Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJEVLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Branko Ružić
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Dopisom broj 31/18 od 21.03.2018.godine obratili smo Vam se za pomoć radi rešavanja problema vezano za neisplaćivanje naknade zarade zaposlenim porodiljama u Apoteci Pančevo više od 15 meseci.
Dopis Sindikata, Kabinet predsednika Vlade Republike Srbije je prosledio Ministarstvu zdravlja, a navedeno ministarstvo je predmetni dopis prosledilo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Nakon svega, umesto očekivanih konkretnih mera i radnji koje je neophodno preduzeti kako bi četiri porodice sa jedanaestoro maloletne dece dobilo ono što im po zakonu pripada, Sindikatu je pristigla predstavka iz Odeljenja inspekcije rada Pančevo broj:389-117-42/2018-02 od 12.04.2018.godine u kojem se navode preduzete mere vezano za ovaj slučaj i u kojem se konstatuje da na osnovu iznetog činjeničnog stanja NIJE MOGUĆE BILO KAKVO DALJE VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA OVOG ORGANA JER JE POSLOVNI OBJEKAT-SEDIŠTE APOTEKE PANČEVO FIZIČKI ZATVORENO, ZASTUPNIK APOTEKE SE IZJAŠNJAVA DA ON NIJE OD JANUARA 2018. GODINE ZASTUPNIK APOTEKE, A OSNIVAČ, SKUPŠTINA GRADA PANČEVO NIJE ODREDILA DRUGO LICE ZA ZASTUPNIKA APOTEKE PANČEVO.
Dakle, nije učinjeno ništa kako bi zaposlene majke u Apoteci Pančevo dobile naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta!!!
Članom 66. stav 2. Ustava Republike Srbije propisano je da se majci pruža posebna podrška i zaštita pre i posle porođaja.
Članom 130. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 – dr. zakon i 105/2017 – dr. zakon) propisano je da organi zdravstvene ustanove, po isteku mandata, nastavljaju da obavljaju poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove do dana imenovanja novih, odnosno privremenih organa. Na osnovu Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad Apotekom Pančevo («Službeni list opštine Pančevo» broj 12/2003 i «Službeni list grada Pančeva» broj 22/09), grad Pančevo se smatra direktnim odgovornim za postavljanje menadžmenta gradske apoteke. U Uredbi o Planu mreže zdravstvenih ustanova („Sl. glasnik RS“, br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014, 92/2015, 111/2017, 114/2017 – ispr., 13/2018 i 15/2018 – ispr.) za Južnobanatski upravni okrug apoteka Pančevo ulazi u Plan mreže zdravstvenih ustanova. Ko je dozvolio da se mimo zakona stavi katanac na zdravstvenu ustanovu iz Plana mreže i time postupi i suprotno navedenoj uredbi koju je donela Vlada???
Članom 13. stav 4. (još uvek važećeg) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009) propisano je da opštinska, odnosno gradska uprava vrši prenos sredstava poslodavcu iz stava 1. ovog člana iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike.
Donet je novi zakon o finansijskim podsticajima porodici sa decom, a ni važeći se ne sprovodi.
Na osnovu svega iznetog, Sindikat predlaže da Vlada naloži Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kao neposredno nadležnom da preduzme po hitnom postupku sve mere i radnje kako bi skupština grada Pančevo imenovala novog direktora Apoteke Pančevo, koji bi dalje postupio u skladu sa zakonom, a lokalna samouprava isplatila zaposlenim majkama sve zaostale naknade zarade.
Pokažite na ovom primeru da državni aparat funkcioniše, odnosno da je država sposobna da zaštiti Ustav, zakone, podzakonske akte i obespravljene zaposlene.
Ove porodice sa dvoje, troje i četvoro maloletne dece imaju pravo na budućnost i ostvarivanje osnovnih životnih potreba.
Zaštitite majke heroje, pokažite iskrenu nameru za poboljšanje katastrofalne demografske situacije u državi.
Očekujemo Vaše HITNO postupanje.
Predsednik 
dr Zoran Savić

 

Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije održanoj 28.03.2018.godine, razmatrana je podneta inicijativa Sindikata za izmenu visine naknade zarade zbog bolovanja.a sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije održanoj 28.03.2018.godine, razmatrana je podneta inicijativa Sindikata za izmenu visine naknade zarade zbog bolovanja.
Sindikat je još jednom izneo stavove i konkretne predloge za izmene pozitivnih propisa kako bi se ispravila nepravda prema zaposlenima i omogućilo da naknada zarade bude u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, u slučaju proglašenja epidemije ili pojave zarazne bolesti, usled kojih okolnosti zaposleni u ustanovama zdravstva budu privremeno sprečeni za rad.
Nakon održane sveobuhvatne rasprave, dogovoreno je da se navedena inicijativa Sindikata uputi Radnoj grupi Ministarstva zdravlja za izradu Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Sindikat neće odustati od podnete inicijative, jer smatramo apsolutno neprihvatljivim da zaposleni zbog rizika posla koji obavljaju, za svoj rad usled kontakta sa pacijentima koji su oboleli od zaraznih bolesti budu ”nagrađeni” sa drastično umanjenom platom usled privremene sprečenosti za rad.
Očekujemo da Radna grupa za izradu Zakona o zdravstvenom osiguranju razmotri konkretne predloge Sindikata i uvrsti u Predlog navedenog zakona inicijativu Sindikata.
Poštujte naše požrtvovanje i rad, ispravite nepravdu!
O daljim aktivnostima Sindikata povodom podnete inicijative, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

 

Obaveštavamo Vas da je dana 19.marta 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 21/2018, objavljena Uredba o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Sl. glasnik RS“, br. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013 i 21/2018).Obaveštavamo Vas da je dana 19.marta 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 21/2018, objavljena Uredba o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Sl. glasnik RS“, br. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013 i 21/2018).
Dopuna navedene uredbe se odnosi na zaposlene u ustanovama koja obavljaju delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i koje su uključene u pilot fazu reforme plaćanja bolničkog lečenja na osnovu dijagnostički srodnih grupa.
Uredba stupa na snagu 27.marta 2018.godine.
U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati dopunu Uredbe.

preuzmi fajl

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJEVLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Branko Ružić
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar 
Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije su se za pomoć obratile zaposlene porodilje u Apoteci Pančevo koje nisu primile naknadu zarade već 15 meseci. Na ovaj način bez osnovnih sredstava za život ostale su četiri porodice sa jedanaestoro maloletne dece.
Predstavnik lokalne samouprave i direktor ustanove prebacuju odgovornost, iako im je inspekcija rada naložila da postupe po zakonu. Prema informacijama koje smo dobili, direktor se pravda da zbog softverskih problema (nemogućnosti korišćenja istog) ne može da ispoštuje zakonsku proceduru koja bi omogućila isplatu naknada zarada porodiljama. Očigledno je da lokalni nosioci javnih ovlašćenja nisu u stanju da reše ovaj problem, s toga zahtevamo da se reši sa najvišeg državnog nivoa.
U javnosti su predstavljene državne mere za rešavanje katastrofalne demografske situacije. Pitamo se kakva poruka se šalje svim zaposlenima i mladim parovima koji žele da se ostvare kao roditelji, kada majke sa dvoje, troje i više dece ne primaju naknadu zarade 15 meseci zbog bahatosti ili nesposobnosti lokalnih moćnika?
Idealna je prilika da ispravite ogromnu nepravdu i po hitnom postupku naložite nadležnim da isplate prinadležnosti zaposlenima u skladu sa zakonom.
Napominjemo i da je lokalna samouprava stavila katanac na Apoteku Pančevo iako to po zakonu nije smela da uradi. Zatvorene su brojne državne apoteke mimo zakona, a ostavljene su samo po jedna prostorija za rad svakoj od njih i to pro forme.
Godinama unazad smo upozoravali da se moraju izjednačiti uslovi poslovanja državnih i privatnih apoteka za dobrobit pre svega građana, kao i društva u celini.
Deo građana u ruralnim sredinama je već ostao bez farmaceutske zdravstvene zaštite zbog ”gašenja” državnih apoteka, na šta smo godinama unazad ukazivali.
Sačuvajte državno apotekarstvo, imamo pravo na dostupnost lekova, imamo pravo da se lečimo!
Očekujemo da na ovom primeru pokažete pravu borbu protiv bele kuge i stanete u zaštitu oštećenih majki heroja, koje ničim nisu zaslužile ovakvo ponižavanje.
Predsednik
dr Zoran Savić

Apelacioni sud u Kragujevcu potvrdio je zaštitu zaposlenih koja je propisana članom 22. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015).

Obzirom da je u ovom slučaju poslodavac grubo prekršio odredbe člana 22. PKU i Aneksom ugovora o radu premestio zaposlenu majku dece predškolskog uzrasta u drugo mesto rada, Apelacioni sud je potvrdio presudu Osnovnog suda i poništio Aneks ugovora o radu kao nezakonit.

Napominjemo da je na inicijativu našeg Sindikata, u Zakon o zaposlenima u javnim službama dodata odredba koja je poziva na PKU i kojom će zaposleni i nadalje uživati zaštitu od premeštaja u smislu člana 22.PKU.

Podsećamo da su zaštićene kategorije: Zaposlena – žena za vreme trudnoće, majka sa detetom predškolskog uzrasta i majka deteta zaostalog u razvoju ili sa teškim urođenim ili stečenim oboljenjima i stanjima, zaposleni kod koga je utvrđena invalidnost II kategorije, invalidi sa preostalom odnosno smanjenom radnom sposobnošću, kao i članovi tima izabranog lekara.

PKU se neposredno primenjuje – POSLODAVCI SU DUŽNI DA GA STROGO POŠTUJU!

U suprotnom, svoja prava garantovana pozitivnim propisima ćemo ostvariti sudskim putem, ukoliko na to budemo primorani.

Presuda apelacionog suda preuzmi fajl

Na zahtev isključivo našeg Sindikata, Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 14. februara 2018.godine donela je Zaključak kojim se omogućava isplata plata, putnih troškova, jubilarnih nagrada, otpremnina i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.

U prilogu možete pogledati dopis Ministarstva zdravlja koji je upućen našem Sindikatu, kao i sam zahtev koji smo uputili resornom ministarstvu u cilju zaštite prava zaposlenih.

Dopis Ministarstva zdravlja  preuzmi fajl 

Zahtev Sindikata upućen Vladi Srbije preuzmi fajl

Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 6. marta 2018. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa rezultatima rada Sindikata: produženjem roka važenja posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u delatnosti zdravsta (do kraja decembra 2018.) i u socijalnoj zaštiti (do 31.januara 2019. ) i zaključkom Vlade RS kojim se omogućava isplata plata, putnih troškova, jubilarnih nagrada, otpremnina i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.

Članovi Pokrajinskog odobra su informisani o inicijativama Sindikata prema nadležnim ministarstvima: za izmenu visine naknade zbog bolovanja zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavljanja svojih radnih zadataka, kao i inicijativi da se zaposlenima u zdravstvu omogući kupovina stana pod povoljnijim uslovima – kao što se predlaže za pripadnike MUP, Vojske Srbije i službi bezbednosti.

Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Konstatovano je da je trenutno u ustanovama najaktuelnija izrada akta o sistematizaciji radnih mesta, kako bi se ispoštovao rok utvrđen Zakonom o zaposlenima u javnim službama - 24. mart tekuće godine. Istaknuto je da je posebno značajno da sindikati iskoriste obavezu poslodavca da ih konsultuje i da daju svoje mišljenje na predloženu sistematizaciju i o njoj upoznaju širok krug zaposlenih. U raspravi je ukazano na konkretne probleme u prepoznavanju naziva poslova i radnih mesta iz Kataloga radnih mesta.

Članovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2017. godinu, Finansijski plan za 2018. godinu i Okvirni plan rada za 2018. godinu.

Predsednici okružnih odbora su pozvani da podsete sindikalne organizacije da izvrše prijavu učesnika za 23. Susrete zdravlja u skladu sa rokovima.

pos 06032018     20180306 204803

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje INICIJATIVU za donošenje POSEBNOG ZAKONA za gradnju stanova zaposlenima u delatnosti zdravstva po povoljnijim uslovima, na način kako se to predlaže za pripadnike MUP i Vojske Srbije.

Činjenica je da veliki broj zaposlenih u zdravstvu nema rešeno stambeno pitanje.

Mnogi zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim uslovima rada i većim platama. Ukoliko biste ovu inicijativu Sindikata prihvatili i blagovremeno uvrstili u najavljeni Lex specialis za gradnju stanova, smatramo da bi se ispravila nepravda prema zaposlenima u jednoj tako važnoj delatnosti po svako odgovorno društvo kakvo je zdravstvo i ono što je najvažnije, smatramo da bi se donekle sprečio egzodus zaposlenih.

Ovo posebno iz razloga što bi zaposleni omogućavanjem kupovine stana po povoljnijim uslovima, dobili dodatnu motivaciju da stvaraju porodicu i ostanu da rade u Republici Srbiji. U sredstvima javnog informisanja je ranije najavljena mogućnost da specijalni zakon pored pripadnika MUP, Vojske i službi bezbednosti, obuhvati i umetnike, kao i naučnike tako da smo mišljenja da zaposleni u delatnosti zdravstva koje je od izuzetnog značaja po državu ne bi smeli da budu izostavljeni.

Godinama se traži rešenje za sprečavanje odliva zaposlenih u zdravstvu u inostranstvo. Idealna je prilika da ovu inicijativu prihvatite kao svoju i omogućite zaposlenima, a naročito mladima, da ostanu da rade i leče korisnike naših usluga u zemlji u kojoj su rođeni i u kojoj su stekli obrazovanje.

Podsećamo da je gradnja stanova po povoljnijim uslovima najavljena u 6 gradova u Republici Srbiji, a da su potrebe mnogo veće.

Kao primer dobrog i odgovornog postupanja države prema zaposlenima u zdravstvu, navešćemo i primer Crne Gore, gde je postupak izgradnje 2000 stanova u okviru programa socijalnog stanovanja već završen, a planira se izgradnja još 3000 stanova.

Očekujemo da postupite u skladu sa naslovljenom inicijativom, odnosno da zaposleni u zdravstvu imaju isti položaj kao i deo javnog sektora kome su ova prava najavljena kroz donošenje posebnog zakona.

Predsednik
dr Zoran Savić

Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije donela zaključke kojim se omogućava isplata plata, putnih troškova, jubilarnih nagrada, otpremnina i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.

Na ovaj način usvojen je zahtev Sindikata da se zaposlenima omogući uživanje prava garantovanih zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Sindikat nastavlja aktivnosti u cilju poboljšanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

 

Obaveštavamo Vas da je dana 23.januara 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 6/2018, objavljena Uredba o izmenanama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 6/18).

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
Odbor za zdravlje i porodicu
Predsednik, doc. dr Darko Laketić 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje INICIJATIVU za izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju na način da se zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavljanja svojih radnih zadataka, odnosno pružanja usluga zdravstvene zaštite licima obolelim od zaraznih bolesti, OMOGUĆI ISPLATA NAKNADE ZARADE U VISINI 100% PROSEČNE ZARADE U PRETHODNIH 12 MESECI PRE MESECA U KOJEM JE NASTUPILA PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD.
Poznato Vam je da je u toku epidemija malih boginja (morbila) i da je zbog kontakta sa pacijentima sve više zaposlenih obolelo od ove zarazne bolesti.
Propisima koji su na snazi, zaposlenima u ovom slučaju pripada pravo na naknadu zarade u visini od 65%. Smatramo da je apsolutno neophodno izmeniti pozitivne propise i ispraviti nepravdu prema zaposlenima koji obole na radu i u vezi sa radom usled navedenih okolnosti. Zaposleni se nesebično žrtvuju da pruže svu neophodnu zdravstvenu uslugu pacijentima, a za to budu ”nagrađeni” sa drastično umanjenom platom usled privremene sprečenosti za rad.
Dakle ukoliko u slučaju proglašenja epidemije ili pojave zarazne bolesti zaposleni u ustanovama zdravstva budu privremeno sprečeni za rad usled pružanja usluga licima obolelim od zarazne bolesti, apsolutno je neophodno propisati naknadu zarade u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.
Isključivo na ovaj način bi se ispravila nepravda prema zaposlenima.
Očekujemo da ovu inicijativu prihvatite kao svoju i iznesete predloge izmena i dopuna navedenih propisa pred nadležne državne organe. 

Predsednik, dr Zoran Savić

Obaveštavamo Vas da je dana 12.januara 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 3/2018, objavljen Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave koji se produžava do 31.12.2018.godine.
Sporazum je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku RS”.
Na ovaj način, Sindikat je zaštitio sve zaposlene u delatnosti zdravstva, u smislu kontinuiranog uživanja prava garantovanih navedenim ugovorom.
Čestitamo svim zaposlenima produženje ovog ugovora, sa željom da u tekućoj godini kroz pregovore unapredimo tekst ugovora i upodobimo sa pozitivnim propisima.
U prilogu možete videti navedeni sporazum.

preuzmi fajl

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dana 10.01.2018.godine, donelo je rešenje broj 112-07-409/2014-02 kojim je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave UPISAN u Registar kolektivnih ugovora.
Ovim rešenjem, usvojen je zahtev Sindikata za produženje važnosti PKU, što je od izuzetne važnosti po zaposlene u delatnosti zdravstva.
Zaposleni će uživati prava garantovana PKU do kraja 2018.godine, do kada moramo voditi pregovore i unaprediti odredbe navedenog ugovora u skladu sa sistemskim propisima.
Sindikat nastavlja aktivnosti u cilju poboljšanja položaja zaposlenih.

U prilogu ovog obaveštenja možete videti rešenje resornog ministarstva

preuzmi fajl

Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 28.12.2017.godine donela Zaključak kojim se daje saglasnost na Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave do 31.12.2018.godine.

Potpisnici ovog, za zaposlene veoma važnog sporazuma su ispred Vlade Republike Srbije ministar zdravlja ass. dr Zlatibor Lončar, a ispred reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije predsednici Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”.

U toku je procedura objavljivanja Sporazuma u Službenom glasniku Republike Srbije.

Prema informacijama koje smo dobili od RFZO, transfer sredstava za plate zdravstvenim ustanovama biće izvršen 3. januara 2018.godine.
Na sinoćnoj sednici Vlad RS donet je Zaključak o povećanju plata, ali isti još uvek nije dostavljen RFZO.
Po dobijanju navedenog zaključka RFZO će obavestiti zdravstvene ustanove o vremenu isplate uvećanog dela plate.

 

Sednici Pokrajinskog odbora u proširenom sastavu, koja je održana 13. decembra 2017. u Novom Sadu prisustvovala je i dr Snežana Bojanić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo.
Obraćajući se prisutnma dr Snežana Bojanić je istakla da će sindikati u budućnosti imati sve važniju ulogu, jer treba da se izbore za prava svakog člana. Zdravstvo je ranjiva profesija, a zdravstveni radnici stalno na očima javnosti.
Članovi Pokrajinskog odbora su upoznali predstavnicu Pokrajinskog sekretarijata sa konkretnim problemima u ustanovama.
Ukazano je na opterećenje zaposlenih, nedostatak izvršilaca, teške uslove rada. Posebno je apostrofirana neusklađenost propisa kojom se onemogućava da zaposleni na radnim mestima sa posebnim uslovima rada budu plaćeni za učinjen rad. Prekovremeni rad je neophodan da bi se obezbedila kontinuirana zdravstvena zaštita stanovništva, a propisi to ne dozvoljavaju.
Sve veći broj stručnih kadrova odlazi u inostranstvo, a opterećenost onih koji ostaju je velika.
Istaknut je i problem naknade realnih putnih troškova (zaposlenima koji iz opravdanih razloga ne dođu na posao, a dobijaju markicu za prevoz, od zarade se oduzima iznos za putne troškove; prilikom promene adrese prebivališta usled promene bračnog statusa neki poslodavci ne isplaćuju putne troškove...)
Ukazano je na nezakonito (bahato) ponašanje nekih direktora koje nas skupo košta. (Iznet je primer jednog doma zdravlja gde je umesto plaćanja troškova po sudskoj presudi za prevoz u visini od 18 miliona dinara, taj trošak narastao na 45 miliona dinara.....)
Još jedanput je konstatovana nemoć sistema da sačuva javno apotekarstvo.
U fokusu rasprave bila je Analiza novog zapošljavanja koja je u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, sačinjena na osnovu podataka iz sindikalnih organizacija o stvarnom broju zaposlenih u ustanovama tokom 2017. godine, u odnosu na broj utvrđen Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Iako podaci nisu kompletni, jer je aktivnost u toku, evidentno je da ima značajnih odstupanja realnog stanja od Odluke Vlade RS o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme..... da će u Vojvodini u 2017. godini biti oko 776 novozaposlenih u zdravstvenim ustanovama.
Dr Dunja Civrić je istakla da je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodini uspostavio suštinski socijalni dijalog sa nadležnim pokrajinskim sekretrijatima i da je unapređena saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo. Blagovremenim reagovanjem i inicijativama Pokrajinskog odbora, rešeni su i prevaziđeni konkretni problemi u ustanovama zdravstva. Zajedničkim zalaganjem omogućeno je realizovanje prava zaposlenih.
Članovi Pokrajinskog odbora i dr Snežana Bojanić su bili jedinstveni u oceni da su ovakvi susreti izuzetno korisni jer je dvosmernost u komunikaciji neophodna radi zajedničkog delovanja u cilju poboljšanja uslova rada, smanjenja opterećenja zaposlenih i podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva.

pos9 13122017     pos9 13122017 2

 

POSTIGNUTA NAČELNA SAGLASNOST O POKRETANJU POSTUPKA ZA PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA

Obaveštavamo Vas da je na današnjem sastanku u Ministarstu zdravlja kome su prisustvovali pregovarački tim Vlade Republike Srbije i reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije potpisnici Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i to Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”, POSTIGNUTA NAČELNA SAGLASNOST O POKRETANJU POSTUPKA ZA PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA.
To znači da je neophodno da o ovom pitanju zauzme stav Vlada Republike Srbije, resorna ministarstva, kao i Ministarstvo finansija.
Nakon dobijanja saglasnosti od navedenih državnih organa, nastaviće se dalja procedura u skladu sa zakonom.
O svim dešavanjima, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje URGENCIJU za isplatu jednokratne pomoći, odnosno novogodišnje nagrade u iznosu od 10.000,00 dinara za sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Na predlog Vlade Republike Srbije, u skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), kojim je propisano da se u članu 16. posle stava 2. dodaje novi stav 3, koji glasi:
„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, isplata nagrada i bonusa zaposlenima kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije u 2017. godini može se vršiti na osnovu odluke Vlade.”.

Sindikat pozdravlja nameru Vlade da se izmenom propisa stvore uslovi za navedene isplate, kao i činjenicu da će se jednokratna isplata u iznosu od 10.000,00 dinara isplatiti zaposlenima u vojsci, policiji i službama bezbednosti.
Zahtevamo da zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imaju jednak tretman sa zaposlenima u delu javnog sektora kojima će se isplatiti jednokratna pomoć.
Još jednom ističemo da zaposleni iz šest grupa poslova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti primenom Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Uredbe o koeficijentima… i drugih akata, nemaju ni minimalnu zaradu.
Podneli smo najveći teret krize. Čuvari smo socijalnog mira.
Omogućite nam da za novogodišnje praznike obradujemo svoje najbliže, apsolutno to zaslužujemo!
Očekujemo Vaše postupanje i ispravljanje nepravde prema zaposlenima koji obavljaju najsloženije poslove vodeći brigu o zdravlju i zbrinjavanju korisnika naših usluga.

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da je na sednici Socijalno-ekonomskog saveta potvrđeno da će zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite biti UVEĆANE PLATE ZA 10%, POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2017.GODINE

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar 

OBAVEŠTENJE O STAVU REPREZENTATIVNIH SINDIKATA POVODOM MOGUĆNOSTI UVOĐENJA VARIJABILNOG DELA PLATE

Reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” iskazuju jedinstven stav da razgovori o uvođenju varijabilnog dela plate otpočnu nakon početka primene sistemskih zakona i nakon što u saradnji sa resornim ministarstvima usaglasimo jasne kriterijume i merila za vrednovanje rezultata rada u skladu sa zakonom.
Tokom 2018.godine u 14. bolnica iz Plana mreže zdravstvenih ustanova sprovodiće se pilot projekat tzv. DRG sistem. Na osnovu tog projekta stvoriće se polazna osnova za utvrđivanje kriterijuma i merila za vrednovanje rezultata rada i mogućnost uvođenja varijabilnog dela plate.
Stav Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je da u skupštinsku proceduru ulaze isključivo zakoni u onoj formi koja je prošla javnu raspravu, a podsećamo da je na Socijalno-ekonomskom savetu data podrška sistemskim zakonima kojima je propisano da početkom primene ovih zakona zaposleni zadržavaju svoju zatečenu platu, dakle ona se ne može umanjivati.
Reprezentativni sindikati ostaju pri ovom stavu.
Smatramo da je reforma zdravstvenog sistema neophodna, ali da je ne smemo uvoditi na brzinu, već isključivo na osnovu činjenica i pokazatelja koje pokaže DRG sistem i s tim u vezi određivanja kriterijuma i merila za vrednovanje rezulatata rada zaposlenih.
Mišljenja smo da je apsolutno potrebno da tokom 2018.godine utvrdimo sve činjenice i okolnosti koje su neophodne za adekvatno vrednovanje rezultata rada svakog zaposlenog u zdravstvenom sistemu, pa da se nakon toga vođenjem socijalnog dijaloga sa jasno iskazanim kriterijumima i merilima razmotri mogućnost uvođenja u sistem i varijabilnog dela plate.
Obzirom da je sistemskim zakonima propisano da se kolektivnim ugovorom mogu urediti standardni, odnosno očekivani rezultati rada i način njihovog merenja, to je još jedan od razloga da se konačna odluka donese tokom naredne godine, jer je za kolektivno pregovaranje potrebno vreme.
Očekujemo da uvažite opravdane stavove reprezentativnih sindikata

Sindikat zaposlenih u zdravstvu                               GSZSZ „Nezavisnost“
i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić                                       Predsednik Zoran Ilić

 

 

Reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije i to Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” Vam shodno članu 263. stav 2. Zakona o radu upućuju zahtev za potpisivanje sporazuma o PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave NA PERIOD OD GODINU DANA.
Nadležni organi reprezentativnih sindikata su doneli ovakvu odluku, pre svega zbog činjenice da je važeći Posebni kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015) objavljen dana 06.januara 2015. godine, a da je shodno članu 151. PKU stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dakle 14. januara 2015.godine, da ističe protekom tri godine od dana njegovog stupanja na snagu (14.januara 2018.godine) i da pregovori za zaključivanje novog ugovora još uvek nisu otpočeli.

Razlozi za naslovljeni zahtev su brojni i opravdani, a naročito zbog najavljenog odlaganja početka primene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/16 i 108/16), za 01.januar 2019.godine i predložene izmene koeficijenata. Takođe, u toku je postupak donošenja Zakona o zaposlenima u javnim službama koji uvodi brojne novine u radne odnose zaposlenih i obavezu da se mnoga pitanja rešavaju kolektivnim ugovorima, od kojih izdvajamo postavljanje sistema vrednovanja rezultata rada. Najavljena je i mogućnost uvođenja varijabilnog dela plate, koje pitanje takođe treba bliže urediti kolektivnim ugovorom. Početak primene ovog zakona je takođe najavljen za januar 2019.godine. Napominjemo i da je u toku izrada novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i Zakona o zdravstvenom osiguranju, a ti zakoni su veoma važni za radno-pravni položaj zaposlenih.
Sa svim ovim i drugim propisima, moramo upodobiti novi PKU za delatnost zdravstva, te smatramo da je jedino moguće i racionalno rešenje, da po usvajanju istih od strane Narodne skupštine Republike Srbije, pristupimo pregovorima i nakon godinu dana zaključimo ugovor koji će u svemu biti u skladu sa pozitivnim propisima i potrebama koje imaju zaposleni u delatnosti zdravstva.
Očekujemo da u svojstvu učesnika u kolektivnom ugovoru prihvatite potpisivanje sporazuma u skladu sa iskazanim zahtevom i u zakonom predviđenom roku, kako bismo imali dovoljno vremena za pregovaranje i zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost zdravstva. 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić

Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”
Predsednik, Zoran Ilić

VLADA REPUBLIKE SRBIJE Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA Ministar, Dušan Vujović
MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Ministar, Zoran Đorđević 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za otklanjanje pravnih smetnji u smislu omogućavanja isplate novogodišnje, odnosno božićne nagrade u istom iznosu za sve zaposlene.

Članom 16. stav 1. i 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 99/2016) propisano je da u skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15) u budžetskoj 2017. godini neće se vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima, za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo stiču u 2017. godini, kao i da se ne mogu isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.).

Podsećamo Vas da zaposleni iz šest grupa poslova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti primenom Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Uredbe o koeficijentima… i drugih akata, nemaju ni minimalnu zaradu.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i Ministar Dušan Vujović su više puta u sredstvima javnog informisanja naglasili da je Srbija ostvarila suficit u budžetu, kao i da su se stvorili uslovi za jednokratne isplate.

S tim u vezi, predlažemo da podnesete amandman na član 16. predloga Zakona o budžetu za 2018. godinu, u smislu da se stavovi 1. i 2. brišu, radi obezbeđivanja pravnog osnova za isplatu navedene nagrade svim zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, a sve u skladu sa članom 105. stav 2. i 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 1/2015).

Na ovaj način stvorili bi se uslovi i za isplatu jednokratne pomoći zaposlenima (zahtev vam je upućen 03.10.2017.godine) kao i drugih primanja u skladu sa pozitivnim propisima.

Zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite su čuvari socijalnog mira i podneli su najveći teret krize. Omogućite isplatu nagrada, apsolutno to zaslužujemo!

Kriza je iza nas, a da li je bolje sutra pred nama, zavisi od vašeg postupanja!

Ovom prilikom želimo da Vas podsetimo da jedino zaposlenima u delatnosti zdravstva još uvek nije isplaćena razlika plate za decembar 2015. godine za 3%.

Očekujemo da ovaj zahtev prihvatite kao svoj i otklonite pravne smetnje za adekvatno nagrađivanje zaposlenih u skladu sa zaključenim kolektivnim ugovorima i drugim aktima. 

Predsednik
dr Zoran Savić

 

Obaveštavamo Vas da je dana 27.oktobra 2017. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 96/2017, objavljen Zaključak Vlade Republike Srbije broj 11-10175/2017-1 kojim se preporučuje javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje da koriste mogućnost učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju u skladu sa zakonom.
Navedenim zaključkom preporučuje se da državni organi i organizacije informišu svoje predstavnike u kolektivnom pregovaranju o mogućnosti unošenja klauzule u kolektivne ugovore da radne sporove rešavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast mirnog rešavanja radnih sporova.

 

 Na sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 1. novembra 2017. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima Sindikata. Ocenjeno je da je trenutno najznačajnija aktivnost rad Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u zdravstvu. Zahteva se očuvanje postojećeg odnosa između plata (odnos između najniže i najviše plate da ostane 1:5), kao i da se svi zaposleni vrednuju u skladu sa težinom poslova koje obavljaju. Članovi Pokrajinskog odbora su ukazali da radna mesta u psihijatrijskim ustanovama moraju biti adekvatno vrednovana, obzirom na specifične uslove rada i dostignuti nivo prava (psihijatrijski dodatak). U raspravi su otvorena brojna pitanja vezana za primenu Kataloga radnih mesta i vrednovanje poslova. Posebno je ukazano na problem neprepoznavanja visokog strukovnog obrazovanja.
   Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Ukazano je da je najteža situacija u apotekarskim ustanovama koje su u sve većem broju, zbog izostanka mera države da se očuva javno apotekarstvo, u nemogućnosti da funkcionišu.
   LJubinko Ilić, predsednik Pododbora za socijalnu zaštitu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, upoznao je članove Pokrajinskog odbora sa aktivnostima Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti. Naš Sindikat, kao reprezentativni sindikat u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije, uputio je nadležnom ministarstvu inicijativu za otpočinjanje pregovora i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite.
   U Pokrajinskom odboru je u toku aktivnost na sagledavanju preciznih podataka o stvarnom broju zaposlenih u ustanovama, u odnosu na broj utvrđen Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao osnov za sindikalno delovanje radi poboljšanja uslova rada i smanjenja opterećenja zaposlenih. Predsednici okružnih odbora su pozvani da podsete predsednike sindikalnih organizacija koje nisu dostavile podatke, da to što pre urade.

IMG 2177     IMG 2179

Obaveštavamo Vas da je juče u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici Radne grupe za vrednovanje radnih mesta, predstavnici Ministarstva zdravlja i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i predstavnici reprezentativnih sindikata koji učestvuju u radu Socijalno-ekonomskog saveta.
Razgovarano je o vrednovanju radnih mesta u zdravstvu.
Sindikat insistira da se zadrži postojeći odnos između plata (odnos između najniže i najviše plate da ostane 1:5), kao i da se svi zaposleni vrednuju u skladu sa težinom poslova koje obavljaju u zdravstvu.
Sindikat je ukazao da zaposleni u psihijatrijskim ustanovama moraju biti adekvatno sagledani obzirom na specifične uslove rada i dostignuti nivo prava (psihijatrijski dodatak).
Razgovori se nastavljaju u toku sledeće nedelje, a o svim detaljima, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić najavila je povećanje plata zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite za 10%.
To dalje znači, da će se osnovica za obračun i isplatu plate zaposlenima koja sada iznosi 2.561,23 uvećati za 10%, odnosno da će zaposleni imati nominalno veću platu za nešto više od 7% u odnosu na nivo plata koji su imali pre smanjenja.
Sindikat nastavlja aktivnosti u cilju poboljšanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.
Podsećamo da bi uskoro trebalo da otpočnu pregovori za zaključivanje PKU za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite i aktivnosti na vrednovanju radnih mesta, kao i aktivnosti vezano za donošenje sistemskih zakona.

U utorak, 17.oktobra održan je sastanak u Pokrajinskom sekretarijatu  za zdravstvo na kome su sa doc. dr Zoranom Gojkovićem, pokrajinskim sekretarom razgovorali dr Dunja Civrić, predsednica i Stevo Malić, potpredsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u zdravstvu Vojvodine – o  svim otvorenim pitanjima: organizaciji i planu mreže zdravstvenih ustanova, kadrovskim planovima, mogućnostima za razvoj zdravstvenih ustanova u projektnim planovima... I ovom prilikom je istaknut značaj saradnje i razmene informacija.

Vlada Republike Srbije; Predsednik, Ana Brnabić
Ministarstvo zdravlja; Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministar, Zoran Đorđević
Ministarstvo finansija; Ministar, Dušan Vujović

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, obraća Vam se sa zahtevom za isplatu jednokratne pomoći u iznosu od 10.000,00 dinara zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.
Zaposleni u navedenim delatnostima godinama čuvaju socijalni mir.
Primanja zaposlenih su apsolutno nesrazmerna poslovima koji se svakodnevno u tri smene obavljaju, a koji nose ogromnu odgovornost, jer se vodi računa o životima ljudi. Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić najavio je jednokratnu isplatu pomoći zaposlenima u MUP, BIA…
Sindikat podržava isplatu navedene pomoći i zahteva isto postupanje i prema zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti!
Ministar Dušan Vujović je naglasio i da je Srbija u prvih osam meseci ostvarila 84 milijardi dinara suficita, što je za oko milijardu evra bolje u odnosu na plan koji je dogovoren sa MMF-om, kao i da su se stvorili uslovi za jednokratne isplate.
Podsećamo Vas da zaposleni iz šest grupa poslova u zdravstvu i u socijalnoj zaštiti primenom Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Uredbe o koeficijentima… i drugih akata, nemaju ni minimalnu zaradu.
Podneli smo teret krize, da bi izašli iz nje neophodna nam je ova pomoć!
Očekujemo Vaše postupanje u skladu sa iznetim zahtevom i jednako sagledavanje svih zaposlenih u javnom sektoru.

Predsednik
dr Zoran Savić

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine organizovao je 19. i 20. septembra 2017. godine u Novom Sadu seminar za članove organa Sindikata, predsednike sindikalnih organizacija iz ustanova zdravstva i socijalne zaštite Vojvodine, kao i za zainteresovane predstavnike poslodavaca, ukupno 75 učesnika.
Seminaru su prisustvovali Zoran Savić, predsednik i Mihajlo Govedarica, sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,
U prvom delu rada održana je sednica Pokrajinskog odbora što je bila prilika da se prisutni informišu o aktivnostima i da razgovaraju o svim aktuelnim pitanjima neposredno sa predsednikom Sindikata. Dr Z. Savić, izvestio je o značajnim aktivnostima Sindikata povodom Nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama. Članovi Pokrajinskog odbora su izrazili zadovoljstvom postignutim rezultatom u nastojanju da se očuvaju tekovine kolektivnog pregovaranja i u novom Zakonu. U diskusiji su se otvorila i druga aktuelna pitanja i problemi: ograničenje novog zapošljavanja - primena Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, sudbina Zakona o apotekarskoj delatnosti, primena Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama, status nemedicinskih radnika i dr.

Drugi deo seminara bio je posvećen temi „Primena Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova“ i „Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – iskustva sindikalne organizacije“. 

Predstavnici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova su prezentovali način rada Agencije, obrazložili odredbe Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i ukazali na prednosti koje donosi angažovanje Agencije u postupku rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova. Efikasnost i izostanak troškova koje nosi sudski postupak su najočigledniji benefiti u postupcima koje vodi Agencija.

Simulacija postupka mirenja u grupama, uz stručne konsultacije predstavnika Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, je i ovoga puta potvrdila da su učesnici seminara zainteresovani za interaktivan pristup u radu.

U diskusiji u okviru teme „Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – iskustva sindikalne organizacije“ ukazano je na različita iskustva u primeni Zakona. U nekim institucijama Odbor za bezbednost i zdravlje na radu vrlo efikasno funkcioniše, a negde nije vidljiv... Jedinstven stav svih učesnika da kvalitetno zakonsko rešenje ne umanjuje brojne probleme u primeni. Dobra komunikacija sindikata sa poslodavcem preduslov je za funkcionalnu primenu Zakona i dobre radne uslove. U ustanovama gde to nije moguće, potrebno je pružiti svu moguću podršku predstavnicima sindikata u Odboru za bezbednost i zdravlje na radu.

Učesnici seminara su ocenili da je kontinuirana edukacija sindikalnih aktivista neophodna kako bi stekli odgovarajuće znanje, inicijativnost, veštinu u pregovaranju, spremnost za preuzimanje rizika i odgovornost i na taj način bili spremni da svojim radom obezbede efikasniju zaštitu prava i interesa članova sindikata i dobiju njihovu podršku.

21587265 1952171568382821 1729304338244699066 o        21688237 1952171291716182 3536304217112988822 o

pos 19092017 7. sednica Pokrajinskog odbora u prosirenom sazivu, odrzana je 19.09. 2017. godine u Novom Sadu. Pored clanova organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti Vojvodine, sednici su prisustvovali Zoran Savic, predsednik i Mihajlo Govedarica, sekretar Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti Srbije, kao i predsednici sindikalnih organizacije zdravstvenih i ustanova socijalne zastite iz Vojvodine - ukupno 65 ucesnika. 
dr Dunja Civric, predsednica Pokrajinskog odbora, informisala je o osnovnim aktivnostima Sindikata. dr Zoran Savic, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti Srbije je izvestio o aktivnostima Sindikata na izradi Zakona o zaposlenima u javnim sluzbama.

 

Dragi članovi,
Obaveštavamo Vas da je Sindikat uradio detalјnu analizu Nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama i s tim u vezi, šta je sve Sindikat učinio na pobolјšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u delatnosti zdravstva  i socijalne zaštite.
Dopis je poslat svim predsednicima sindikalnih organizacija. 
Upoznati ste da je prvobitna verzija zakona bila daleko nepovolјnija po zaposlene čak i od ionako nepovolјnog Zakona o radu. Predloženim odredbama pokušano je da se umanje prava zaposlenih koja su garantovana posebnim kolektivnim ugovorima.
Nakon višemesečnih pregovora, izborili smo da ukoliko zakon stupi na snagu u ovom obliku, zaposleni neće izgubiti nijedno pravo koje su do sada uživali, a predviđena su i neka nova prava.
Za sve neophodne informacije, možete se obratiti predsedniku POS-a, okruga-grada, kao i predsednicima sindikalnih organizacija.

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA

Ministar, Zoran Đorđević
 

Zbog alarmantanog stanja u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite u smislu manjka broja izvršilaca, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da se broj zaposlenih na neodređeno vreme poveća do onog broja utvrđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017).
Članom 12. stav 1. i 2. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 81/2016 - odluka US) propisano je da ako je broj zaposlenih u organizacionom obliku manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, broj zaposlenih se može povećavati najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, a ako se u postupku racionalizacije izvrši racionalizacija broja zaposlenih na broj manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, organizacioni oblik može povećavati taj broj najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, osim za ona radna mesta, odnosno poslove na kojima je sprovedena racionalizacija.

Stavom 3. istog člana propisano je da se povećanje broja zaposlenih za vreme primene ovog zakona u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana može izvršiti bez posebnih zahteva i saglasnosti.

Članom 19. navedenog zakona propisano je da u periodu sprovođenja racionalizacije u skladu sa odredbama ovog zakona, radi praćenja sprovođenja akta o maksimalnom broju zaposlenih, organizacioni oblici u javnim službama iz člana 2. stav 3. ovog zakona, dužni su da akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta dostavlјaju na prethodnu saglasnost ministarstvima u čijem delokrugu se nalaze poslovi za čije obavlјanje su obrazovane javne službe. 

Shodno navedenom, po dobijanju saglasnosti na akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta od strane resornog ministarstva, poslodavac može shodno članu 12. da izvrši povećanje broja zaposlenih za vreme primene ovog zakona bez posebnih zahteva i saglasnosti do onog broja koji je određen aktom Vlade.

Sindikat zahteva da se kadrovski planovi zdravstvenih ustanova upodobe sa aktom Vlade o maksimalnom broju zaposlenih, kako bi se omogućio nesmetan rad ustanova.

Sadašnje stanje je neodrživo i trpe kako zaposleni, tako i korisnici usluga zdravstvene i socijalne zaštite.

Podsećamo i da je članom 10. stav 1. propisano da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme, zbog privremeno povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaklјučenih neposredno ili preko omladinske ili studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovima ne može biti veći od 10% broja zaposlenih na neodređeno vreme kod organizacionog oblika.

Zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za bolјim uslovima rada i materijalnim položajem. Sve nas je manje, s toga insistiramo na doslednom sprovođenju zakona i akta Vlade o maksimalnom broju zaposlenih.
Očekujemo poziv za održavanje sastanka u najkraćem mogućem roku i realizaciju zahteva u skladu sa pozitivnim propisima.

Predsednik
dr Zoran Savić     

zahtev za povecanje plata sindikat zdravstva VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran Đorđević

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za uvećanje plata ZA 15% svim zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014), osnovica za obračun i isplatu plata umanjena je za 10%.
Zaklјučkom Vlade Republike Srbije broj 121-13723/2015-1 od 25. decembra 2015. godine zaposlenima kod korisnika javnih sredstava uvećana je osnovica počev od plate za decembar 2015. godine (koja još uvek nije isplaćena) i iznosila je – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje, a zatim novim Zaklјučkom broj 121-12361/2016-1 od 23. decembra 2016.godine uvećana je osnovica počev od plate za decembar 2016. godine i iznosi – neto 2.561,23 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje. Nakon ova dva uvećanja osnovice, plata zaposlenima još uvek nije vraćena na nivo pre umanjenja od 2014. godine, odnosno nedostaje još 2,74%.
Prema zvaničnim statističkim podacima, inflacija u periodu 2014-2017 godina (jul) iznosi više od 7%.
Dakle, da bi se plate zaposlenima vratile na nivo iz oktobra 2014. godine, neophodno je da se osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenima uveća za najmanje 10%.
Sindikat zahteva uvećanje plata za 15%, iz razloga što smatramo da je to minimalno realno povećanje plata za vremenski period od 5 godina, odnosno 1% godišnje.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je više puta u sredstvima javnog informisanja izneo da je stanje u republičkom budžetu znatno iznad očekivanog nivoa, odnosno u suficitu (budžet Srbije je u prvoj polovini 2017. godine imao suficit od 33,2 milijarde dinara, prema zvaničnim podacima koje je objavilo Ministarstvo finansija) i najavio da će zaposlenima u javnom sektoru biti ZNAČAJNO povećana plata.
Sa iznetog, smatramo da su se stekli uslovi za povećanje zarada zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti u navedenom iznosu, jer svako povećanje plata ispod 10% ne bi vratilo plate zaposlenima na nivo koji su imali pre umanjenja iz 2014. godine (umanjenje+inflacija).
Ovom prilikom želimo da ukažemo na ogromno nezadovolјstvo zaposlenih neadekvatnim primanjima, obzirom na poslove koje obavlјaju, a koji nose ogromnu odgovornost. Hilјade mladih i visokoobrazovanih odlazi iz zemlјe zbog neadekvatnog vrednovanja njihovog rada. Oni za svoj rad van granica naše zemlјe mogu da dobiju i deset puta veću platu.
Sprečite dalјi egzodus zaposlenih, neće imati ko da leči građane, ali ni vas, a ni nas!!!
Još jednom Vam ukazujemo da povećanje minimalne zarade mora pratiti povećanje plata svim zaposlenima, iz razloga što će se u suprotnom pojedini poslovi administrativih radnika shodno još uvek važećoj Uredbi o koeficijentima... izjednačiti sa minimalnom zaradom i dovesti do još većeg nezadovolјstva zaposlenih.
Očekujemo otvorenu i nedvosmislenu podršku resornih ministarstava, shodno iskazanom opravdanom zahtevu Sindikata i s tim u vezi hitno postupanje Vlade Republike Srbije.
Predsednik
dr Zoran Savić

Obaveštavamo Vas da je 24. avgusta 2017. godine u Novom Sadu otpočela javna rasprava o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.Obaveštavamo Vas da je 24. avgusta 2017. godine u Novom Sadu otpočela javna rasprava o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
U periodu između održavanja javnih rasprava, predstavnici Sindikata će shodno ranije postignutom dogovoru, održati sastanke sa ministrom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem sa saradnicima i predstavnicima Radne grupe za izradu zakona radi dalјeg usaglašavanja stavova, a pre nego što zakon bude upućen Vladi Republike Srbije na saglasnost.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dostavilo je Sindikatu prečišćen tekst Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Sindikat je još jednom uputio resornom ministarstvu primedbe koje nisu usvojene i konkretne predloge za izmene navedenog zakona. Određene primedbe su usvojene i biće integrisane u tekst zakona koji će ići u javnu raspravu.
Očekujemo zakazivanje javne rasprave povodom zakona koji je od krucijalnog značaja za zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Napominjemo da je tekst zakona nakon upućenih konkretnih predloga Sindikata znatno pobolјšan u odnosu na prvobitnu Radnu verziju.
Tekst zakona nije konačan i na javnoj raspravi, moći ćemo da iznesemo svoje stavove i pokušamo da pobolјšamo položaj zaposlenih.
O početku održavanja javne rasprave i svim aktivnostima Sindikata, blagovremeno ćemo vas obavestiti.

Obaveštavamo Vas da je nastavlјena rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.Obaveštavamo Vas da je nastavlјena rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.Sastanku koji je održan danas u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave prisustvovali su ministar Branko Ružić sa saradnicima, predstavnici sindikata zdravstva, prosvete, nauke i predškolskog obrazovanja i predstavnici resornih ministarstava.
Nakon održane višesatne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uvažilo većinu opravdanih primedbi Sindikata. 
Dogovoreno je da se sindikatima dostavi prečišćen tekst zakona, nakon čega će Sindikat zauzeti odgovarajuće stavove.

Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavljena je rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavljena je rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Sastanku su pored ministra, Branka Ružića i predstavnika sindikata zdravstva, prosvete, nauke i predškolskog obrazovanja prisustvovali i predstavnici resornih ministarstava.
Sindikat je još jednom izneo primedbe, mišljenja, sugestije i konkretne predloge za izmene Radne verzije ovog zakona od 17.07.2017.godine, koje su i u pismenom obliku predate resornom ministarstvu.
Napominjemo da je većina primedbi usvojena.
Razgovori se nastavljaju u ponedeljak 07.avgusta 2017.godine.

Obaveštavamo Vas da je danas održan sastanak u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Sastanku su pored ministra, Branka Ružića i predstavnika sindikata zdravstva, prosvete, nauke, kulture i predškolskog obrazovanja prisusvovali i predstvnici resornih ministarstava.
Iznete su primedbde, sugestije i predlozi na radnu verziju ovog zakona od 17.07.2017. godine. Dogovoreno je da sindikati svoje primedbe dostave i pisanim putem i da se nastavi rad na dalјem usaglašavanju stavova po pitanju ovog zakona.

Obaveštavamo javnost da se nastavlja pravno nasilje nad apotekarskim ustanovama u državnoj svojini.
Prema saznanjima sa kojima raspolažemo, predstavnici lokalne samouprave su doneli ”briljatnu” odluku da se celokupna apoteka Sombor uključujući i zaposlene izda u zakup vlasnicima privatnog kapitala.
Sindikat godinama unazad ukazuje da su ovakve odluke u suprotnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o javnoj svojini, Uredbom o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kao i Zakonom o radu.
Pitamo zbog čega povodom ovakvog brutalnog kršenja prinudnih propisa i delovanja na štetu javne imovine, nadležno pravobranilaštvo ne preduzima poverena mu ovlašćenja?
Nadležnim državnim organima smo više puta ukazali da su pojedine apoteke u državnoj svojini već izdate u zakup vlasnicima privatnog kapitala na potpuno nezakonit način.
Uprkos uveravanjima resornih ministara da će problem apoteka biti rešen najkasnije do završetka 2016. godine, do danas problem ne samo da nije rešen, već se produbljuje, a kao što smo naveli, pravno nasilje se nastavlja, apoteke se izdaju u zakup na apsolutno nezakonit način.
Urušava se državni apotekarski sektor u korisnik vlasnika privatnog kapitala.           
Da li je to put EU? Ako jeste, srećan im put, mi ostajemo ovde!           
Problemi apoteka koje se nalaze u blokadi se moraju sistemski rešiti, a ne od slučaja do slučaja uz grubo kršenje zakona.           
Sindikat je uputio zahtev za održavanje sastanka sa predsednikom Vlade Republike Srbije i resornim ministrima radi hitnog rešavanja statusa apoteka i prestanak pravnog nasilja nad zaposlenima.          
Ponovićemo ranije istaknute protestne zahteve, insistiraćemo na što hitnijem donošenju Zakona o apotekarskoj delatnosti i stvaranju uslova za jednako poslovanje svih apoteka.

VLADA REPUBLIKE SRBIJEVLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Branko Ružić
PREDMET:ZAHTEV ZA HITNO REŠAVANјE STATUSA APOTEKA U SKLADU SA POZITIVNIM PROPISIMA I PRESTANAK PRAVNOG NASILjA NAD ZAPOSLENIMA 
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije vam još jednom upućuje ZAHTEV DA SE PO HITNOM POSTUPKU OBUSTAVI NEZAKONITO IZDAVANјE U ZAKUP APOTEKA IZ PLANA MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA VLASNICIMA PRIVATNOG KAPITALA, kao i da se s tim u vezi spreči da zaposlenimana apsolutno nezakonit način prestane radni odnos.
Upoznati ste da su pojedine apoteke u državnoj svojini već izdate u zakup vlasnicima privatnog kapitala na potpuno nezakonit način, grubim kršenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o javnoj svojini, Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kao i Zakona o radu, a sve na štetu kako zaposlenih, tako i imovine u javnoj svojini.
Sindikat je više puta ukazao na nezakonito postupanje pojedinih lokalnih samouprava.
Nezapamćeno pravno nasilјe nad apotekama se nastavlјa.
Ovog puta skupština grada Sombora je na sednici održanoj 11.07.2017.godine usvojila Odluku o ostvarivanju uslova za "potpuniju" i "kvalitetniju" zdravstvenu zaštitu građana grada Sombora.
Odlukom se nalaže Gradskom veću grada Sombora da donese Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup svih poslovnih prostorija koje je koristila Apoteka Sombor.
Kao pravni osnov za ovakvu nezakonitu i sramnu odluku navodi se Zakon o zdravstvenoj zaštiti????? bez navođenja konkretnog člana, koji inače ne postoji u zakonu za ovakav vid odluke, što dovolјno samo po sebi govori o ispravnosti same odluke.
Dalјe se navodi kao jedna od obaveza zakupca da zaposli svo farmaceutsko osoblјe i 20% od ukupnog broja nemedicinskog osoblјa, nigde ne navodeći pravni osnov po kojem bi zaposlenima predhodno prestao radni odnos u Apoteci Sombor i koja su njihova prava. Navodi se preuzimanje koje Zakon o radu na način kako je to predloženo ne poznaje.
Još jednom Vas pitamo ko je od lokalnih samouprava dobio saglasnost nadležne direkcije za imovinu za izdavanje u zakup imovine u javnoj svojini, u ovom slučaju apoteka i ko je dobio saglasnost Ministarstva zdravlјa???
Odgovor je svima nama poznat – NIKO!
Da li zakon važi i za nosioce javnih funkcija???
Da li će predstavnici lokalne samouprave da odgovaraju za ovakvo bahaćenje (svesno kršenje pozitivnih propisa) i postupanje na štetu imovine u javnoj svojini?
ZAHTEVAMO DA SE ZAUSTAVI BEZAKONјE I HITNO PREDUZMU MERE ZA OTKLANјANјE NAVEDENIH NEPRAVILNOSTI, U SKLADU SA DATIM NADLEŽNOSTIMA KOJE SU PROPISANE ZAKONOM O JAVNOJ SVOJINI.
Podsećamo Vas da je u skladu sa zakonom ugovor zaklјučen bez saglasnosti Direkcije ništavan i da Vlada može odlučiti da se nepokretnost oduzme od nosioca prava!
POSTUPITE PO ZAKONU I PONIŠTITE NEZAKONITE ODLUKE.
Apelujemo da se u najkraćem mogućem roku usvoji Zakon o apotekarskoj delatnosti kako bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji.
Postojeći način finansiranja apoteka je neodrživ za apotekarski sistem, a RFZO ostvaruje suficit. Milion građana više od godinu dana uzalud čeka nove zdravstvene knjižice. Bez njih oni nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu, pa su im i apoteke nepotrebne. 
Da li je cilј države urušavanje državnog apotekarskog sektora u korist vlasnika privatnog kapitala? Da li je to Vaš put u EU?
Više puta smo izneli konkretne predloge za rešavanje krucijalnih problema u apotekarskim ustanovama, ali odgovora nadležnih državnih organa nema.
Obećano je da će formirana Radna grupa koju čine četiri resorna ministra rešiti ovaj problem do kraja 2016.godine, ali do dana sačinjavanja ovog dopisa, rešenja nema, a nema ni naznaka kada će biti konkretnog predloga.
Vreme ide, a stanje u apotekama je sve gore.
Očekujemo Vašu hitnu reakciju i poziv za razgovor.
Prilog: nezakonitaOdluka Gradskog veća grada Sombora
S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

FOTO KURIR 1000x640

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Ministar, Nebojša Stefanović
MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE
Ministar, Nela Kuburović 
ZAHTEV ZA IZMENU KRIVIČNOG ZAKONIKA I POSTAVLJANJE POJAČANOG OBEZBEĐENJAU USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
Povodom tragičnog događaja ispred Centra za socijalni rad u Rakovici u kojem su smrtno stradale dve osobe, a teško povređena tri zaposlena, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje zahtev za izmenu Krivičnog zakonika i postavljanje pojačanog obezbeđenja u svim ustanovama socijalne zaštite.
Sindikat godinama unazad (prvi dopis je poslat 2006.godine) ukazuje nadležnim državnim organima da je neophodna hitna izmena Krivičnog zakonika u smislu da zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti dobiju veću zaštitu, te da se pooštri kaznena politika prema učiniocima krivičnih dela koja se izvrše protiv zaposlenih u ovim delatnostima na njihovim radnim mestima.
Ministarstvu pravde Republike Srbije smo 2015. godine poslali konkretne predloge za izmene Krivičnog zakonika, ali do današnjeg dana na podnetu inicijativu nismo dobili čak ni odgovor.
Posledice svega su evidentne.
Zahtevamo da se u svakoj ustanovi socijalne zaštite uvede obezbeđenje, iz razloga što zbog prirode posla koje zaposleni obavljaju, svakodnevno dolazi do rizičnih situacija.
Koliko još tragičnih događaja treba da se dogodi pa da nadležni državni organi konačno uzmu u razmatranje decenijski zahtev Sindikata za adekvatno sankcionisanje učinioca krivičnih dela protiv zaposlenih u vršenju njihovih poslova?
Ni nakon učestalih napada i ubistava zaposlenih u delatnosti zdravstva ništa konkretno nije urađeno i pored apela Sindikata i upućenih inicijativa. Da li je potrebno da još neko izgubi život na radnom mestu, pa da nadležni državni organi preduzmu konkretne aktivnosti?
Bezbednost zaposlenih i korisnika usluga mora biti prioritet u radu resornih ministarstava.
Zbog svega navedenog, zahtevamo da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prihvati ovu inicijativu kao svoju i preduzme sve mere i radnje u okviru svojih nadležnosti kako bi se poboljšala bezbednost zaposlenih i korisnika naših usluga i konačno izmenio Krivični zakonik u cilju zaštite zaposlenih.

Predsednik
dr Zoran Savić

Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017) usvojen je zahtev Sindikata za povećanje broja izvršilaca u zdravstvenim ustanovama u delu koji se odnosi na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 61/2017) usvojen je zahtev Sindikata za povećanje broja izvršilaca u zdravstvenim ustanovama u delu koji se odnosi na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.           
Kada je reč o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, broj izvršilaca shodno navedenoj odluci je u većini ustanova manji, što dalje znači da će se sprovoditi racionalizacija zaposlenih.           
Sindikat je apsolutno protiv smanjenja broja izvršilaca u domovima zdravlja i drastičnog umanjenja broja izvršilaca u apotekama.           
Smatramo da ne postoji višak zaposlenih, već naprotiv da u većini ustanova postoji manjak izvršilaca.           
Svakim danom sve nas je manje! Zaposleni odlaze u inostranstvo nezadovoljni pre svega niskim primanjima. Zbog otežanih uslova rada sve je više zaposlenih na bolovanju i sa profesionalnim oboljenjima.           
Plate zaposlenih i uslovi rada se moraju drastično poboljšati, u suprotnom preti nam totalno urušavanje zdravstvenog sistema.
Hoćemo da živimo dostojanstveno od svog rada.           
Sindikat kontinuirano preduzima aktivnosti na poboljšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih o čemu ćemo Vas blagovremeno obaveštavati.

OBAVEŠTENJE O POSTUPANJU SINDIKATA POVODOM RADNE VERZIJE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama i netačnog obaveštavanja pojedinih sindikata u vezi sa istim, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vasobaveštava kako sledi:
Sindikat je odmah po dostavljanju Radne verzije spornog zakona iskazao ogromno nezadovoljstvopredloženim tekstom zakona. Smatramo da se spornim zakonom ne mogu uređivati niti umanjivatiprava koja su utvrđena zakonom o radu i kolektivnim ugovorom i zbog toga smo PROTIV OVAKVOGZAKONA!
Izvršili smo detaljnu analizu zakona, a zatim konkretne predloge za izmene i dopune zakonana 8 kucanih strana sa više od 60 primedbi dostavili resornim ministarstvima.
Svoje predloge smo obrazložili i usmenim putem na sastancima koji su održavani uMinistarstvu državne uprave i lokalne samouprave o čemu smo Vas ranije blagovremeno obavestili.
Predlozi Sindikata su ozbiljno uzeti u razmatranje na Radnoj grupi za izradu zakona i s tim uvezi očekujemo da dobijemo prečišćen tekst zakona (koji će i dalje moći da se menja).
Nakon toga organi Sindikata će izvršiti detaljnu analizu zakona i doneti odluku o daljimaktivnostima.
Do trenutka dobijanja novog teksta zakona, bespredmetno je preduzimanje bilo kakvihaktivnosti iz razloga što ne znamo da li su uvaženi naši stavovi. Nadamo se da će resornaministarstva uvažiti opravdane primedbe Sindikata, ali se istovremeno spremamo za radikalnijivid aktivnosti ukoliko to bude potrebno!
Molimo Vas da putem sajta Sindikata i android aplikacije pratite aktivnosti kojepreduzimamo, KAKO BI ČLANSTVO BILO BLAGOVREMENO I PRAVILNO OBAVEŠTENO O RADU SINDIKATA povodom ovako važnog zakona i DA NE UČESTVUJETE U AKTIVNOSTIMA KOJE NE VODI NAŠ SINDIKAT!
Nećemo dozvoliti umanjenje dostignutog nivoa prava zaposlenih, a očekujemo realizacijunajavljenog povećanja plata o čemu razgovaramo sa nadležnim ministarstvima.To znači da zahtevamo realno povećanje plata, odnosno PLATE KOJE MORAJU BITI ZNATNO VEĆEod onih koje smo imali u 2014. godini (pre umanjenja).

20.juni 2017.
RTV "Vojvodinom"

7. juna ove godine je u organizaciji fondacije Centar za demokratiju održana debata na temu „Princip solidarnosti i zdravstveni sistem Srbije“. To je platforma za razmenu mišljenja koja poslednjih deset godina okuplja kompetentne sagovornike, stručnjake, državne institucije, građane i nevladine organizacije, u potrazi za najboljim rešenjima za razvoj društva.

Zoran Savić, predsednik Sindikata i Dunja Civrić, predsednica Pokrajinskog odbora Sindikata, učestvovali su u debati i izneli razloge za odlazak mladih ljudi, stručnih kadrova, lekara i medicinskih tehničara u inostranstvo: loši uslovi rada, nemogućnost zaposlenja, loši uslovi za razvoj profesionalne karijere...
Učesnici debate su upoznati sa manipulacijama kada se iznosi broj nezdravstvenih radnika i poredi sa razvijenim zemljama. Navodi se da je neproporcijalno visok udeo osoblja u našem sistemu, a zanemaruje se činjenica da razvijeni svet isključuje servisne službe iz tog broja.
Ukazano je i na nedostatak strategije razvoja zdravstvenog sistema i na nelogičnosti u raspodeli sredstava. Ako se zna da su preventivni programi, skrining malignih i hroničnih nezaraznih bolesti, osnova za očuvanje zdravlja nacije zašto se neproporcijalno malo sredstava odvaja za primarnu zdravstvenu zaštitu i zaposlenje lekara u domovima zdravlja.
Otvorena su brojna pitanja koja ukazuju na težinu problema i nedostatak sistemskih zakona u oblasti zdravstva.

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVEana brnabić 7jun
Ministar, Ana Brnabić


PREDMET:
IZJAŠNјENјE SINDIKATA POVODOM VAŠEG INTERVJUA DATOG NA RTV VOJVODINA POVODOM ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Povodom Vašeg intervjua datog 06.06.2017.godine na RTV Vojvodina u emisiji Pravi ugao, a u vezi izjave da je postignut potpuni konsenzus vezano za Zakon o zaposlenima u javnim službama sa sindikatima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije se izjašnjava kako sledi:
Prihvatili smo da kroz vođenje socijalnog dijaloga pokušamo da popravimo po zaposlene u javnim službama veoma nepovolјnu predloženu Radnu verziju Zakona o zaposlenima u javnim službama, jer smo smatrali da je najgore moguće rešenje da navedeni zakon u datom obliku uđe u skupštinsku proceduru.
Nakon što nam je Radna verzija zakona dostavlјena, Sindikat je ukazao da je reč o izuzetno nepovolјnom tekstu zakona prema kojem se derogiraju odredbe zaklјučenih kolektivnih ugovora, Zakona o radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti...
Predloženi zakon u potpunosti obesmišlјava socijalni dijalog i u celosti uređuje sistem plata i dodataka na platu što je za sindikate apsolutno neprihvatlјivo i nije u skladu sa normiranjem u uređenim zemlјama Evropske unije.
Apsolutno je neprihvatlјivo da se odredbe Zakona o radu ne primenjuju na sve zaposlene u Republici Srbiji i da zaposleni u predloženom zakonu imaju manji nivo prava.
Zakon o zaposlenima u javnim službama bi trebalo da uredi samo specifičnosti javnih službi koje nisu propisane Zakonom o radu, ne derogirajući odredbe važećih kolektivnih ugovora.
Sindikat Vam je dostavio i konkretne predloge za izmene i dopune zakona u odnosu na zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite na 8 kucanih strana sa više od 60 primedbi.
Na sastancima kojim su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlјa, Ministarstva rada i Ministarstva finansija nam je rečeno da uprkos upućenim primedbama i iznetim konkretnim predlozima za izmene i dopune zakona, određena prava moraju biti u skladu sa direktivama EU, što je nesprovodlјivo u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite zbog nedovolјnog broja izvršilaca.
Takođe, rečeno je da će Radna grupa nakon održanih sastanaka sa predstavnicima svih sindikata javnih službi dostaviti novu Radnu verziju ovog zakona.
Da li Vaša izjava data u sredstvima javnog informisanja znači da su sve primedbe Sindikata uvažene?
Ukoliko nisu, onda Vaša izjava da je postignut potpuni konzenzus sa sindikatima ne odgovara činjeničnom stanju.
Po dostavlјanju nove Radne verzije zakona, organi Sindikata će doneti odluku o dalјim aktivnostima.
Očekujemo da naše primedbe, sugestije, mišlјenja i predlozi budu uvaženi i da nećemo morati da svoja prava branimo na ulici, protestima i štrajkovima.
Razloge za takav vid aktivnosti imamo!
Jedan od razloga je i dalјe urušavanje apotekarskih ustanova i nezakonito izdavanje apoteka u zakup vlasnicima privatnog kapitala i Vaše nečinjenje u vezi sa tim.
Želimo da verujemo da je Vaša izjava data u sredstvima javnog informisanja istinita i da su uvažene sve primedbe Sindikata.
To dalјe znači da se predloženim zakonom neće zadirati u odredbe Zakona o radu i kolektivnih ugovora, kao i da će propisivati isklјučivo specifičnosti svake delatnosti javnih službi.
Očekujemo Vašu potvrdu iznetih stavova Sindikata.

S poštovanjem,
Predsednik, dr Zoran Savić

Dostavlјeno:

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Državni sekretar, prof. dr Berislav Vekić
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Aleksandar Vulin
Pomoćnik ministra, Zoran Lazić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović
Rukovodilac Grupe za sistem finansiranja plata u Sektoru budžeta, Slavica Manojlović

Na  sednici Pokrajinskog odbora, koja je održana 17. maja 2017. u Novom Sadu, članovi Pokrajinskog odbora su upoznati sa aktivnostima na donošenju Zakona o zaposlenima u javnom sektoru i stavovima, primedbama i predlozima našeg  Sindikata.  Zahteva se očuvanje stečenih prava zaposlenih i tekovina kolektivnih ugovora.                   
Članovi Pokrajinskog odbora su izneli informacije  o aktuelnoj situaciji u institucijama zdravstva Vojvodine. Konstatovano je da i dalje postoji nedovoljan broj izvrišilaca,  veliki broj prekovremenih sati i dežurstava i veliko opterećenje zaposlenih na poslu. Posebno je istaknut problem ostvarivanja prava na naknadu prekovremenih sati i dežurstava i teškoća u organizovanju rada. Traži se hitan odgovor nadležnih filijala RFZO na uočene probleme.
Predsednici okružnih odbora su pozvani da afirmišu Susrete zdravlja u svojim sredinama i podsete sindikalne organizacije koje nisu izvršile prijavu učesnika za 22. Susrete zdravlja u predviđenom roku, da to što pre urade.

20170517 130208         20170517 130306

Na današnjem sastanku u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavlјeni su pregovori povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlјa, Ministarstva finansija i predstavnici reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva.
Iznete su primedbe, mišlјenja, sugestije i konkretni predlozi za izmene i dopune zakona u odnosu na zaposlene u delatnosti zdravstva.
Većina primedbi našeg Sindikata je usvojena i treba da bude razmatrana i na Radnoj grupi za izradu zakona.
Sindikat je još jednom ukazao da su pojedine odredbe Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama nesprovodlјive u delatnosti zdravstva i da bez obzira na direktive EU u ovom trenutku ne mogu biti propisane na način kako je dato.
Ovo se odnosi najviše na normiranje dežurstva i prekovremenog rada zaposlenih, kao i zaposlenih koji rade sa skraćenim radnim vremenom.
Sindikat insistira da se zakon prilagodi faktičkom stanju, u suprotnom delatnost zdravstva će biti urušena.
Ponovili smo stavove iznete na ranijim sastancima da se dostignuti nivo prava zaposlenih NE MOŽE UMANјIVATI, ponovili smo predloge za uvećanje koeficijenata, uvođenje dodatnih nagrađivanja zaposlenih, prepoznavanje strukovnih škola i strukovnih specijalizacija, kao i da se kroz kolektivno pregovaranje utvrde i druga prava i sve specifičnosti koje imaju delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.
Predstavnici Ministarstva zdravlјa su uvažili opravdane zahteve Sindikata, što je prihvaćeno od strane resornih ministarstava.
Nakon višesatne rasprave, sastanak je završen prema planu rada i nastaviće se u narednim nedelјama.

Na današnji dan, obeležava se Međunarodni dan medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara. Ovaj dan obeležava se u znak sećanja na dan kada je rođena Florens Najtingel, bolničarka i začetnica modernog sestrinstva i profesionalnog obrazovanja medicinskih sestara.
Život je posvetila svojim pacijentima i borbi za unapređenje profesije, a ta borba i dalje traje.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije svim medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima čestita njihov Međunarodni praznik – 12.maj.

Obaveštavamo Vas da je resorno ministarstvo dostavilo Sindikatu na mišljenje Radnu verziju Zakona o zaposlenima u javnim službama.
S tim u vezi, Sindikat će se blagovremeno i detaljno izjasniti.
Napominjemo da su ponuđena rešenja daleko nepovoljnija po zaposlene čak i od ionako, po zaposlene, nepovoljnog Zakona o radu.
Predloženim odredbama umanjuju se prava zaposlenih koja su garantovana posebnim kolektivnim ugovorima.
Derogiraju se čak i odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti u uvidu normiranja dežurstva u zdravstvenim ustanovama.
Predlaže se da se dežurstvo propiše na način na koji se ne može sprovesti u delatnosti zdravstva zbog nedovoljnog broja izvršilaca, da se ograniči plaćanje prekovremenog rada, da se umanje otpremnine, pa čak i da osnivač može doneti odluku o prestanku rada ustanove.
Predviđeno je niz novih otkaznih razloga i kažnjavanja zaposlenih i za najmanji ”prekršaj”…
Ovim zakonom se vrši pokušaj obesmišljavanja socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja.
Deo primedbi koje je dao Sindikat vezano za dodatak na platu za rad nedeljom i uvećanje koeficijenta određenim kategorijama zaposlenih su uvažene i propisane su u Radnoj verziji zakona.
Kao što smo već naveli, Sindikat je vrlo temeljno pristupio izradi primedbi na zakon, a u toku je dostavljanje mišljenja sa terena.
Stavove Sindikata dostavićemo resornim ministarstvima.
O svim aktivnostima, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

Beograd, 26.4.2017. godine
Prvog maja obeležava se praznik rada. Dan kada su se naše kolege sindikalci još u 19. veku izborili za osmočasovno radno vreme.
Nadolazećim neoliberalizmom, prava radnika su svakim danom sve manja, a sindikalna borba se vratila dva veka unazad.
Danas se borimo da preživimo.
Godinama unazad zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite održavaju socijalni mir, izgarajući na poslu sa neadekvatnim primanjima.
Zbog niskih primanja i loših uslova rada, zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim životom, jer je život samo jedan i nema reprizu.
Strpljenju je došao kraj.
Zato za ovaj Svetski dan radnika PORUČUJEMO

VREME JE DA KONAČNO ŽIVIMO KAO LJUDI, DOSTOJANSTVENO, OD SVOG RADA!

ZAHTEVAMO:
    - POVEĆAJTE PLATE, zato što obezbeđuju dostojanstvo radnika, socijalnu pravdu, političku i ekonomsku stabilnost i smanjivanje jaza između sve većeg broja siromašnih i malog broja bogatih. Samo zadovoljan zaposleni koji može dostojanstveno da živi od svog rada može pružiti kvalitetnu uslugu zdravstvene i socijalne zaštite.
    - POVEĆAJTE MINIMALNU ZARADU, da se od iste može preživeti mesec.
    - POVEĆAJTE BROJ ZAPOSLENIH kako bismo pružili kvalitetniju uslugu na zadovoljstvo pacijenata i korisnika.
    - ZAPOSLITE MLADE kako bi ostali da rade u svojoj zemlji.
    - SPREČITE URUŠAVANJE ZDRAVSTVENOG SISTEMA!
    - STOP PRIVATIZACIJI APOTEKA!
    - POŠTUJTE PRAVA ZAPOSLENIH!
IMAMO PRAVO NA RAD, ALI I NA ŽIVOT I LJUDSKO DOSTOJANSTVO!

Beograd, 25.4.2017. godine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA IZRAZILO OPRAVDANU SUMNJU U POSTUPAK IZDAVANJA U ZAKUP APOTEKE ŠABAC

Ministarstvo zdravlja je dopisom broj 022-04-110/2016-02 od 21.04.2017. godine koji je upućen direktoru Apotekarske ustanove “Šabac” potvrdilo tvrdnje Sindikata i izrazilo opravdanu sumnju da se postupak otuđenja i raspolaganja imovinom ne sprovodi u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o javnoj svojini.
Sindikat pozdravlja ovakvo postupanje resornog ministarstva i očekuje da nadležni državni organi konačno preduzmu sve mere i radnje koje su u njihovoj nadležnosti u cilju sprečavanja daljeg nezakonitog izdavanja u zakup državnih apoteka.
Još jednom ukazujemo da se pored navedenih zakona, grubo krše i Zakon o radu, kao i Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova, a sve na štetu zaposlenih, državne imovine, kao i celokupnog građanstva kome se uskraćuje pravo na farmaceutsku zdravstvenu zaštitu u ruralnim sredinama.
Jedini motiv lokalnih samouprava je da se po svaku cenu reše duga.
Poštovanje Ustava i zakona njima nije prioritetni cilj.
Dok su apoteke poslovale pozitivno i lokalne samouprave ubirale prihode sve je bilo u redu, a sada kada osnivač treba da pomogne, apsolutno nezakonito izdaje u zakup javnu imovinu uključujući i zaposlene.
Kao što smo već ranije naveli, u toku je nezapamćeno pravno nasilje nad apotekama.
Očekujemo da se zahtevi Sindikata za izmenu pozitivnih propisa i stvaranje jednakih uslova za poslovanje apoteka sprovedu u delu shodno dogovoru i obećanju ministra.
Takođe, očekujemo da se konačno po ovom pitanju oglasi i nadležno pravobranilaštvo i obavi svoju osnovnu funkciju zaštite javnog interesa i javne imovine.

Beograd, 19.4.2017. godine
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

PREDMET: INICIJATIVA ZA HITNO REŠAVANJE PROBLEMA U DRŽAVNOM APOTEKARSKOM SEKTORU

Obraćamo vam se sa inicijativom za hitno rešavanje problema prisutnih u državnom apotekarskom sektoru kao integralnom delu zdravstvenog sistema u Republici Srbiji.
Apoteka Pančevo je u blokadi od decembra 2015. a do danas nije pokrenuta niti jedna mera sanacije problema i prevencije svih potonjih (blokada apoteka Šabac, Bor, Sremska Mitrovica, Kikinda). Dugovanja svakodnevno rastu. Dugovanja apoteka, prema podacima Ministarstva finansija iz marta 2017. u kretala su se oko 1/5 ukupnih dugovanja u zdravstvu. U pitanju je sistemski problem koji ne trpi sporadična rešenja i dogovore na lokalnom nivou.
 Od ukupno 35 državnih ustanova ( sa oko 770 organizacionih jedinica na teritoriji RS), 26 ima dugovanja na osnovu izveštaja Ministarstva finansija (24.02.2017.),  od toga prvih 6 generiše više od 86% duga. Za apoteke koje su u blokadi (Apoteka Pančevo, Apoteka Bor, Apoteka Šabac, Apoteka Sremska Mitrovica) i koje nose najveći deo dugovanja (13.5 miliona evra ili 66%), izdavanje u zakup nije rešenje, jer sredstva koja bi se eventualno dobila od zakupa ne mogu pokriti dugovanja (primer: Apoteka Šabac).
U skladu sa dogovorom sa sastanka održanog 11. aprila 2017. godine, dostavlјamo Vam zajedničke predloge Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Farmaceutske komore Srbije i GSZSZ „Nezavisnost“ za rešenje problema:
1. Hitno donošenje zakonske regulative prvenstveno:  
• Pravilnika o Listi predmeta koji se mogu prodavati u apotekama,
• Izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za obavlјanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe,
• Zakona o apotekarskoj delatnosti (i preuzimanje osnivačkih prava od strane Ministarstva zdravlјa najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu navedenog zakona).

Donošenjem navedenih zakonskih propisa postići će se sledeći cilјevi: 

1. Stroga kontrola apotekarske delatnosi sa cilјem da se obezbedi visok nivo zaštite javnog zdravlјa građana;
2. Postizanje odgovarajućeg nivoa kvaliteta i bezbednosti farmaceutskih usluga i procesa, odnosno snabdevanja stanovništva lekovima i određenim vrstama medicinskih sredstava, kao i drugim proizvodima za unapređenje i očuvanje zdravlјa i predmetima opšte upotrebe;
3. Obezbeđivanje odgovarajuće geografske dostupnosti za pacijente i druge korisnike farmaceutskih usluga;
4. Obezbeđivanje tržišne i ekonomske isplativosti obavlјanja apotekarske delatnosti;
5. Obezbeđivanje jednakih uslova za sve pružaoce apotekarske delatnosti;
6. Obezbeđivanje transparentnog rada i pojačane kontrole.

Krajnji cilј je da se eliminišu nejasnoće i nedostaci važećih propisa i da se detalјno uredi sprovođenje apotekarske delatnosti na način koji će omogućiti da svi korisnici imaju pristup farmaceutskim uslugama pod istim uslovima, što podrazumeva ostvarivanje Ustavom zagarantovanih prava. 

Do donošenja ovih zakonskih propisa potrebno je doneti MORATORIJUM na otvaranje apoteka u cilјu očuvanja kvaliteta farmaceutske usluge, a samim tim i javnog zdravlјa, što je praksa koja se primenjuje u zemlјama Evropske unije. Tipičan primer za to je Belgija koja je 8. decembra 1999. godine uvela moratorijum od 10 godina na otvaranje apoteka, i koji je produžen 2009. godine za 5 godina i 2014, treću put za redom, za dodatnih 5 godina. Obrazloženje za uvođenje moratorijuma zasniva se na sledećem: broj apoteka u odnosu na broj stanovnika (jedna apoteka na 2244 stanovnika) je izuzetno mali. Ovaj odnos ugrožava ekonomsku stabilnost apoteka, što značajno utiče na kvalitet usluga. Zakonodavac je posebno prepoznao da je ekonomska stabilnost apoteka neophodna kako bi se obezbedio adekvatan kadar u cilјu pružanja farmaceutske usluge visokog kvaliteta, a snabdevanje lekovima bilo efikasno i redovno na celoj teritoriji Belgije. Takođe, Mađarska je pre donošenja novog Zakona o apotekama u cilјu re-regulacije apotekarskog sektora uvela  šestomesečni moratorijum na otvaranje apoteka. 

Evidencije Farmaceutske komore Srbije iz marta 2017, sa 80% obrađenih apoteka, pokazuju da je broj apoteka najveći u Beogradu, a da centralne beogradske opštine: Savski Venac, Stari grad i Vračar imaju najmanji broj stanovnika po apoteci, i to: 798 stanovnika po apoteci u opštini Savski Venac, 850 stanovnika po apoteci opština Stari Grad, 923 stanovnika po apoteci opština Vračar. Pored toga u mnogim većim gradovima broj stanovnika po apoteci je ispod svakog evropskog proseka: Šabac - 1.413 stanovnika po apoteci, Niš – 1.872 stanovnika po apoteci, Novi Sad – 1.872 stanovnika po apoteci. U manje atraktivnim mestima i gradovima, broj stanovnika po apoteci je iznad evropskog proseka, na primer: Kuršumlija 6.404 stanovnika po apoteci, Čoka 5.699 stanovnika po apoteci, Brus 8.159 stanovnika po apoteci. Prosečan broj stanovnika po apoteci u Srbiji se, po evidencijama Farmaceutske komore Srbije, kreće oko 2.100 stanovnika po apoteci. 

Posebno naglašavamo da postupanje lokalnih samouprava, gde se objavlјuju javni oglasi za izdavanje u zakup poslovnih prostorija apoteka, NIJE U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA i podsećamo da je u Nacrtu Zakona o apotekarskoj delatnosti predloženo pravo prečeg zakupa od strane diplomiranih farmaceuta/magistra farmacije, što je praksa koja se sprovodi u Hrvatskoj i Republici Srpskoj.

Važnost državnog apotekarskog sektora kao neraskidivog dela zdravstvenog sistema prepoznat je i u zemlјama EU koje imaju sličnosti sa Srbijom po pitanju zdravstvenih, društvenih, ekonomskih, kulturoloških, tradicionalnih i drugih pokazatelјa ( Slovenija, Hrvatska).
Ravnopravan položaj apoteka u pogledu ugovaranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu (ANEKSIRANјE UGOVORA):

CENTRALNE JAVNE NABAVKE za lekove koji se izdaju na recept TREBA DA SPROVODI RFZO ZA SVE APOTEKE SA KOJIMA SKLAPA UGOVOR, s tim što treba uzeti u razmatranje i UVOĐENјE PREGOVARAČKOG POSTUPKA pri nabavci lekova od strane RFZO. Analizom ukupno prenešenih sredstava za mesec januar 2017. godine koji su objavlјeni u Finansijskom izveštaju na sajtu  RFZO u iznosu od 2.221.655.333,98 dinara vidi se da je državnim apotekama, uklјučujući i apoteke pri domovima zdravlјa, prebačeno 1.139.489.148,31 dinara, što predstavalјa 51%, a da je preostalih 49% finansijskih sredstava prenešeno apotekama van Plana mreže. 
S tim u vezi postavlјa se pitanje za koga će RFZO sprovoditi centralne javne nabavke za 2018. godinu.
• Izmena Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu, odnosno brisanje člana 60. stav 4. čime bi se apoteke koje nisu u Planu mreže zdravstvenih ustanova izjednačile po pitanju sklapanja ugovora sa RFZO sa ostalim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srbije. 

• Da se u Ugovor o snabdevanju osiguranih lica lekovima i određenim vrstama pomagala u 2017. godine za apoteke van Plana mreže obavezno navede Predračun sredstava za 2017. godinu, koji je obavezni deo ugovora sa zdravstvenim ustanovama apotekama iz Plana mreže, a obzirom da se radi o javnim sredstvima. 
• S obzirom na činjenicu da su centralne javne nabavke sprovedene isklјučivo za apoteke iz Plana mreže i da je po tom osnovu RFZO ostvario znatne uštede, a ove apoteke ostale bez sredstava na ime boniteta koje imaju apoteke u privatnom vlasništvu, radi izjednačavanja uslova poslovanja PREDLAŽEMO DA SE APOTEKAMA IZ PLANA MREŽE OMOGUĆI FIKSNA NADOKNADA ZA IZDAVANјE LEKOVA NA RECEPT U VISINI OD 8%. 
• Razmatranje mogućnosti da se apotekama iz Plana mreže sredstva koja se odvajaju za participativno učešće stave na raspolaganje bez umanjenja fakturisanih usluga.  

3. Uvođenje jedinstvene maloprodajne cene lekova koji se izdaju na teret RFZO što je princip uređenih tržišta kao što je Nemačka. 

Apoteke primenjuju promotivne tehnike koje se inače koriste od strane trgovaca robe široke potrošnje: davanje poklona, sniženje cena i bonusi postali su uobičajena praksa prilikom izdavanje lekova čiji je režim izdavanja na recept, kao i lekova čiji je režim izdavanja bez lekarskog recepta (OTC lekova). Pored toga što ovakva praksa, može uticati na prekomernu potrošnju lekova, pa predstavlјa rizik po javno zdravlјe i dovodi do potencijalne štete za državna finansijska sredstva, ona ujedno dovodi i do velikih razlika u cenama lekova, čak i onih koji se izdaju na teret RFZO.  
Napominjemo da smo sve navedene predloge rešenja i u prethodnom periodu u nekoliko navrata prezentovali predstavnicima Ministarstva zdravlјa, i Vama lično, ali nijedna od predloženih aktivnosti/odluka nije sprovedena, čime je vremenom došlo do obesmišlјavanja vrlo važnih intencija Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o apotekarskoj delatnosti (prelazak primarne zdravstvene zaštite na Republički nivo), sprovođenja CJN (uništavanjem državnog apotekarskog sektora izgubiće se smisao javnih nabavki) kao i mnogih, zakonom zagarantovanih prava pacijenata (pravičnost, pristupačnost, kvalitet, efikasnost).  

Smatramo da pitanje apotekarske delatnosti, njenog kvaliteta i opstanka treba da bude u fokusu ovog ministarstva, kao i sva druga pitanja od javnog interesa. 

Očekujemo Vaše HITNO POSTUPANјE po datim predlozima.

S poštovanjem,

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić

Farmaceutska komora Srbije
Direktor, dr sci. med. Svetlana Stojkov

GSZSZ „Nezavisnost“ 
Predsednik. Zoran Ilić 

Beograd, 11.4.2017. godine
Obaveštavamo Vas da je 11.aprila 2017.godine održan sastanak u Ministarstvu zdravlja sa ministrom zdravlja ass. dr Zlatiborom Lončarom sa saradnicima.
Razgovarano je o otvorenim pitanjima.
Sindikat je insistirao na rešavanju statusa apotekarskih ustanova.
Ministar se složio za zahtevom Sindikata da se HITNOM izmenom pozitivnih propisa stvore uslovi za jednako poslovanje svih apoteka u Republici Srbiji, na čemu će se intenzivno raditi.
Sindikat je još jednom ukazao na gorući problem nedovoljnog broja izvršilaca u ustanovama.
S tim u vezi ministar zdravlja je izneo da je neophodno sprovesti još jedan krug racionalizacije, nakon čega će se u skladu sa aktom Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih izvršiti zapošljavanje zdravstvenih radnika do onog broja utvrđenog navedenim aktom.
Očekuje se prijem 2500 zdravstvenih radnika.
Obzirom da zaposlenima u delatnosti zdravstva nije isplaćena plata za decembar 2015.godine u skladu sa zakonom (uvećanje za 3%), ministar zdravlja je izneo uveravanja da će se razlika plate od 3% za decembar 2015. godine isplatiti zaposlenima do kraja tekuće 2017.godine.
Takođe, ministar je najavio da će u toku godine biti povećane plate svim zaposlenima.
Sindikat će kontinuirano vršiti pritisak na nadležne državne organe i sprovoditi aktivnosti u cilju poboljšanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

PRAVNO NASILJE NAD APOTEKAMA SE KONTINUIRANO SPROVODI

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo, sve zaposlene i celokupnu javnost da se nastavlja pravno nasilje nad apotekarskim ustanovama u državnoj svojini.
Ovoga puta predstavnici lokalne samouprave su se dosetili da isprazne poslovne prostorije apotekarskih jedinica Apoteke ”Šabac” od lica i stvari, kako bi se ”stvorili uslovi” za izdavanje u zakup ”dela” poslovnog prostora Apoteke “Šabac”, a sve na osnovu odredbe iz člana 164. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Odluke Skupštine grada Šapca, kao i Odluke Upravnog odbora Apoteke “Šabac”.
Prema Javnom oglasu koji je objavljen u sredstvima javnog informisanja poslovne prostorije Apoteke “Šabac” izdaju se u zakup pojedinačno, na period od 10 godina??? Zakupac odnosno ponuđač može podneti ponudu samo za jedan poslovni prostor ili za više.
Mišljenja smo da se na ovakav način ne mogu rešiti problemi apoteka.
Nadležnim državnim organima smo više puta ukazali da su pojedine apoteke u državnoj svojini već izdate u zakup vlasnicima privatnog kapitala na potpuno nezakonit način, grubim kršenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o javnoj svojini, Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kao i Zakona o radu, a sve na štetu kako zaposlenih, tako i imovine u javnoj svojini.
Uprkos navedenom, bezakonje i pokušaj izigravanja zakona se kontinuirano nastavljaju u pojedinim apotekama u državnoj svojini.
Problemi apoteka koje se nalaze u blokadi se moraju sistemski rešiti, a ne od slučaja do slučaja uz grubo kršenje pozitivnih propisa.
Prioritet rada resornih ministarstava mora biti rešavanje statusa apotekarskih ustanova.
Vreme teče, a dugovi se gomilaju.
Vremena za čekanje više nema.
Sindikat će nastaviti sa aktivnostima u cilju radno-pravne zaštite zaposlenih i ispunjavanja ranije postavljenih protestnih zahteva.
Insistiraćemo na što hitnijem donošenju Zakona o apotekarskoj delatnosti i stvaranju uslova za jednako poslovanje svih apoteka i što hitnijem održavanju novog sastanka Radne grupe za rešavanje statusa apoteka.

Sve tezi polozaj zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti - nastavlja se borba za kvalitetnu zdravstvenu zastitu pacijenata

I na 5.sednici Pokrajinskog odbora, koja je odrzana 29.marta 2017. godine u Novom Sadu i u cijem radu su ucestvovale clanice Nadzorog odbara, u fokusu rasprave bili su vec dugo prisutni problemi: nedostatak potrebnog broja izvrsilaca i alarmantna opterecenost zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti usled prekovremenog rada koja za satisfakciju nema povecanje plata, kao i sporost u resavanju stanja u javnom apotekarstvu.
Konstatovano je da se apoteke ubrzano izdaju u zakup privatnicima, dok je sve vise apotekarskih ustanova bez lekova a zaposleni bez zarada.
Clanovi Pokrajinskog odbora su posebno uznemireni zbog cinjenice da pojedine ustanove nemaju lekove neophodne za hitnu i kvalitetnu pomoc pacijentima, pa cak zdravstveni radnici od svojih plata kupuju najnuznije medikamente.
Povodom informacije da je radna grupa za kapitaciju intenzivirala svoj rad, clanovi Pokrajinskog odbora su ocenili da kapitacija nije uticala na poboljsanje kvaliteta zdravstvene zastite, a ni na poboljsanje materijalnog i socijalnog polozaja zaposlenih. Naprotiv, siri se krug zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti koji se nalaze na rubu egzistencije.
Clanovi Pokrajinskog odbora su usvojili Izvestaj o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti Vojvodine za 2016. godinu, Izvestaj Nadzornog odbora, Finansijsi plan za 2017.godinu i Okvirni plan rada za 2017.godinu.

20170329 114749               20170329 114758

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Državni sekretar, prof. dr Berislav Vekić
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

Obraćamo se sa inicijativom hitnog donošenja mera za rešavanje pitanja opstanka mreže apoteka kao integralnog dela zdravstvenog sistema u Republici Srbiji.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva finansija iz marta 2017. godine, ukupna dugovanja apoteka u javnoj svojini iznose 2.402.345.917,68 dinara, što iznosi oko 22% dugovanja svih zdravstvenih ustanova u javnoj svojini. 
Od 35 apotekarskih ustanova u javnoj svojini, 11 nema dugovanja, dok je dugovanja prikazalo 24, od kojih ukupno šest generiše oko 85% ukupnog duga, a to su: apoteke u blokadi – Apoteka Pančevo, Apoteka Šabac, Apoteka Bor, Apoteka Sremska Mitrovica, Apoteka Vranje i pored navedenih Apoteka Novi Sad. 
Za apoteke u blokadi, a po pitanju dugovanja, resorna ministarstva moraju naći rešenje, koje uključuje obaveze lokalne samouprave, odnosno sredstva koja su se u postupku sprovođenja centralnih javnih nabavki prelila u Republički fond za zdravstveno osiguranje. Na osnovu analize dugovanja ovih ustanova proizilazi da izdavanje u zakup nije odgovarajuće rešenje, odnosno ne postoji mogućnost da se na ovaj način pokriju dugovanja. 

Zbog svega navedenog, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Farmaceutska komora Srbije i GSZSZ „Nezavisnost“

ZAHTEVAJU:

1. Da RFZO u celosti preuzme obavezu isplate plata zaposlenih (alternativa: Da sredstva od participacije ostanu apotekama bez umanjenja fakturisanih usluga uz naknadu za farmaceutsku uslugu ili da RFZO vrati apotekama rabat koji je usmerio u svoju kasu),
2. Da se uvede jedinstvena cena leka i isti način nabavke lekova za sve apoteke,
3. Da se do donošenja zakona o apotekarskoj delatnosti zabrani otvaranje novih apoteka,
4. Da se izmenom pozitivnih propisa stvore jednaki uslovi za poslovanje svih apoteka.

Očekujemo HITNO ZAKAZIVANjE SASTANKA na kome će se doneti odgovarajući zaključci.

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić
Farmaceutska komora Srbije

Direktor, dr sci. med. Svetlana Stojkov 

GSZSZ "Nezavisnost"
Predsednik, Zoran Ilić

Beograd, 20.3.2017. godine

Povereniky za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 15
U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Dečanska 14, Beograd, matični broj: 06198279, PIB:100058815, koga zastupa predsednik dr Zoran Savić, podnosi:

Ž A L B U

protiv

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Jovana Marinovića br.2, Beograd zbog toga što organ vlasti:
nije postupio u zakonskom roku i dostavio informaciju o postupanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje po Zaključku Vlade Republike Srbije broj 121-13723/2015-1 od 25. decembra 2015. godine i preneo sredstva zdravstvenim ustanovama za obračun i isplatu plata za decembar 2015. godine, koji podnesak je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije podneo tom organu dana 01. decembra 2016. godine, a kojim je traženo da nam se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostavi dokument koji sadrži informacije o tome da li je RFZO postupio u skladu sa navedenim zaključkom i preneo sredstva za isplatu plata za decembar 2015. godine zdravstvenim ustanovama po osnovici koja neto iznosi 2.439,27 dinara.
Sindikat se više puta obraćao nadležnim državnim organima za postupanje u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) kojim je propisano da se u 2016. godini plate zaposlenih u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite mogu povećavati za 3%.
S tim u vezi, Vlada Republike Srbije je 25. decembra 2015. godine donela Zaključak broj 121-13723/2015-1 kojim je propisano:
„ Plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.“
RFZO nije dostavio traženu informaciju koja je svakako informacija od javnog i izuzetnog značaja za više od 120.000 zaposlenih u zdravstvu.
Na osnovu iznetog, predlažemo da Poverenik uvaži ovu žalbu i omogući pristup traženoj informaciji.
Kao dokaz, uz žalbu dostavljamo kopiju zahteva broj 060v od 01.12.2016.godine sa dokazom o predaji organu vlasti.
Podnosilac žalbe
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
dr Zoran Savić
U Beogradu dana 14.03. 2017. godine

Beograd, 15.3.2017. godine
Na inicijativu našeg Sindikata vezano za rešavanje problema i statusa apotekarskih ustanova, 15.03.2017.godine održan je sastanak kome su prisustvovali Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić sa saradnicima, državni sekretar pri ministarstvu zdravlja prof. dr Berislav Vekić i šef kabineta Ministra zdravlja Nikola Pandrc sa saradnicima i predstavnici NALED-a.
Predstavnici Sindikata su još jednom ukazali na nezakonito izdavanje u zakup apoteka iz Plana mreže zdravstvenih ustanova vlasnicima privatnog kapitala i ponovili ranije istaknute protestne zahteve Sindikata.
Na sastanku je razgovarano o različitim mogućnostima za rešavanje gorućih problema, od kojih je najveći ukupan dug apotekarskih ustanova za koji u ovom trenutku nema adekvatnih rešenja.
Razmatrana je i mogućnost uvođenja naknade za farmaceutsku uslugu, što bi svakako pomoglo u prevazilaženju nastalih problema.
Razgovori na ovu temu sa predstavnicima resornih ministarstava se nastavljaju.
Sindikat će kontinuirano preduzimati aktivnosti na realizaciji postavljenih zahteva.
O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Beograd, 15.3.2017. godine
Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo zdravlja uputilo dopis Sindikatu kojim se potvrđuje da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 03.marta 2017.godine donela Zaključak broj 401-1801/2017 kojim je usvojen zahtev Sindikata i kojim su se stvorili uslovi za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.
Zaključak se odnosi na one zdravstvene ustanove iz Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova čiji se računi nalaze u blokadi, a kojima se navedene isplate vrše iz sredstava doprinosa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
U prilogu ovog obaveštenja, stavljamo Vam na uvid dopis Ministarstva zdravlja upućen našem sindikatu.    preuzmi fajl

VLADA USVOJILA ZAHTEV SINDIKATA

Beograd, 9.3.2017. godine
Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije usvojila zahtev Sindikata i donela Zaključak kojim su se stvorili uslovi za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi. Podsećamo Vas da je Sindikat uputio premijeru i resornim ministarstvima zahtev da Vlada Republike Srbije donese zaključak o transferu novčanih sredstava na posebne račune zdravstvenih ustanova koje se nalaze u blokadi, a koji računi bi bili izuzeti od prinudne naplate i koji bi koristili za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih. Usvajanjem opravdanog zahteva Sindikata, stvorili su se uslovi za isplatu plata, troškova prevoza, otpremnina, jubilarnih nagrada... Kontinuirane aktivnosti Sindikata na poboljšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih se nastavljaju.

RASTE NEZADOVOLJSTVO ČLANOVA POKRAJINSKOG ODBORA SITUACIJOM U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Na sednici Pokrajinskog odbora koja je održana 8. februara 2017. u Novom Sadu, ocenjeno je da protest članova našeg Sindikata organizovan u Novom Sadu, 10. decembra 2016.godine, nije doneo očekivane rezultate.
Argumentovani sindikalni zahtevi izneti na Protestu i upućeni nadležnim državnim organima za hitno rešavanje statusa apotekarskih ustanova, poštovanje prava zaposlenih i izmenu propisa kojim bi se obezbedila kvalitetnija zdravstvena i socijalna zaštita (unapređenje uslova rada, obezbeđenje dovoljnog broja medicinskih sestara, negovatelja, lekara, nemedicinskih radnika, obezbeđenje sredstava za plaćanje izvšenog rada rada zaposlenih) – ostali su bez značajnijih i vidljivih rezultata. Izostalo je ozbiljno i odlučno postupanje nadležnih institucija i efikasno i sistemsko rešavanje problema.
Dok se od nadležnih institucija dobijaju samo deklerativni odgovori na brojna otvorena pitanja budućnosti javnog apotekarstva, sve vise apotekarskih ustanova je bez lekova, zaposleni bez zarada i narušenih prava, a apoteke se ubrzano izdaju u zakup privatnicima.
Članovi Pokrajinskog odbora zahtevaju od nadležnih državnih organa jasan odgovor u kom pravcu se razvija model i rešenje za problem opstanka javnog apotekarstva i zaposlenih.

Situacija u zdravstvu i socijalnoj zaštiti se ubrzano pogoršava! Zdravstveni sistem i sistem socijalne zaštite su urušavaju zbog uslova rada . nedostatka potrebnog broja izvršioca, opterećenost zaposlenih usled prekovremenog rada. U toku je tiha reforma zdravstva!
Rastuće nezadovoljstvo zaposlenih uslovima rada i zaradama dovodi do sve brojnijeg odlaska stručnih kadrova u inostranstvo. Zbog značaja ovog pitanja, kao i zbog formiranja argumentovane osnove za razgovore sa predstavnicima nadležnih institucija u Sindikatu zaposlenih u zdravstva i socijalnoj zaštiti Vojvodine u toku je aktivnost na prikupljanju podataka iz ustanova o broju medicinskih sestara i tehničara i lekara, koji su raskinuli radni odnos zbog odlaska u inostranstvo u protekle dve godine.

Nezadovoljstvo članova Pokrajinskog odbora se polako kristališe u usmerenje prema inicijativi Republičkom odboru Sindikata za organizovanje protesta koji bi bio značajno masovniji, od protesta organizovanog 10.decembra 2106. godine Novom Sadu.

pos 8.feb.2017

U toku je javna rasprava o nacrtima Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o apotekarskoj delatnosti

17. januara 2017. godine organizovana je u Novom Sadu, u Skupštini AP Vojvodine, prezentacija i javna rasprava o nacrtima ova tri izuzetno značajna zakona. U javnoj raspravi učestvovali su predstavnici našeg Sindkata i dali svoj konstruktivni doprinos. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,u roku predviđenom za javnu raspravu, dostaviće predlagaču nacrta zakona - Ministarstvu zdravlja konkretne primedbe i predloge na sva uočena sporna pitanja i insistiraće na svojim stavovima.
Vaše primedbe možete dostaviti Stučnoj sluzba Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije do 24. januara, kako bi bile objedinjene i dostavljene Ministarstvu.

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

 

 

link zdravko

zdravlje 100

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com