Budi deo pravog tima
Borimo se za tvoju platu, čuvamo tvoje radno mesto
Svako treće i naredno dete naših članova dobija poklon čestitku

Beograd, 23.10.2014. godine

Reprezentativni sindikati javnog sektora na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Samostalni sindikat obrazovanja Srbije, Samostalni sindikat uprave Srbije, Samostalni sindikat kulture Srbije, Samostalni sindikat pravosuđa Srbije i Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije iskazuju ogorčenje u ime članstva i svih zaposlenih u javnom sektoru i najoštrije osuđuju odluku Vlade Republike Srbije o usvajanju Zakona o privremenom umanjenju plata zaposlenih u javnom sektoru.
Ova takozvana „privremena mera" umanjenja zarada trajaće duže od tri godine.
Sav teret finansijske i ekonomske krize svaljuje se na leđa zaposlenih u javnom sektoru i penzionera. Istovremeno vrši se rebalans budžeta u kojem se političkim strankama dodatno izdvaja još 650 miliona dinara a drugima se umanjuju i onako niske plate i zarade.
Sindikati javnog sektora smatraju da bi se mnogo veći efekti postigli da država realizuje sledeće mere:

    - uvođenje sive ekonomije u legalne tokove (480 milijardi dinara se godišnje obrne na sivom tržištu),
   - povećanje naplate nenaplaćenih poreza i doprinosa, posebno tajkunskih preduzeća (nenaplaćeni dug no ovom osnovu iznosi 50 milijardi dinara),
    - smanjenje izdvajanja za političke partije,
   -  smanjenje broja nepotrebnih agencija,
    - prestanak nekontrolisanog političkog zapošljavanja u državnim organima i javnim službama,
    - smanjivanjem plata direktora agencija i javnih preduzeća koji imaju veće plate od premijerske.

Sindikat nije protiv mera štednje, ali ne selektivno već jednako za sve.
Pokrenuti štrajkovi policije i prosvete su samo početak talasa nezadovoljstva i štrajkova zaposlenih u javnom sektoru.

Beograd, 23.10.2014. godine

Predsednik dr Zoran Savić uputio je ministrima dr Zlatiboru Lončaru, Aleksandru Vulinu, dr Kori Udovički i skupštinskom Odboru za zdravlje i porodicu - predsednici, prof. dr Slavici Đukić Dejanović
ODLUKU O STUPANjU U JEDNODNEVNI GRANSKI ŠTRAJK,
na osnovu člana 2.,3.,4. i 11. Zakona o štrajku i Odluke Republičkog odbora Sindikata br. 191/14 od 16.10.2014. godine o organizovanju jednodnevnog štrajka zaposlenih u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite u Republici Srbiji. Predsedništvo Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije sprovodi

ODLUKU O STUPANjU U JEDNODNEVNI GRANSKI ŠTRAJK

1. Jednodnevni granski štrajk zaposlenih organizuje se radi ispunjavanja sledećih zahteva:

    A) IZUZIMANjE ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE OD UMANjENjA ZARADA
    B) ZAKLjUČIVANjE POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA OBLAST ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE
    V) JEDINSTVENOG SAGLEDAVANjA SVIH ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

2. Jednodnevni granski štrajk zaposlenih održaće se dana 05.11.2014. godine.
3. Jednodnevni granski štrajk zaposlenih ispoljava se prekidom rada, okupljanjem zaposlenih u ustanovi i čitanjem Proglasa, uz poštovanje minimuma procesa rada.
4. Štrajkački odbor čine članovi Predsedništva Sindikata koji vode štrajk i zastupaju interese zaposlenih.

Beograd, 22.10.2014. godine

Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja kojem su prisustvovali državni sekretar pri Ministarstvu zdravlja prof. dr Berislav Vekić, članovi Komisije za izradu platnih razreda i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu, razgovaralo se o predlogu platnih razreda i drugim otvorenim pitanjima.
Još jednom je zahtevano da svi zaposleni u javnom sektoru imaju isti tretman u vezi sa platnim razredima.
Napominjemo, da je predlog našeg Sindikata vezano za platne razrede zaposlenih u zdravstvu u najvećem delu prihvaćen.
Takođe, na sastanku se razgovaralo i o položaju zaposlenih u stomatologiji, o mogućnostima rešavanja dugovanja zdravstvenih ustanova prema dobavljačima, a prvenstveno KC-a u Novom Sadu i Kragujevcu i ustanova koje su u blokadi.
Profesor Vekić je najavio mogućnost rešavanja problema zaposlenih u stomatologiji u najskorije vreme, prevođenjem dela zaposlenih u ”ugovorene”, a za ostale putem socijalnog programa.

kzs14okt14Beograd, 14.10.2014. godine
Na konferenciji za štampu pod nazivom ”Smanjenje plata, kap koja preliva čašu”, koja je održana 14.10.2014. godine u Medija centru, predstavnici reprezentativnih sindikata u zdravstvu izneli su stavove povodom najavljenih mera Vlade Republike Srbije i najavili mogućnost organizovanja štrajka.

Beograd, 7.10.2014. godine
Ha sastanku održanom 07.10.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, dogovorili su se da održe konferenciju za štampu sa temom:

”SMANjENjE PLATA, KAP KOJA PRELIVA ČAŠU”

Beograd, 2.10.2014. godine

Na današnjem sastanku, održanom u Vladi Republike Srbije, kojem su prisustvovali ministar zdravlja ass. dr Zlatibor Lončar, sa državnim sekretarima i potpredsednica Vlade, ministar Kori Udovički sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata u zdravstvu, razgovaralo se o aktuelnim pitanjima i to

-Najavljenom umanjenju zarada

-Platnim razredima

-Posebnom kolektivnom ugovoru

-Drugim pitanjima (sopstveni prihodi, minuli rad, instrukcije RFZO...)

O umanjenju zarada nije postignut dogovor, a predstavnici nadležnih ministarstava nisu izneli ni konkretan predlog po tom pitanju.

Dogovoreno je da se najkasnije do sredine oktobra 2014. godine održi sastanak na kojem će se razgovarati o predlogu platnih razreda i Posebnom kolektivnom ugovoru. Tada će predstavnici ministarstva dati odgovore i na ostala aktuelna pitanja o kojima je danas razgovarano.

Beograd, 4.9.2014. godine
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da su ovlašćeni predstavnici Sindikata obavili razgovore sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom nezakonite instrukcije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj 121-1608/14 od 15.08.2014. godine.
Podsećamo još jednom da se instrukcija odnosi na isplatu otpremnine prilikom odlaska u penziju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama u visini dve prosečne zarade, a ne na način kako je to propisano članom 107. stav 1. tačka 1) Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom, dakle najmanje u visini tri prosečne plate zaposlenog u momentu isplate, s tim što tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne plate po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.
Nakon obavljenih razgovora, nedvosmisleno je konstatovano da navedena instrukcija nije u saglasnosti sa Zakonom o radu i da će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u najkraćem mogućem roku odgovoriti Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da se isplata otpremnine prilikom odlaska u penziju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama vrši u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom.
Nakon davanja mišljenja nadležnog ministarstva, Sindikat očekuje da Republički fond za zdravstveno osiguranje po hitnom postupku povuče navedenu nezakonitu instrukciju

Strana 1 od 10

Klikni na sliku  za uvećanje

zzjz s

Socijalna zaštita

Reprezentativni sindikati su 7. novembra 2011. godine uputili Ministarstvu za rad i socijalnu politiku usaglašenu sindikalnu verziju Predloga posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu, uz inicijativu za započinjanje pregovora. Predlog preuzmite u .pdf formatu.

Iz privatnih ustanova

U poslednje vreme učestala su obraćanja našem Sindikatu od strane zaposlenih iz privatnih zdravstvenih ustanova i ukazivanja na nemogućnost ostvarivanja prava utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom ... opširnije

Možete nas pronaći i na Fejsbuku

i na Ju tjubu

jutjub3

Kliknite na sliku da vidite ceo tekst

Dokumenti

Statut 2011.

pdfslika

Pravilnik o dodeli pomoći članstvu

pdfslika

Pravilnik o pozajmicama sindikalnim organizacijama

Članovi organa Sindikata 2011 - 2016.

Ogledni primerak kolektivnog

ugovora kod Poslodavca

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfslika 

Povelja o solidarnosti sindikata zdravstva i socijalne zaštite jugoistočne Evrope

Prijava

Danas 55 Juče 73 Ukupno 135543

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Pretraga sajta

Nazad na vrh