srbije dana 12.02.2014. godine POKRENUO INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU SA ZAHTEVOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE. 
Sindikat obaveštava članove, sve zaposlene i celokupnu javnost da ćemo i nadalje permanentno vršiti pritisak na Vladu Republike Srbije i resorna ministarstva u cilju izmene nakaradnih pravnih propisa, a sve do njihovog potpunog ukidanja!!! 
Sindikat podržava svaki vid aktivnosti ostalih sindikata koje predstavljaju uključenje u aktivnosti našeg Sindikata, odnosno sve one aktivnosti koje predstavljaju borbu za bolji materijalni i radno-pravni položaj svih zaposlenih u zdravstvu, uključujući i najavljeni štrajk SLFS.

Beograd, 21.2.2014. godine
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije još jednom obaveštava članstvo, zaposlene i celokupnu javnost o posledicama neustavne, nakaradne i pogubne primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”.
Sindikat je više meseci unazad upozoravao predstavnike Vlade Republike Srbije, Ministarstva finansija i Ministarstva zdravlja na nesagledive posledice koje će izazvati primena „solidarnog poreza”.
NAPOMINJEMO DA JE SINDIKAT POKRENUO INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU. 
Podsećamo da smo na sastanku održanom 03.02.2014.godine kome su prisustvovali ministar zdravlja prof. dr Slavica Đukić Dejanović i ministar finansija Lazar Krstić sa saradnicima i usmeno saopštili da će se primenom „solidarnog poreza” oporezovati svaka trudnica i porodilja zaposlena u javnom sektoru, pa čak i one koje primaju minimalnu zaradu, iz razloga što naknada zarade kasni i po više meseci, a zatim se isplaćuje u jednom mesecu. 
Odgovoreno je da problem postoji i da će se rešiti. 
Navešćemo samo jedan od mnogobrojnih primera katastrofalnih posledica primene „solidarnog poreza”.
Sindikatu se obratila za pomoć porodilja, lekar po struci, čija mesečna naknada zarade iznosi 59.000,00 dinara. 
Kako je naknadu zarade za novembar 2013. godine, decembar 2013. godine i januar mesec 2014. godine primila u februaru 2014. godine, dakle u ukupnom iznosu od 177.000,00 dinara, morala je da plati „solidarni porez” u ukupnom iznosu od 27.250,00 dinara!!!!!!!!!!! 
Dakle, porodilja koja ima primanja ispod limita od 60.000,00 dinara, pored toga što joj je naknada zarade kasnila više od tri meseca, platila je „solidarni porez” u ukupnom iznosu od 27.250,00 dinara, odnosno dodatno je kažnjena i umesto tri, primila je dve i po naknade zarade!!!!! 
Umesto da država plati kamatu na to što kasni sa isplatom naknade zarade više meseci, ona čak OTIMA i od trudnica i porodilja!!!!!!!!! 
Da li nadležni organi i institucije znaju koliko je novčanih sredstava mesečno potrebno izdvojiti samo za osnovne potrebe koje iziskuje nega deteta!!?????? 
Da li se država na ovakav način bori protiv bele kuge????? 
U Srbiji trenutno postoji nedovoljan broj lekara i medicinskih sestara, a država onemogućava novo zapošljavanje potrebnog kadra. 
Veliki broj zdravstvenih radnika odlazi u inostranstvo, pa se broj zaposlenih smanjuje. 
Ali to nije najgore. 
OVAKVE MERE VLADE DOPRINOSE ŠIRENJU EPIDEMIJE ”BELE KUGE” U SRBIJI. SAMO NAPRED, USKORO NAS NEĆE BITI! 
Sindikat obaveštava članove, sve zaposlene i celokupnu javnost da ćemo i nadalje permanentno vršiti pritisak na Vladu Republike Srbije i resorna ministarstva u cilju izmene nakaradnih pravnih propisa!!!

pos21NEZADOVOLJSTVO ČLANOVA SINDIKATA I ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI JE SVE VEĆE - jedinstveni su bili u oceni članovi Pokrajinskog odbora sindikata na sednici održanoj 11.02.2014.u Novom Sadu. Stoga Pokrajinski odbor insistira da Republiči odbor Sindikata nastavi aktivnosti vezane za rešavanje specifičnih problema zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i da se dosledno poštuju odluke donete na Javnoj sednici održanoj 12.12.2013- u Novom Sadu o nastavku aktivnosti, sa svim oblicim pritiska.
Članovi Pokrajinskog odbora zahtevaju od Republilkog odbora da ne donosi odluke o aktivnostima bez definisanja konkretnih zahteva i predloga, ali i da ne zautavlja započete aktivnosti bez argumenata i postignutih rezultata.

 

Beograd, 3.2.2014. godine
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je na sastanku održanom 03.02.2014.godine kome su prisustvovali ministar finansija Lazar Krstić i ministar zdravlja prof. dr Slavica Đukić Dejanović sa saradnicima, postignuta saglasnost za produženje roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom („Službeni glasnik RS”, br. 36/10 i 42/10 i 46/13-dr. propis, 74/13 – dr. propis i 97/13 dr. propis), do kraja 2014. godine.

Strana 1 od 7

Klikni na sliku  za uvećanje

zzjz s

Socijalna zaštita

Reprezentativni sindikati su 7. novembra 2011. godine uputili Ministarstvu za rad i socijalnu politiku usaglašenu sindikalnu verziju Predloga posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu, uz inicijativu za započinjanje pregovora. Predlog preuzmite u .pdf formatu.

Iz privatnih ustanova

U poslednje vreme učestala su obraćanja našem Sindikatu od strane zaposlenih iz privatnih zdravstvenih ustanova i ukazivanja na nemogućnost ostvarivanja prava utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom ... opširnije

Možete nas pronaći i na Fejsbuku

i na Ju tjubu

jutjub3

Kliknite na sliku da vidite ceo tekst

Dokumenti

Statut 2011.

pdfslika

Pravilnik o dodeli pomoći članstvu

pdfslika

Pravilnik o pozajmicama sindikalnim organizacijama

Članovi organa Sindikata 2011 - 2016.

Ogledni primerak kolektivnog

ugovora kod Poslodavca

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfslika 

Povelja o solidarnosti sindikata zdravstva i socijalne zaštite jugoistočne Evrope

Prijava

Danas 24 Juče 39 Ukupno 127526

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Pretraga sajta

Nazad na vrh