Budi deo pravog tima
Borimo se za tvoju platu, čuvamo tvoje radno mesto
Svako treće i naredno dete naših članova dobija poklon čestitku

Nasilјe nad zaposlenima, koje pokušava da se izvrši izmenama Zakona o radu, bez javne rasprave, predstavlјa otvoreno podaništvo stranim interesima, jer još niko razuman nije rekao da je visok stepen radničkih prava uzrok lošeg ekonomskog stanja u Srbiji.
Atak na zarade, koje su najmanje u Evropi, odbijanje da se definiše minimalna zarada, iako to čine i najrazvijenije zemlјe, olakšano otpuštanje u zemlјi gde je stopa nezaposlenih najviša u Evropi, a šanse za novo zapošlјavanje nikakve - najvažniji je pravac i cilј kreatora ovog zakona, kako bi radnike učinili još siromašnijim i time pogodnijim za izrablјivanje. 
Nemogućnost zapošlјavanja i nesigurnost radnog mesta već je učinilo da mladi lјudi u Sbiji nemaju perspektivu, dok su svi ostali u strahu od gubitka posla i još veće bede koja im preti. 
Samozvani levičari i patriote nisu rešili kriminalne privatizacije, nisu pronašli investitore, nisu oživeli preduzeća i pokrenuli ekonomski oporavak Srbije, ali zato uspešno žrtve tragične ekonomske situacije proglašavaju glavnim krivcima. 
Javne rasprave o novom zakonu o radu ipak će biti. Ako ne one kakva se održava u mnogim zemlјama sveta, a i kod nas je predviđene zakonom, biće je na trgovima, u preduzećima, fabričkim krugovima, ulicama i drugim mestima širom Srbije i na njoj će učestvovati svi oni na koje se zakon odnosi, a to su radnici i svi drugi građani Srbije. I takva javna rasprava ući će u istoriju i ostati zabeležena za generacije koje dolaze, kao primer neravnopravne borbe građana za bolјu Srbiju. 
Pa i ako ovu bitku narod privremeno izgubi, pokolјenja će je pamtiti, a pobednicima će vreme suditi. 
Neće biti zaboravlјeno ni zahvalјivanje strancima na podršci u borbi protiv svog naroda, ali i zahvalnost stranih poslodavaca što se zakon, iako protiv svog naroda, donosi u njihovu korist.

polavePokrajinski odbor je doneo Odluku da za pomoć članovima čiji su domovi pretrpeli štetu u poplavama uplati iznos od 300.000,00 dinara. Pomoć je uplaćena na račun Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Komisija, koju je imenovao Repbulički odbor, će nakon 15.jula razmatrati sve prispele zahteve. Stoga upućujemo članove sa područja AP Vojvodine (Sremska Mitrovica, Rača, Šid, Morović, Višnjičevo, Jamena i dr) čiji domovi su pretrpeli štetu u poplavama, da se obrate svojim predsednicima sindikalnih organizacija za više informacija oko ove sindikalne aktivnosti i podnesu zahteve sa potrebnom dokumentacijom Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.. U slučaju potrebe i većeg broja podnetih zahteva iz Vojvodine Pokrajinski odbor će opredeliti i dodatna finansijska sredstva za ove namene.

 

JASNI ZAKLjUČCI SA POKRAJINSKOG ODBORA – ODLUČNO SE SUPROSTAVITI DALjOJ DEHUMANIZACIJI RADA I SMANjENjU PRAVA ZAPOSLENIH

POS 24Na sednici Pokrajinskog odbora, održanoj 17. juna 2014. godine u Novom Sadu, u sklopu rasprave o aktuelnoj situaciji i aktivnostima sindikata, članovi Pokrajinskog odbora su ukazali na rastuće probleme u oblastima zdravstva i socijalne zaštite.

U središtu rasprave bile su:

1. Izmene i dopune Zakona o radu kojima se, po mišljenju svih učesnika u raspravi, znatno umanjuju dostignuta radna prava zaposlenih utvrđena postojećim Zakonom o radu i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove, sa proširenim dejstvom (dodaci na platu za minuli, prekovremeni, smenski i noćni rad; dodatak za vreme pripravnosti; plaćeno odsustvo; prava sindikalnih predstavnika; prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i dr.).

2. Pitanja materijalnog i radno-pravnog položaja članstva i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti: najavljeno umanjenje plata zaposlenih u javnom sektoru za 10% i donošenje Zakona o platnim razredima, smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3%, zabrana zapošljavanja, primena kapitacije, status zdravstvenih ustanova u kojima se deo prihoda ostvaruje na tržištu, Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove i Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu, kao i otvoreno pitanje važenja potpisanih kolektivnih ugovora u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite nakon usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.

Nakon rasprave usvojeni su sledeći

ZAKLjUČCI:

1. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine zahteva odlučno vođstvo sindikalnih centrala, koje učestvuju u pregovorima za izmene i dopune Zakona o radu, u sprečavanju dehumanizacije rada i smanjenju prava zaposlenih. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine zahteva od Saveza samostalnih sindikata Srbije odlučnu i snažnu sindikalnu borbu, koja će doneti rezultate.

2. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine daje punu podršku Republičkom odboru sindikata na instistiranju na očuvanju socijalnog dijaloga i organizovanju Tribine sa temom „Mere Vlade RS i položaj zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite“. Organizovanje Tribine je prilika da reprezentatitivni sindikati sa predstavnicima nadležnih institucija i ministarstava razgovaraju o svim otvorenim pitanjima materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih, uz aktivno učešće članova pokrajinskog i okružnih-gradskog odbora sindikata.

3. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine predlaže Republičkom odboru sindikata da donese odluku o organizovanju protesta. Predlaže se da se protest zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti organizuje u roku od dve nedenje nakon održavanja Tribine.

JASNI ZAKLjUČCI SA POKRAJINSKOG ODBORA – ODLUČNO SE SUPROSTAVITI DALjOJ DEHUMANIZACIJI RADA I SMANjENjU PRAVA ZAPOSLENIH

POS 24Na sednici Pokrajinskog odbora, održanoj 17. juna 2014. godine u Novom Sadu, u sklopu rasprave o aktuelnoj situaciji i aktivnostima sindikata, članovi Pokrajinskog odbora su ukazali na rastuće probleme u oblastima zdravstva i socijalne zaštite.

U središtu rasprave bile su:

1. Izmene i dopune Zakona o radu kojima se, po mišljenju svih učesnika u raspravi, znatno umanjuju dostignuta radna prava zaposlenih utvrđena postojećim Zakonom o radu i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove, sa proširenim dejstvom (dodaci na platu za minuli, prekovremeni, smenski i noćni rad; dodatak za vreme pripravnosti; plaćeno odsustvo; prava sindikalnih predstavnika; prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i dr.).

2. Pitanja materijalnog i radno-pravnog položaja članstva i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti: najavljeno umanjenje plata zaposlenih u javnom sektoru za 10% i donošenje Zakona o platnim razredima, smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3%, zabrana zapošljavanja, primena kapitacije, status zdravstvenih ustanova u kojima se deo prihoda ostvaruje na tržištu, Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove i Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu, kao i otvoreno pitanje važenja potpisanih kolektivnih ugovora u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite nakon usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.

Nakon rasprave usvojeni su sledeći

ZAKLjUČCI:

1. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine zahteva odlučno vođstvo sindikalnih centrala, koje učestvuju u pregovorima za izmene i dopune Zakona o radu, u sprečavanju dehumanizacije rada i smanjenju prava zaposlenih. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine zahteva od Saveza samostalnih sindikata Srbije odlučnu i snažnu sindikalnu borbu, koja će doneti rezultate.

2. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine daje punu podršku Republičkom odboru sindikata na instistiranju na očuvanju socijalnog dijaloga i organizovanju Tribine sa temom „Mere Vlade RS i položaj zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite“. Organizovanje Tribine je prilika da reprezentatitivni sindikati sa predstavnicima nadležnih institucija i ministarstava razgovaraju o svim otvorenim pitanjima materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih, uz aktivno učešće članova pokrajinskog i okružnih-gradskog odbora sindikata.

3. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine predlaže Republičkom odboru sindikata da donese odluku o organizovanju protesta. Predlaže se da se protest zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti organizuje u roku od dve nedenje nakon održavanja Tribine.

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo, zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i celokupnu javnost da je zbog vanredne situacije u Republici Srbiji prouzrokovane katastrofalnim poplavama koje su imale za posledicu stradanje velikog broja građana i koje su prouzrokovale nemerljivu materijalnu i nematerijalnu štetu, Republički odbor Sindikata na sednici održanoj 22.05.2014.godine doneo odluku o odlaganju tradicionalnih 19. Susreta zdravlja.
Zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti svakodnevno pružaju svu neophodnu pomoć ugroženom stanovništvu. 
Smatramo da je neophodna naša maksimalna angažovanost u ovako teškoj i delikatnoj situaciji. 
Republički odbor Sindikata jednoglasno je doneo odluke o finansijskoj pomoći stanovništvu pogođenom elementarnim nepogodama, kao i o pomoći našim članovima koji su pretrpeli posledice istih. 
Republički odbor Sindikata je opredelio novčanu pomoć u iznosu od 3.000.000,00 dinara. 
Sindikat poziva svoje članove, zaposlene i građanstvo da pruže pomoć u skladu sa svojim mogućnostima. 
Svesni smo teške materijalne situacije u kojoj se nalaze zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, ali Vas molimo da ovom prilikom pomognemo onima kojima je sada mnogo teže nego nama. 
Imajmo u vidu da je mnogo lakše davati pomoć, nego čekati na nju. 
Pokažimo još jednom na delu svoju humanost i opravdajmo veru građana u najhumaniju profesiju u našem društvu. 
Uključite se u borbu za opstanak nesrećno postradalih. 
Nakon rešavanja ovog gorućeg problema očekuju nas aktivnosti na rešavanju socijalnog statusa naših delatnosti, gde ćete se, nadamo se, uključiti jednako aktivno kao i u ovom teškom trenutku za sve nas. 
Samo iskazanim visokim nivoom solidarnosti, zajedništva i požrtvovanošću možemo ublažiti posledice elementarnih nepogoda. 
Zajedno smo jači.

Zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti su, kao i uvek, uz narod i na terenu i pružaju svu potrebnu zdravstvenu zaštitu, negu, psihološku i socijalnu podršku. Osim toga uključeni su u volonterske aktivnosti u lokalnim zajednicama. 
Pozivamo naše članove i sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti da pruže podršku nastradalima u poplavljenim područjima, na klizištima i svuda gde za tim postoji potreba.
O svim konkretnim sindikalnim aktivnostima odluke će donositi organi Sindikata.
Ponosni smo štu su zaposleni u zdravstvu u našim delatnostima još jednom pokazali visok nivo entuzijazma, požrtvovanosti i odgovornosti.

 

Na 23. sednici Pokrajinskog odbora sindikata, koja je održana u Novom Sadu, 14. maja 2014. godine, razmotrene su osnovne aktivnosti Sindikata između dve sednice.  U fokusu rasprave bilo je sve veće nezadovoljstvo zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, posebno izazvano najavljenim smanjenjem plata zaposlenih u javnom sektoru za 10%  – koje je kao jednu od mera koje će preduzeti nova Vlada, izneo u svom  ekspozeu predsednik Vlade. Najavljeno umanjenje plata zaposlenima u zdravstvu je apsolutno neprihvatljivo, jer su zaposleni ionako neadekvatno plaćeni za poslove koje svakodnevno obavljaju. Sindikat zdravstva i socijalne zaštite će izvršiti pritasak na nadležna ministarstva za izuzeće  zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zašti

Postoji jedinstvo svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti da se  ne dozvoli smanjenje  zarada i otpuštanje zaposlenih  i da   se, ako to bude neophodno,   u cilju zaštite radno-pravnog, materijalnog i socijalnog položaja  zaposlenih preduzmu  sve neophodne  mere sindikalne borbe, uključujujući proteste, štrajkove upozorenja i štrajk u delatnosti.

Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i član Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, informisao je članove Pokrajinskog odbora  o toku pregovora na usaglašavanju stavova vezano za odredbe Zakona o radu, koje se menjaju i dopunju.

Sindikat zdravstva i socijalne zaštite očekuje odlučno vođstvo sindikalnih centrala, koje učestvuju u pregovorima za izmene i dopune Zakona o radu,  da se ne dozvoli proces koji dehumanizuje rad i smanjuje prava zaposlenih.

Pridružićemo se organizovanoj aktivnosti sindikalnih centrala.

pos 23.1 pos 23.2

 

 

 

Strana 1 od 9

Klikni na sliku  za uvećanje

zzjz s

Socijalna zaštita

Reprezentativni sindikati su 7. novembra 2011. godine uputili Ministarstvu za rad i socijalnu politiku usaglašenu sindikalnu verziju Predloga posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu, uz inicijativu za započinjanje pregovora. Predlog preuzmite u .pdf formatu.

Iz privatnih ustanova

U poslednje vreme učestala su obraćanja našem Sindikatu od strane zaposlenih iz privatnih zdravstvenih ustanova i ukazivanja na nemogućnost ostvarivanja prava utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom ... opširnije

Možete nas pronaći i na Fejsbuku

i na Ju tjubu

jutjub3

Kliknite na sliku da vidite ceo tekst

Dokumenti

Statut 2011.

pdfslika

Pravilnik o dodeli pomoći članstvu

pdfslika

Pravilnik o pozajmicama sindikalnim organizacijama

Članovi organa Sindikata 2011 - 2016.

Ogledni primerak kolektivnog

ugovora kod Poslodavca

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfslika 

Povelja o solidarnosti sindikata zdravstva i socijalne zaštite jugoistočne Evrope

Prijava

Danas 0 Juče 16 Ukupno 130467

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Pretraga sajta

Nazad na vrh