Budi deo pravog tima
Borimo se za tvoju platu, čuvamo tvoje radno mesto
Svako treće i naredno dete naših članova dobija poklon čestitku

Beograd, 27.05.2015. godine

Obaveštavamo Vas da je 26.05.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kome su prisustvovali ispred navedenog ministarstva državni sekretar prof. dr Berislav Vekić i šef kabineta ministra Nikola Pandrc i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu.
Na sastanku su razmatrana otvorena pitanja.
Kada je reč o racionalizaciji, stav ministarstva je da nema viška zaposlenih, već da postoji manjak zaposlenih, odnosno nedostaje 13.000 zaposlenih za normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema.
Formirani su inostrani ekspertski timovi koji će utvrditi da li ima viška zaposlenih u zdravstvu.Ukoliko ima viška zaposlenih, stav ministarstva je da se problem rešava prirodnim odlivom.
Za zaposlene sa Kosova i Metohije koji nisu radno angažovani, obezbeđena je isplata svih zaostalih minimalnih zarada, kao i otpremnina, i isti će biti prevedeni u evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.
Pitanje stomatologije treba da bude rešeno na sastanku Vlade Republike Srbije, dana 28.05.2015. godine. Predlog Sindikata je da se pitanje eventualnog tehnološkog viška zaposlenih u stomatologiji rešava putem dobrovoljnog izjašnjavanja svih zaposlenih, uz prethodno postavljene jasne kriterijume i merila.
Po ovom stavu Sindikata očekuje se izjašnjenje ministra zdravlja i Vlade republike Srbije.
U toku je postupak izmene članova Komisije koja prati primenu i daje autentična tumačenja PKU iz redova predstavnika Ministarstva zdravlja.
Komisija Ministarstva zdravlja za izradu Platnih grupa će svoj predlog prezentovati sindikatima do kraja juna 2015. godine, kako di sindikati mogli da se izjasne na prvu radnu verziju.
Ministarstvo zdravlja će svim zdravstvenim ustanovama dostaviti uputstvo za obračun plata na jedinstven način, u skladu sa PKU.
O svim drugim pitanjima o kojima se razgovaralo, bićete naknadno informisani.

Na 30. sednici Pokrajinskog odbora Sindikata, održanoj 13. maja 2015. godine u Novom Sadu, razmatrana su pitanja značajna za materijalni i socijalni položaj zaposlenih.

Ocenjujući da su plate zaposlenih  u zdravstvu i socijalnoj zaštiti nedopustivo niske,  članovi Pokrajinskog odbora su i ovoga puta insistirali na pokretanju otvorenih pitanja: rešavanju problema proisteklih iz primene Uredbe o kapitaciji;uslađivanju nomenklature zanimanja i Uredbe o koeficijentima;  donošenju normativa istandarda inovom  zapošljavanju neophodnog kadra, u skladu sa propisanim obimom zdravstvene i socijalne  zaštite. Konstatovano je da  zdravstvo  Vojvodine radi sa minimalnim brojem kadrova, uz maksimalnu opterečenost i minimalnu satisfakciju zaposlenih. Posebno je istaknut problem nepopunjavanja radnih mesta nakon odlaska zaposlenih u penziju, što utiče na pogoršavanje uslova rada i opterečenost postojećeg kadra.

I ovoga puta je istaknut značaj saradnje Pokrajinskog odbora sa nadležnim sekretarijatima: Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, oko aktivnosti na zaključenju kolektivnih ugovora kojima je osnivač AP Vojvodina.

Na osnovu Statuta Sindikata i Odluke Republčkog odbora,  članovi Pokrajinskog odbora  usvojili su Odluku o održavanju izbora u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za mandatni period 2015. – 2020. godine. Izbori i konstituisanje organa u sindikalnim organizacijama obaviće se do kraja decembra 2015. godine, u okruzima do kraja februara 2016 , a u Pokrajini do kraja marta 2016. godine.

pos30 15 1   pos30 15 2

Vizija Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine je bezbedna radna sredina koja zaposlenima omogućava očuvanje zdravlja i pravo na dostojanstven rad 

 

Dan bezbednosti i zdravlja na radu, u Srbiji i u svetu, obeležava se 28. aprila i ima za cilj promociju prevencije i sprečavanja povreda na radu i profesionalnih oboljenja. Ovogodišnjoj svečanosti, koju je Ministarstvo za rad upriličilo povodom  obeležavanja Dana bezbednosti i zdravlja na radu, prisustvovali su predstavnici Sindikata zaposlenih u zdravstva i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Na toj manifestaciji uručena su  priznanja kompanijama i preduzetnicima za predanost vrednostima bezbednosti i zdravlja na radu,

 

Aktivnosti našeg Sindikata na unapređenju uslova rada zaposlenih u ustanovama zdravstva i socijalne zaštiti u AP Vojvodini prepoznalo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalni pitanja – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu. Aprila 2014.godine  Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti  Vojvodine je za izuzetan doprinos u ovoj oblasti  dodeljena Pohvalnica “28.april”.

 

Uslovi rada – bezbednost i zdravlje zaposlenih su značajno područje sindikalnog delovanja. Stoga je nesporna potreba kontinuirane edukacije članova sindikata, koja bi doprinela kvalitetnoj promeni u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Medjutim, edukacija je nedovoljna, ako izostaje proaktivno angažovanje predstavnika sindikata i lica zaduženih za bezbednost i zdravlje na radu u ustanovama i praćenje sprovođenja Zakona  o  bezbednosti i zdravlju na radu -  pre svega,  praćenje primene akta o proceni rizika i njegove eventualne izmene.

 

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović 

PREDMET: 
ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

 

Poštovani,
U cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti

3AHTEVA

1. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora)
2. Definisanje načina finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima
3. Da se uveća procenat marže na najmanje 20%, iz razloga što je postojeća marža od 12% neodrživa za apotekarski sistem, a smanjenje ili ukidanje marže će urušiti ceo zdravstveni sistem
4. Izmenu propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji, što do sada nije slučaj.
5. Da se pojača kontrola nadležnih inspekcijskih organa u cilju jednakih uslova poslovanja i za privatni i za državni sektor

OBRAZLOŽENjE

Na sastanku predsednika sindikalnih organizacija Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, državnih apoteka u Republici Srbiji, održanom 20. marta 2015. godine analiziran je socijalno-ekonomski, profesionalni i radno-pravni status zaposlenih.
Konstatovani su sve teži uslovi poslovanja i apsolutno neravnopravna tržišna utakmica sa privatnim sektorom.
Neophodno je da se po hitnom postupku izradi Plan mreže apoteka kako bi se sprečilo dalje otvaranje apoteka bez ikakvog plana i reda, što urušava apotekarske ustanove u državnom sektoru.
Sindikat predlaže dva načina za rešavanje finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima i to:
- da osnivač u celosti prenese sredstva za sve zaposlene koji rade u ovim organizacionim jedinicama ili
- da RFZO u celosti prenese sredstva za sve zaposlene u ovim organizacionim jedinicama
Državne apoteke su osnivane od strane opštine, odnosno grada, zbog opšteg interesa i pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite građanima, a ne zbog ostvarivanja profita.
S toga su apoteke u državnom sektoru otvarane i na mestima gde ne mogu da ostvare profit, a njihovo zatvaranje onemogućilo bi dostupnost lekova građanima i dovelo do nezadovoljstva i narušavanja njihovog zdravlja.
Vlasnici privatnog kapitala ne žele da otvaraju apoteke u mestima u kojima ne mogu da ostvare profit, dok je osnivač apotekama u državnom sektoru to nametnuo kao obavezu.
Iz tog razloga, predlažemo da sredstva za finansiranje ovakvih apoteka obezbedi osnivač ili RFZO.
U cilju dostupnosti farmaceutske zdravstvene zaštite svim građanima, zahtevamo da se uveća procenat marže na najmanje 20%, što predstavlja minimum neophodnih sredstava radi ostvarenja navedenog cilja.
Na apoteke u državnom sektoru primenjuje se Zakon o javnim nabavkama, dok privatne apoteke nemaju obavezu raspisivanja tendera, što državne apoteke dovodi u neravnopravnu tržišnu utakmicu.
Napominjemo da smo Narodnoj skupštini Republike Srbije već podnosili zahtev za donošenje Zakona o apotekarstvu koji bi u celosti regulisao sferu apotekarstva u Republici Srbiji, a sve u cilju jednakih uslova poslovanja i za privatni i za državni sektor.
U apotekama, u državnom sektoru, postoji potpuna kontrola i evidencija utrošaka lekova i materijalnih sredstava.
Širenjem mreže apoteka koje će biti potpisnice ugovora sa RFZO, bez prethodno definisanih kriterijuma i merila, može dovesti do ozbiljnih socijalnih problema u smislu viška radnika u državnim apotekama, kao i do ozbiljnih problema u snabdevanju lekovima.
U uslovima nelojalne konkurencije, nepostojanja zakonskog uređenja u sferi apotekarstva, kao i nedovoljnog nadzora rada apoteka u privatnoj svojini od strane nadležnih državnih organa, obezvređuje se uloga apoteka u državnoj svojini u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou.
Sindikat je zauzeo jedinstven stav da je neophodno da se pojača kontrola nadležnih inspekcijskih organa zbog puštanja u promet neregistrovanih lekova i vršenja nedozvoljenih zdravstvenih usluga u privatnim apotekama (laboratorijske usluge, vađenje krvi i dr.)
Sa iznetog, očekujemo da navedene zahteve uzmete u razmatranje i da nam uputite poziv za pregovore o istim, a sve u cilju zaštite svih građana, efikasnog obavljanja farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou, zaštite članstva našeg Sindikata i svih zaposlenih u apotekarskim ustanovama.

Predsednik
dr Zoran Savić

pos 29.1  pos 29.2

Na 29. sednici Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine,  kojoj su prisustvovali članovi Nadzornog odbora, održanoj  25. marta 2015. godine u Novom Sadu, razmotrene su osnovne aktivnosti Sindikata izmedju dve sednice. Posebna pažnja posvećena je informaciji sa sednica Predsedništva i Republičkog odbora Sindikata, koje su održane 5. marta 2015. i na kojima je, izmedju ostalog, vođena rasprava  o izmenama i dopunama Statuta Sindikata.

Članovi Pokrajinskog odbora su ocenili da sadašnji Statut Sindikata sadrži vrlo komplikovanu i zahtevnu izbornu proceduru, da je dosledno sprovodjenje izbornih pravila kroz sve nivoe sindikalnog organizovanja teško, kao i da nije jasno definisano pitanje odgovornosti. U raspravi o mogućim izmenama Statuta Sindikata  izneto je  niz mišljenja i  predloga koji daju smernice za  pravce delovanje.  Dogovoreno je da članovi Pokrajinskog odbora primedbe i predloge u pisanom obliku dostave Pokrajinskom odboru. Nedvosmislen stav članova Pokrajinskog odbora je da   na nivou AP Vojvodine imamo uspešnu organizaciju, koju kroz izmene Statuta treba dalje izgradjivati.

U kontaktu sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju stvoreni su preduslovi za zaključivanje kolektivnih ugovora u ustanovama, čiji je osnivač  Vlada AP Vojvodine.

Članovi Pokrajinskog odbora su razmotrili i  usvojili Izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2014. godinu i  Izveštaj Nadzornog odbora. Usvojen je i Plan prihoda i rashoda za 2015. godinu i Plan rada za 2015. godinu – kojim su   opredeljene prioritetne aktivnosti Pokrajinskog odbora.

Zarad uskladjivanja delovanja na svim nivoima, shodno odlukama Republičkog i Pokrajinskog odbora, predloženo je da okružni odbori donesu odluku o obavezi dostavljanja zapisnika sa sednica odbora i nadzornog odbora sindikalnih organizacija. Na taj način osnažiće se sindikalne organizacije na terenu.

Radi efikasnog pravnog zastupanja svih članova Sindikata, Pokrajinski odbor je doneo odluku o angažovanju advokata.

no 032015U sredu, 18.marta 2014. godine  Nadzorni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine je održao svoju redovnu sednicu. Sednica je održana u Novom Sadu, u prostorijama Sindikata. Članice Nadzornog odbora: Koviljka Belandžić, Jovanka Narančić i Nada Mišćević su, u skladu sa ovlašćenjima izvšile nadzor nad zakonitošću finansiranja, raspodele i upotrebe sredstava Sindikata tokom poslovne 2014. godine, kao i uvid u godišnji obračun i raspodelu i uplatu sindikalne članarine.

U svom izveštaju Nadzori odbor  je konstatovao da se materijalno – finansijsko poslovanje Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine u 2014. godini odvijalo u skladu sa vežećim zakonskim propisima i odlukama Pokrajinskog odbora. Takodje je konstatovano da su tokom 2014. godine,  u okviru raspoloživih sredstava, realizovane sve planom predvidjene aktivnosti Pokrajinskog odbora za 2014. godinu.

Beograd, 26.3.2015. godine
Nakon upućenog dopisa reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu vezano za korišćenje prava na preventivno-rekreativne odmore, održana su dva sastanka sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje 24. i 26. marta 2015. godine. Ha sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja bio je prisutan i ministar zdravlja Ass. dr Zlatibor Lončar.
Ha sastancima su razmatrane mogućnosti i načini realizadije preventivno- rekreativnih odmora.
Dogovoreno je da se pravna procedura završi do kraja maja 2015. godine, a da se otpočne sa korišćenjem prava na preventivno-rekreativne odmore počev od septembra 2015. godine.
O daljim aktivnostima vezano za ostvarivanje navedenog prava, Sindikat će blagovremeno obavestiti članstvo.

Strana 1 od 14

Zakoni

Novi Zakon o radu

Poseban kolektivni ugovor
za zdravstvo
2015.

Zakon o zdr. zaštiti

Zakon o soc. zaštiti

pdfslika

Poseban kolektivni ugovor
za socijalnu zaštitu - 2015.

 

 

Klikni na sliku  za uvećanje

zzjz s

Iz privatnih ustanova

U poslednje vreme učestala su obraćanja našem Sindikatu od strane zaposlenih iz privatnih zdravstvenih ustanova i ukazivanja na nemogućnost ostvarivanja prava utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom ... opširnije

Možete nas pronaći i na Fejsbuku

i na Ju tjubu

jutjub3

Kliknite na sliku da vidite ceo tekst

Dokumenti

Statut 2011.

pdfslika

Pravilnik o dodeli pomoći članstvu

pdfslika

Pravilnik o pozajmicama sindikalnim organizacijama

Članovi organa Sindikata 2011 - 2016.

 

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfslika 

Povelja o solidarnosti sindikata zdravstva i socijalne zaštite jugoistočne Evrope

Prijava

Danas 0 Juče 59 Ukupno 156564

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Pretraga sajta

Nazad na vrh