Budi deo pravog tima
Borimo se za tvoju platu, čuvamo tvoje radno mesto
Svako treće i naredno dete naših članova dobija poklon čestitku

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović 

PREDMET: 
ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

 

Poštovani,
U cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti

3AHTEVA

1. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora)
2. Definisanje načina finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima
3. Da se uveća procenat marže na najmanje 20%, iz razloga što je postojeća marža od 12% neodrživa za apotekarski sistem, a smanjenje ili ukidanje marže će urušiti ceo zdravstveni sistem
4. Izmenu propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji, što do sada nije slučaj.
5. Da se pojača kontrola nadležnih inspekcijskih organa u cilju jednakih uslova poslovanja i za privatni i za državni sektor

OBRAZLOŽENjE

Na sastanku predsednika sindikalnih organizacija Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, državnih apoteka u Republici Srbiji, održanom 20. marta 2015. godine analiziran je socijalno-ekonomski, profesionalni i radno-pravni status zaposlenih.
Konstatovani su sve teži uslovi poslovanja i apsolutno neravnopravna tržišna utakmica sa privatnim sektorom.
Neophodno je da se po hitnom postupku izradi Plan mreže apoteka kako bi se sprečilo dalje otvaranje apoteka bez ikakvog plana i reda, što urušava apotekarske ustanove u državnom sektoru.
Sindikat predlaže dva načina za rešavanje finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima i to:
- da osnivač u celosti prenese sredstva za sve zaposlene koji rade u ovim organizacionim jedinicama ili
- da RFZO u celosti prenese sredstva za sve zaposlene u ovim organizacionim jedinicama
Državne apoteke su osnivane od strane opštine, odnosno grada, zbog opšteg interesa i pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite građanima, a ne zbog ostvarivanja profita.
S toga su apoteke u državnom sektoru otvarane i na mestima gde ne mogu da ostvare profit, a njihovo zatvaranje onemogućilo bi dostupnost lekova građanima i dovelo do nezadovoljstva i narušavanja njihovog zdravlja.
Vlasnici privatnog kapitala ne žele da otvaraju apoteke u mestima u kojima ne mogu da ostvare profit, dok je osnivač apotekama u državnom sektoru to nametnuo kao obavezu.
Iz tog razloga, predlažemo da sredstva za finansiranje ovakvih apoteka obezbedi osnivač ili RFZO.
U cilju dostupnosti farmaceutske zdravstvene zaštite svim građanima, zahtevamo da se uveća procenat marže na najmanje 20%, što predstavlja minimum neophodnih sredstava radi ostvarenja navedenog cilja.
Na apoteke u državnom sektoru primenjuje se Zakon o javnim nabavkama, dok privatne apoteke nemaju obavezu raspisivanja tendera, što državne apoteke dovodi u neravnopravnu tržišnu utakmicu.
Napominjemo da smo Narodnoj skupštini Republike Srbije već podnosili zahtev za donošenje Zakona o apotekarstvu koji bi u celosti regulisao sferu apotekarstva u Republici Srbiji, a sve u cilju jednakih uslova poslovanja i za privatni i za državni sektor.
U apotekama, u državnom sektoru, postoji potpuna kontrola i evidencija utrošaka lekova i materijalnih sredstava.
Širenjem mreže apoteka koje će biti potpisnice ugovora sa RFZO, bez prethodno definisanih kriterijuma i merila, može dovesti do ozbiljnih socijalnih problema u smislu viška radnika u državnim apotekama, kao i do ozbiljnih problema u snabdevanju lekovima.
U uslovima nelojalne konkurencije, nepostojanja zakonskog uređenja u sferi apotekarstva, kao i nedovoljnog nadzora rada apoteka u privatnoj svojini od strane nadležnih državnih organa, obezvređuje se uloga apoteka u državnoj svojini u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou.
Sindikat je zauzeo jedinstven stav da je neophodno da se pojača kontrola nadležnih inspekcijskih organa zbog puštanja u promet neregistrovanih lekova i vršenja nedozvoljenih zdravstvenih usluga u privatnim apotekama (laboratorijske usluge, vađenje krvi i dr.)
Sa iznetog, očekujemo da navedene zahteve uzmete u razmatranje i da nam uputite poziv za pregovore o istim, a sve u cilju zaštite svih građana, efikasnog obavljanja farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou, zaštite članstva našeg Sindikata i svih zaposlenih u apotekarskim ustanovama.

Predsednik
dr Zoran Savić

pos 29.1  pos 29.2

Na 29. sednici Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine,  kojoj su prisustvovali članovi Nadzornog odbora, održanoj  25. marta 2015. godine u Novom Sadu, razmotrene su osnovne aktivnosti Sindikata izmedju dve sednice. Posebna pažnja posvećena je informaciji sa sednica Predsedništva i Republičkog odbora Sindikata, koje su održane 5. marta 2015. i na kojima je, izmedju ostalog, vođena rasprava  o izmenama i dopunama Statuta Sindikata.

Članovi Pokrajinskog odbora su ocenili da sadašnji Statut Sindikata sadrži vrlo komplikovanu i zahtevnu izbornu proceduru, da je dosledno sprovodjenje izbornih pravila kroz sve nivoe sindikalnog organizovanja teško, kao i da nije jasno definisano pitanje odgovornosti. U raspravi o mogućim izmenama Statuta Sindikata  izneto je  niz mišljenja i  predloga koji daju smernice za  pravce delovanje.  Dogovoreno je da članovi Pokrajinskog odbora primedbe i predloge u pisanom obliku dostave Pokrajinskom odboru. Nedvosmislen stav članova Pokrajinskog odbora je da   na nivou AP Vojvodine imamo uspešnu organizaciju, koju kroz izmene Statuta treba dalje izgradjivati.

U kontaktu sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju stvoreni su preduslovi za zaključivanje kolektivnih ugovora u ustanovama, čiji je osnivač  Vlada AP Vojvodine.

Članovi Pokrajinskog odbora su razmotrili i  usvojili Izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2014. godinu i  Izveštaj Nadzornog odbora. Usvojen je i Plan prihoda i rashoda za 2015. godinu i Plan rada za 2015. godinu – kojim su   opredeljene prioritetne aktivnosti Pokrajinskog odbora.

Zarad uskladjivanja delovanja na svim nivoima, shodno odlukama Republičkog i Pokrajinskog odbora, predloženo je da okružni odbori donesu odluku o obavezi dostavljanja zapisnika sa sednica odbora i nadzornog odbora sindikalnih organizacija. Na taj način osnažiće se sindikalne organizacije na terenu.

Radi efikasnog pravnog zastupanja svih članova Sindikata, Pokrajinski odbor je doneo odluku o angažovanju advokata.

no 032015U sredu, 18.marta 2014. godine  Nadzorni odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine je održao svoju redovnu sednicu. Sednica je održana u Novom Sadu, u prostorijama Sindikata. Članice Nadzornog odbora: Koviljka Belandžić, Jovanka Narančić i Nada Mišćević su, u skladu sa ovlašćenjima izvšile nadzor nad zakonitošću finansiranja, raspodele i upotrebe sredstava Sindikata tokom poslovne 2014. godine, kao i uvid u godišnji obračun i raspodelu i uplatu sindikalne članarine.

U svom izveštaju Nadzori odbor  je konstatovao da se materijalno – finansijsko poslovanje Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine u 2014. godini odvijalo u skladu sa vežećim zakonskim propisima i odlukama Pokrajinskog odbora. Takodje je konstatovano da su tokom 2014. godine,  u okviru raspoloživih sredstava, realizovane sve planom predvidjene aktivnosti Pokrajinskog odbora za 2014. godinu.

Beograd, 26.3.2015. godine
Nakon upućenog dopisa reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu vezano za korišćenje prava na preventivno-rekreativne odmore, održana su dva sastanka sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje 24. i 26. marta 2015. godine. Ha sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja bio je prisutan i ministar zdravlja Ass. dr Zlatibor Lončar.
Ha sastancima su razmatrane mogućnosti i načini realizadije preventivno- rekreativnih odmora.
Dogovoreno je da se pravna procedura završi do kraja maja 2015. godine, a da se otpočne sa korišćenjem prava na preventivno-rekreativne odmore počev od septembra 2015. godine.
O daljim aktivnostima vezano za ostvarivanje navedenog prava, Sindikat će blagovremeno obavestiti članstvo.

OBAVEŠTENJE ZA ČLANOVE SINDIKATA

u vezi  dopisa Ministarstva zdravlja, od 12.03.2015.

Anketa o izjašnjavanju zaposlenih za raskid radnog odnosa kod poslodavca u delatnosti zdravstva U CELINI JE NEOBAVEZUJUĆA. Oni koji su razmišljali da pod određenim okolnostima (socijalni program, penzije i sl.) raskinu radni odnos neće biti u obavezi da to i učine, ukoliko se izjasne za raskid radnog odnosa u navedenoj anketi.

Anketa predstavlja pokušaj da se utvrdi broj zainteresovanih za raskid radnog odnosa, na osnovu koga bi se planirao mogući socijalni program u budućnosti.

Dopis Ministarstva zdravlja možete preuzeti  ovde

Beograd, 25.2.2015. godine
Potpisan Sporazum o imenovanju Komisije za praćenje primene i davanje autentičnog tumačenja pku za delatnost zdravstva

Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu da je danas, 25.02.2015. godine u Ministarstvu zdravlja potpisan Sporazum o imenovanju članova Komisije za praćenje primene i davanje autentičnog tumačenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
Potpisnici Sporazuma su reprezentativni sindikati i to: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije.
Očekuje se da sastanak navedene komisije bude održan u najkraćem mogućem roku.

zvonciciPoštovane kolege, kraj godine je prilika da bacimo pogled unazad i procenimo rezultate svoga rada, setimo se lepih i onih drugih događaja u profesionalnom i ličnom životu. Na pitanje šta je najbolje i šta je najgore što mi se dogodilo u protekloj godini ponekad nije lako odgovoriti. Bilo bi lepo da je konkurencija jaka u kategoriji „najbolje“, ali nažalost poslednjih godina je jača konkurencija u kategoriji „najgore“.

U Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine ono najbolje i najlošije su naši članovi. Svesna sam prividne kontradiktornosti ovog stava. Najbolje, jer članovi su snaga Sindikata. Mnogo je onih koji su uložili svoje vreme, znanje i rad u ovu organizaciju. Mnogi članovi Sindikata prate sve aktivnosti, informišu se putem sajta, stranice na facebook-u, daju svoje predloge, komentarišu događaje, obrazuju se sindikalno, učestvuju u akcijama kao što su protest i štrajk...jednom rečju aktivni su članovi Sindikata i na njima Sindikat počiva.

Ipak, ogroman je broj onih članova koji su pasivni. Ne informišu se, ne učestvuju u protestima, štrajku, svoje nezadovoljstvo bednim platama i lošim uslovima rada iskazuju, ali ne pokazuju. Ključ uspeha je u rukama ove znatno veće grupe pasivnih članova, koji će, nadam se, postati svesni svoje moći i upotrebiti je. Napredak u osvajanju svih prava, pristojnih zarada i dostojanstvenog rada, ostvarićemo samo ako se proporcije promene, ako se mnogo veći broj naših članova aktivira. Sindikalno obrazovanje je sigurno jedan od načina da se izgradi svest o suštini i značaju ove organizacije u jednom demokratskom društvu.

Da, želim da na ulicama vidim sindikalce kao u Italiji, Francuskoj ili Portugaliji. Želim da izgradimo tradiciju sindikalne borbe, zajedničke akcije za opšte dobro.Pitam se šta još može da nam se dogodi?
Ovo je godina u kojoj je donet Zakon o radu, protiv radnika! Pretnje su postale realnost! Prvi put u novijoj istoriji smanjene su zarade! Iz našeg džepa je uzet novac koji smo zaradili, kojim izdržavamo porodice!
Da li je efikasan socijalni dijalog nedostižan san? Da li je sindikat poražen?
Kada govorimo o protekloj 2014-oj, možemo je jednostavno proglasiti "teškom" godinom.
Ali realan uticaj koji Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti ostvaruje, vrlo je značajan. Pritisak našeg sindikata doveo je do odluke da se uprkos zabrani zapošljavanja, zaposle 600medicinskih sestara i doktora i odrđen broj nemedicinskog osoblja, Poseban kolektivni ugovor je u završnoj fazi za obe delatnosti, uvažene su naše primedbe na platne grupe, pokrenuta su mnoga pitanja, poput rešavanja položaja zaposlenih u stomatologiji, apotekama, zavodima za javno zdravlje, RH centrima...

Vraćam se našim članovima, zahvaljujući kojimasindikalna borba u ovim neravnopravnim uslovima daje značajne rezultate.
Sa nadom da ćemo u 2015. biti brojniji, aktivniji i uspešniji, lepši i mlađi!
Zdravi bili i uspešni u svemu!

dr Dunja Civrić, predsednica PO Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine

Strana 1 od 13

Zakoni

Novi Zakon o radu

Poseban kolektivni ugovor
za zdravstvo
2015.

Zakon o zdr. zaštiti

Zakon o soc. zaštiti

pdfslika

Poseban kolektivni ugovor
za socijalnu zaštitu - 2015.

 

 

Klikni na sliku  za uvećanje

zzjz s

Iz privatnih ustanova

U poslednje vreme učestala su obraćanja našem Sindikatu od strane zaposlenih iz privatnih zdravstvenih ustanova i ukazivanja na nemogućnost ostvarivanja prava utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom ... opširnije

Možete nas pronaći i na Fejsbuku

i na Ju tjubu

jutjub3

Kliknite na sliku da vidite ceo tekst

Dokumenti

Statut 2011.

pdfslika

Pravilnik o dodeli pomoći članstvu

pdfslika

Pravilnik o pozajmicama sindikalnim organizacijama

Članovi organa Sindikata 2011 - 2016.

 

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfslika 

Povelja o solidarnosti sindikata zdravstva i socijalne zaštite jugoistočne Evrope

Prijava

Danas 27 Juče 18 Ukupno 151852

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Pretraga sajta

Nazad na vrh